Comhfhreagras


Sonraí Comhfhreagrais

CEANNOIFIG RTÉ

RTÉ,
Domhnach Broc,
Baile Átha Cliath  4
P: (01) 2083111
F: (01) 2083080
R: ceaptar seoladh ríomhphoist bhall foirne de chuid RTÉ de réir na foirmle seo a leanas: firstname.surname@rte.ie eg. joe.bloggs@rte.ie

OIFIG EOLAIS RTÉ

Tá baill foirne Oifig Eolais RTÉ ar fáil chun aon cheist ghinearálta a bheadh agat faoi chláir nó faoi sheirbhísí RTÉ a fhreagairt. Fáiltíonn an oifig roimh thuairimí agus aiseolas. Más mian leat glao a chur taobh amuigh d’uaireanta oifige, is féidir leat teachtaireacht gutha a fhágáil agus cuirfear glao ar ais ort an lá oibre dár gcionn.

SONRAÍ COMHFHREAGRAIS

P: (01) 2083434
E: info@rte.ie

Map

Stiúideonna Réigiúnacha RTÉ

STIÚIDEÓ RTÉ RÉIGIÚN LÁR TÍRE

An Campas Thoir

Institiúid Teicneolaíochta

Bhaile Átha Luain Bóthar

Bhaile Átha Cliath,

Baile Átha Luain

Co. na hIarmhí

T: (090) 6474543E: athlone@rte.ie

STIÚIDEÓ RTÉ RÉIGIÚN AN DEISCIRT

RTÉ Corcaigh

Sráid an Athar Maitiú

Corcaigh

T: (021) 4805805

F: (021) 4273829

E: cork@rte.ie

STIÚIDEÓ RTÉ RÉIGIÚN AN OIRTHUAISCIRT

Aonad 10

An tIonad Forbartha Réigiúnach

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Bóthar Bhaile Átha Cliath

Dún Dealgan

Co. Lú

T: (042) 9338414

F: (042) 9389388

E: northeast@rte.ie

STIÚIDEÓ RTÉ RÉIGIÚN AN IARTHUAISCIRT

 

Eastáit Tionscl

E: sligo@rte.ie

Nuacht RTÉ

Baile na hAbhann,
Conamara,
Co. Na Gaillimhe
P: (091) 505 067
F: (091) 505 005

RTÉ Raidió na Gaeltachta – Baile na nGall

Trá Lí
Co. Chiarraí
P: +353 66 9155114

RTÉ AN BHRUISÉIL

Avenue du Diamant 95,

1030 Brussels

An Bheilg
P: (00322) 7353349
F: (00322) 7357621
E: foreign@rte.ie

RTÉ LONDAIN

c/o Channel 4 Newsroom,

200 Gray’s Inn Road,

London WC1X 8XZ,

An Ríocht Aontaithe
P: + 44 (0) 207 430 4759

RTÉ TUAISCEART ÉIREANN

Centrepoint

24 Ascal Ormeau

BT2 8hs
P: (048) 9032 6441
F: (048) 9033 2222
E: newsbelfast@rte.ie

STIÚIDEÓ RTÉ RÉIGIÚN AN IARTHAIR

Stiúideo Réigiúnach an Iarthair RTÉ
Cluain Mhuire
Bóthar Wellpark
Gaillimh
H91 HKP8
Teil: 091 768701
Ríomhphost: galway@rte.ie

STIÚIDEÓ RTÉ RÉIGIÚN AN LÁRIARTHAIR

Cearnóg Mhargadh an Arbhair

Sráid na Danmhairge

Luimneach
P: (061) 410222
F: (061) 310223
E: limerick@rte.ie

STIÚIDEÓ RTÉ RÉIGIÚN AN OIRDHEISCIRT

Áras Chloch an Óir,

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Campas Chloch an Óir,

Seanbhóthar Chill Mhíodáin,

Port Láirge
P: 051 873027
E: waterford@rte.ie

RTÉ RAIDIÓ NA GAELTACHTA – CASLA

Casla,

Conamara,

Gaillimh.
P: +353 91 506677

RTÉ Raidió na Gaeltachta – Doirí Beaga

Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
P: +353 74 9531244

RTÉ WASHINGTON

RTÉ News,

2000 M Street Nw,

Suite 315,

Washington DC,

20036,

Stáit Aontaithe Mheiriceá
P: (001202) 467-5933
F: (001202) 2475937
E: washington@rte.ie