skip to main content

Richard Collins


Thosaigh Richard ag obair in RTÉ i mí Eanáir 2020. Ceapadh é mar stiúrthóir de chuid Fhiontair Thráchtála RTÉ DAC agus de chuid Líonra Tarchuir RTÉ DAC.

Sular thosaigh sé ag obair le RTÉ, chaith Richard 13 bliana san earnáil mhiondíola áit a raibh sé i gceannas ar roinnt mórchlár amteoranta agus claochlaithe, chomh maith le taithí leathan airgeadais agus oibríochtúil a fháil le linn na tréimhse sin. Is é atá san fheidhm is déanaí a bhí aige ná fónamh mar Stiúrthóir Airgeadais in Dunnes Stores áit a raibh príomhról aige i ndáil le forbairt straitéisí agus nuachóiriú córas. Roimhe sin, ba é Stiúrthóir Airgeadais Superquinn é áit a raibh sé i gceannas ar chomhtháthú isteach i nGrúpa Musgrave.