skip to main content

Dee Forbes


Ceapadh Dee Forbes ina Príomh-Stiúrthóir ar RTÉ le héifeacht ón 11 Iúil 2016. Sular tháinig sí i mbun oibre le RTÉ, bhí Dee lonnaithe i Londain, áit ar chaith sí níos mó ná 27 bliain ag obair do chraoltóirí agus don ghníomhaireacht fógraíochta Young and Rubicam.

Ar an bpost deiridh acu sin, bhí sí ina hUachtarán agus ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Discovery Networks Northern Europe. Thosaigh Dee ag obair le Discovery sa bhliain 2010 ina Ceannasaí ar ghnóthaí na Ríochta Aontaithe/na hÉireann agus chuir sí lena cuid freagrachtaí de réir a chéile go dtí go raibh sí i gceannas ar réigiún Thuaisceart na hEorpa ina raibh 18 margadh agus críoch agus 27 gcainéal, bealaí saor ar an aer agus bealaí síntiúis araon, a bhí ag craoladh le breis is 276 milliún líon tí ar fud Thuaisceart na hEorpa gach mí.

Sula ndeachaigh sí le Discovery, bhí Dee i mbun ghnó Turner Broadcasting sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, lenar bhain seacht gcainéal siamsaíochta, ina measc Cartoon Network, Boomerang agus TCM. Chaith sí roinnt blianta ag fónamh i róil éagsúla tráchtála le Turner, ina measc Bainisteoir Ginearálta ar réigiún Nordach/Lár agus Oirthear na hEorpa agus na réigiúin EMEA, agus Ceannasaí ar Dhíolachán Fógraíochta san Eoraip.

Bhí Dee ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar bhord The Irish Times tráth agus tá sí ar bhord Munster Rugby faoi láthair. I nDrom Dhá Liag in iarthar Chorcaí a rugadh Dee agus bhain sí céim sa stair agus sa pholaitíocht amach i UCD.Cúraimí agus Dualgais: Is é post an Phríomh-Stiúrthóra an post feidhmiúcháin is sinsearaí i gcóras eagrúcháin RTÉ. Chomh maith le feidhmiú mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus mar Phríomheagarthóir ag an eagraíocht, déanann an Príomh-Stiúrthóir ionadaíocht freisin thar ceann RTÉ go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta