skip to main content

Rory Coveney


Tá Rory ag obair i mbun rólanna éagsúla le RTÉ ón mbliain 2007. Ón mbliain 2011 i leith, ina Chomhairleoir Straitéisíochta ag an bPríomh-Stiúrthóir, tá Rory i gceartlár na pleanála maidir le straitéis na heagraíochta. Ina Stiúrthóir Straitéisíochta dó, beidh sé i gceannas ar fheidhm straitéisíochta nua a dtagann straitéis corparáide, fiontar nua agus nuálaíocht, gnóthaí poiblí agus bainistíocht straitéiseach maidir le réimsí baoil faoina scáth.

Sular tháinig sé le RTÉ, bhíodh Rory ag obair le Cúnamh Éireann sa Roinn Gnóthaí Eachtracha. Bhain sé céim BA sa stair amach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Tá céim MA aige freisin sna Meáin Idirghníomhaíochta ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.