Your Feedback/Do Aiseolas


Your feedback is important to us, is treated confidentially and is considered for inclusion in RTÉ’s weekly Audience Log which is circulated to senior managers in RTÉ, including programme makers, and shared at weekly editorial meetings. Your feedback is also shared with programme teams outside of this process, as appropriate. 
 
However, due to the volume of emails received, feedback@rte.ie does not respond to individual comments. 
 
If you have a query about our programmes and services please email info@rte.ie. 
 
If you wish to make a formal complaint, please see details regarding RTÉ’s Complaints process here:  
 
Please note that all negative feedback or comments which are not classified as formal complaints are treated as feedback. 
 
Thank you for taking the time to give us your view. 
 
RTÉ Information Office 
 
Go raibh maith agat as teagmháil a dhéanamh le feedback@rte.ie 
 
Tá an t-aiseolas a thugann tú tábhachtach dúinn. Caitear leis mar ábhar faoi rún agus socraítear ar cheart é a áireamh i Logleabhar seachtainiúil an Lucht Féachana agus Éisteachta a scaiptear ar bhainisteoirí sinsearacha in RTÉ, lucht déanta clár ina measc, agus a roinntear ag cruinnithe seachtainiúla eagarthóireachta. Déantar do chuid aiseolais a roinnt le foirne clár lasmuigh den phróiseas seo, de réir mar is cuí. 
 
De bharr an líon mór ríomhphost a fhaightear ní sheoltar freagraí ar thuairimí aonair ó feedback@rte.ie 
 
Má tá ceist agat faoi chláir nó seirbhísí RTÉ, seol ríomhphost chuig info@rte.ie. 
 
Más mian leat gearán foirmeálta a dhéanamh, tá sonraí maidir le Próiseas Gearán RTÉ le fáil anseo 
 
Tabhair ar aird go gcaithfear mar aiseolas le gach aiseolas nó tuairimí diúltacha nach rangaítear mar ghearáin oifigiúla. 
 
Gabhaimid buíochas leat faoi do chuid tuairimí a roinnt linn. 
 
Oifig Eolais RTÉ