RTÉ Claracha Gaeilge


CLÁRACHA GAEILGE COMMISSIONING BRIEF

Tá forbairt shuntasach déanta le blianta beaga anuas ar an réimse clár atá dhá choimisiúnú ag Rannóg na gClár Gaeilge, ag tógáil ar aschur den scoth a léirítear go hinmheánach le sraitheanna agus tograí aon-uaire ón earnáil neamhspleách.

I measc na gCláracha Gaeilge le déanaí, bhí sraitheanna seanbhunaithe ar nós ‘Scannal’ agus ‘Cloch le Carn’, chomh maith le sraitheanna nua-fhorbartha ar nós ‘The Geansaí’ agus ‘Ar Son na Poblachta’. Sraitheanna ilpháirte aon cheamara iad seo ar fad a léirítear in RTÉ agus a thaispeántar de ghnáth ar an Luan agus an Déardaoin ar RTÉ One ag 19:00/19:30.

Le roinnt blianta anuas, tá níos mó tograí co-léiríthe nó co-maoinithe craolta againn, ina measc ‘GAA Nua’ [BAI], ‘Oíche na Gaoithe Móire’ [BBC N.I./ILBF/BAI], ‘Guth na nGael’ [BAI] agus ‘Dónal Lunny: Na Línte Cheoil Ceiltigh’ [BAI].

Cuirfimid fáilte roimh iarratais uaillmhianacha a shásaíonn critéir scéim Fuaime agus Físe Údarás Craolacháin na hÉireann, Cuirtear fáilte freisin roimh iarratais bailí faoi Chiste Craoltóireachta Gaeilge atá dhá reáchtáil ag Northern Ireland Screen, iad ag teacht le na haidhmeanna agus spriocanna thuas-luaite, agus le comhpháirtíochtaí le craoltóirí eile.

Ba chóir go mbeadh scéalta ábhartha, téagartha agus le carachtair ina gcroí-lár, iad léirithe i nGaeilge agus iad tarraingteach do réimse leathan den lucht féachana. Ba cheart gur scéalta spéisiúla iad a spreagfaidh caint agus conspóid, agus ar féidir leo léargas a thabhairt ar Éire comhaimseartha i gcomhthéacs ár n-oidhreacht & ár gcultúr.

Tá spéis ar leith againn i dtograí inar féidir glórtha agus aghaidheanna nua a fhorbairt, agus tabharfar áird ar leith do thograí ina bhfuil gnéithe digiteach agus/nó raidió ag baint leo. Cuirfear fáilte roimh thograí gur féidir a thaispeáint ar RTÉ One nó RTÉ2.

***************************************************************************************

The range of Irish-language programming being commissioned by RTÉ in recent years has developed considerably, with projects from the independent sector building upon the excellent output of the in-house Rannóg na gClár Gaeilge.

Recent output on RTÉ One from Cláracha Gaeilge includes the long-running series ‘Scannal’ and ‘Cloch Le Carn’, as well as more recent series such as ‘The Geansaí’ and ‘Ar son na Poblachta’. All are multi-part, single-camera series produced in-house and that now play primarily on Mondays and Thursdays on RTÉ One at 19:00/19:30

Over the last number of years we have increased the number of co-produced and co-funded projects broadcast, among them ‘GAA Nua’ [BAI], ‘Oíche Na Gaoithe Móire’ [BBC N.I./ILBF/BAI], ‘Guth na nGael’ [BAI] and ‘Dónal Lunny: Na Línte Cheoil Ceiltigh’ [BAI].

We welcome ambitious applications that satisfy the BAI’s Sound and Vision scheme criteria. Eligible applications under the Irish Language Broadcast Fund, operated by Northern Ireland Screen, are also welcome, and should be in keeping with the aims and ambitions set out above, as are applications in the form of co-productions with other broadcasters.

Proposals should have strong stories and characters at their core, have broad audience appeal and should be produced in the Irish language and bilingually. The proposals should be built around engaging narratives that stimulate discussion and debate, and that contextualise a contemporary Ireland in the light of culture and heritage.

We are particularly interested in developing fresh faces and new voices, both as programme anchors, authors or contributors, and special consideration will be given to all proposals that have stated digital and/or radio ambitions and that can work on multiple platforms.

Proposals will be accepted for projects that can be shown on RTÉ One or RTÉ2.