Fógraíocht ar RTÉ


Fáilte go dtí Díolachán Meáin Chumarsáide RTÉ (RTÉ Media Sales). Tá an roinn seo leagtha amach ionas go gcuidítear leat pleanáil a dhéanamh maidir le teachtaireacht a chur trasna ar an lucht féachana agus éisteachta is fairsinge ar mhargadh Teilifíse, Raidió, Meáin Chlóite agus Ar Líne na hÉireann.

Go hachomair, tugann  Díolachán Meáin Chumarsáide deis do bhrandaí a bheith i gceartlár shaol na hÉireann le RTÉ le:

-Ábhar ardchaighdeáin de chuid na hÉireann.

-Páirtnéireacht den Nuáil i réimse na Meán Cumarsáide agus na Cruthaitheachta

-Aird Phobal Náisiúnta (Foinse: RedC 2018)

Tá eolas ar na bealaí chun sin a dhéanamh ar fáil ach cliceáil anseo.