Turais do dhaoine de chuid lucht féachana/éisteachta RTÉ


Go raibh maith agat as an spéis atá léirithe agat i dturais threoraithe ar champas RTÉ i nDomhnach Broc, Baile Átha Cliath.

***Cuireadh turais ar fionraí go dtí go dtabharfar fógra breise. Téigh i dteagmháil le do thoil le info@rte.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Chun iarratas a dhéanamh ar thuras, comhlánaigh an fhoirm iarratais anseo thíos le do thoil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhféadfadh sé go mbeidh moill le próiseáil d’iarratais mar gheall ar an líonn iarratas ar thuras. Déanfaimid ár ndícheall, ar ndóigh, turas a shocrú a luaithe is féidir.

Féach an fhoirm iarratais anseo: