A. Eolas maidir le RTÉ


Is é Raidió Teilifís Éireann eagraíocht náisiúnta meán cumarsáide seirbhíse poiblí na hÉireann. Tosaíodh ar an gcraoladh raidió an 1 Eanáir 1926 agus ar an gcraoladh teilifíse an 31 Nollaig 1961.

I nDomhnach Broc, Baile Átha Cliath atá ceanncheathrú RTÉ agus tá oifigí réigiúnacha i gCorcaigh, i nGaillimh, i bPort Láirge, i Luimneach, i mBéal Feirste, i nDún Dealgan, i mBaile Átha Luain agus i Sligeach.  Tá biúró idirnáisiúnta i Washington, sa Bhruiséil agus i Londain.

Tá eolas breise faoi RTÉ ar fáil ach cliceáil ar na naisc seo a leanas:

Maoiniú RTÉ

Aisling

Misean & Luachanna

Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ

Bord Feidhmiúcháin RTÉ

Bord RTÉ

Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ

Aon RTÉ Amháin

2rn