skip to main content

Seachtain na hEolaíochta 2021 ar RTÉ

Idir ionphlandaithe inchinne agus todhchaí vacsaíní, beidh RTÉ beo le féasta ábhair chun ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na hEolaíochta 2021.

www.rte.ie/scienceweek | #scienceweek

Beidh RTÉ ag ceiliúradh Sheachtain na hEolaíochta 2021 le réime leathan ábhair bunaithe ar eolaíocht ar theilifís agus ar raidió RTÉ agus ar líne, ón Domhnach, an 7 Samhain go dtí an Domhnach, an 14 Samhain.

I ndiaidh bliana ina raibh nuacht eolaíochta agus sláinte dhomhanda mar bhun agus barr leis an saol, tá rud éigin ann do chách ar chlár RTÉ do Sheachtain na hEolaíochta i mbliana. Beimid beo arís nuair a fhillfidh Future Island ar RTÉ One le Liz Bonnin agus an tOllamh Luke O’Neill, a bheidh ag déanamh plé ar chuid de na ceisteanna is mó maidir le todhchaí na hÉireann.

BUAICPHOINTÍ >>> Seachtain na hEolaíochta ar RTÉ

FILLEADH FUTURE ISLAND

(BEO ó Explorium, Baile Átha Cliath ar RTÉ One ón 7-8pm an 9, 10 agus 11 Samhain)

An t-am seo anuraidh go díreach a ceadaíodh na chéad vacsaíní i gcoinne Covid-19. Is tréimhse fhada í bliain i saol na heolaíochta. Céard atá i ndán dúinn an chéad bhliain eile? Beidh Future Island ag filleadh chun féachaint chun cinn agus chun spléachadh a thabhairt dúinn ar a bhfuil i ndán dúinn ar fad.

Beidh Liz Bonnin agus an tOllamh Luke O’Neill, comhpháirtíocht ar leith, i lár an aonaigh. Tá cáil ar Liz ina craoltóir eolaíochta, stair an dúlra agus comhshaoil, agus tá dúspéis aici sna bealaí a théann an eolaíocht i gcion ar gach gné dár saol. Tá léargas ar leith ag an Ollamh Luke O’Neill agus tá an-chumas aige smaointe casta a chur in iúl.

Beidh an taispeántóir eolaíochta Phil Smyth ina dteannta chun rírá faoi rialú a chur ar bun de réir mar a bheidh sé ag dul i ngleic go gníomhach leis an teoiric agus an taobh praiticiúil in éindí.

Meascán d’aíonna beo sa stiúideo agus taispeántais mar aon le scannáin léirsteanacha a bheidh i gceist, beidh sé d’aidhm le Future Island idir eolas agus shiamsa a dhéanamh maidir lena bhfuil ag tarlú i ndomhan na heolaíochta. Beimid fírinne na heolaíochta á scagadh againn ón bhficsean eolaíochta agus beimid ag iniúchadh mar a bhfuil an domhan á athrú ag nuálaithe na hÉireann.

Cé a bheidh inár dteannta ach an fisiceoir is cáiliúla ar domhan, seans, an t-iarcheoltóir Brian Cox. Beidh dreas cainte againn leis faoi fhisic agus an Cosmas agus roinnfidh sé an bunús eolaíochta a bhaineann le rath agus sábháilteacht i spórt. Cuirfimid fáilte roimh bhuaiteoirí bonn cré-umha sna Cluichí Oilimpeacha – foireann rámhaíochta na mban ar a bhfuil Aifric Keogh, Eimear Lambe, Fiona Murtagh agus Emily Hegarty – agus fáilteoimid roimh an laoch rugbaí Donncha O’Callaghan freisin.

Beidh an láithreoir Emer O’Neill ó Home School Hub agus Today, an fear grinn Colm O’Regan ar innealtóir é nach gcleachtann níos mó, an meitéareolaí Gerald Fleming agus an t-eolaí muirí agus údar Finn van der Aar uile ag glacadh páirt sa tsraith.

Craolfar Future Island beo ó Explorium, ionad spóirt agus eolaíochta Bhaile Átha Cliath in Áth an Ghainimh. Is léiriú de chuid Loosehorse do RTÉ é Future Island.

Beidh The Ray Darcy Radio Show ar RTÉ Radio One ag dul i gcomhpháirtíocht leis an gclár arís i rith na seachtaine.

FATHER OF THE CYBORGS

(RTÉ One, 10.15pm ar an 11 Samhain (50 nóim.))

Bhí an Dr. Phil Kennedy, a rugadh i Luimneach, ina eolaí néarchórais cáiliúil tráth. Ag deireadh na 1990í, bhí sé go mór sa nuacht ar fud an domhain toisc gur ionphlandaigh sé roinnt leictreoidí sreinge in inchinne fir phairilisigh agus gur mhúin sé don othar iniata ansin cúrsóir ríomhaire a smachtú lena intinn. Rinne an Washington Post comparáid idir é féin agus Alexander Graham Bell agus ‘The Father of the Cyborgs’ a tugadh air ó shin i leith. Sa bhliain 2014, bhí sé ina scéal nuachta arís nuair a ionphlandaíodh leictreoidí beaga bídeacha ina inchinn féin d’fhonn leanúint ar aghaidh lena chuid taighde.

Sa leagan teilifíse seo den scannán faisnéise a chuaigh go mór i bhfeidhm ar na léirmheastóirí ag Féile Scannán Tribeca, scrúdaítear an eitic a bhaineann le féin-turgnamhaíocht agus iarmhairtí neamhbheartaithe todhchaí ina mbeidh an teicneolaíocht fite fuaite le hinchinn an duine.

TEN THINGS TO KNOW ABOUT

(RTÉ One, 8.30pm, Dé Luain, an 8 Samhain)

Tar éis bliain dheacair, a raibh ról lárnach ag an eolaíocht agus an sláinte dhomhanda inár saol lena linn, ní raibh sé riamh chomh tábhachtach is atá sé anois tuiscint agus feasacht ardaithe a bheith againn ar na hidirnaisc idir daoine agus an pláinéad. Seo chugaibh mar sin Aoibhinn Ní Shúilleabháin, Kathriona Devereux agus Jonathan McCrea chun solas a chaitheamh arís ar mar a bhfuil cúrsaí taighde in Éirinn dár mbrú ar aghaidh i dtreo domhain níos fearr.

LET’S FIND OUT

(RTEjr, Dé Luain an 8 Samhain)

Seolfar an tsraith nua de Let’s Find Out, an tsraith teilifíse do leanaí arna thacú le Fondúireacht Eolaíochta Éireann, ar RTÉjr Dé Luain an 8 Samhain, le linn Sheachtain na hEolaíochta ar RTÉ.

Is ar an spáslong Curiosity a thiteann imeachtaí an chláir amach, a bhfuil eachtrán fíor-fhiosrach darb ainm Zoom ina captaen air. I ngach eipeasóid, faigheann Zoom rud éigin nua amach faoin domhan. Is eolaithe iad Amy agus Mark, a leathbhádóirí ar an spaslong. I dteannta roinnt leanaí caidéiseacha, cabhraíonn siad le Zoom chun turgnaimh agus taispeántais a dhéanamh, agus cuirtear críoch leis an eipeasóid le turas go háit éigin i bhfad i gcéin.

Le linn an tséasúir seo, beidh duine nua ar an gcriú in éineacht le Zoom agus Mark, an t-eolaí Amy Hassett. Is é stop.watch productions a léirigh Let’s Find Out do RTÉjr le tacaíocht ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann.

SCIENCE TO THE RESCUE

(RTÉ One, 10.40pm Dé Céadaoin an 10 Samhain)

Ní gá cur ina luí ar mhórán daoine go bhfuil an-chuid le réiteach ar domhan sa lá atá inniu ann. Cé is moite de phaindéim an Choróinvíris atá ag dul ar aghaidh fós, tá tábhacht shuntasach ag baint lena bhfuil amach romhainn, idir athrú aeráide agus dúshláin níos leithne don tsochaí. Is léir gurb í an eolaíocht is mó a thiocfaidh i gcabhair orainn. Chonaiceamar cheana féin nuálaíocht i dtaobh vacsaíní i rás in aghaidh an chloig, ach tá smaointe móra, teanntásacha, bunathraitheacha ag teacht chun cinn ag an am céanna in ollscoileanna, ospidéil, feirmeacha agus i gcúlghairdíní fiú.

D’fhonn nuálaíocht na hÉireann a chur ar an ardán domhanda agus chun athrú a thionscnamh ar fud na cruinne, sheol Fondúireacht Eolaíochta Éireann Duais Nuálaí na Todhchaí, lenar cuireadh €4m ar fáil idir dhá dhúshlán – Intleacht Shaorga chun Leasa na Sochaí agus Astaíochtaí Nialasacha – a chinntigh gur cuireadh an t-airgead atá ag teastáil ar fáil leis an gcomórtas chun uaillmhianta eolaíochta in Éirinn a bhaint amach.

Is clár faisnéise uair an chloig é Science to the Rescue, arna chur i láthair ag Trevor Vaugh (Big Life Fix), ina gcoinnítear súil ghéar ar chuid de fhoirne na ndúshlán de réir mar a fhéachann siad leis an duaischiste a bhuachan. Leis an t-am ag fáscadh isteach orthu, foghlaimímid faoin spreagadh taobh thiar dá gcuid oibre agus buailimid le roinnt de na daoine a rachaidh na fionnachtana chun tairbhe dóibh.

Idir fionnachtain trí sheans sa tsaotharlann a d’fhéadfadh an chéad chadhnra iomlán glas in Éirinn a bheith mar thoradh air agus tástáil fola chun beatha duine a shábháil trí réamheaclaimsia a dhiagnóisiú, riocht shláinte a ghabhann do bhean as gach deichniúr le linn na tréimhse toirchis, is cinnte nach beag an tasc a bhí ar an bpainéal moltóirí idirnáisiúnta. Chuathas i ngleic leis an talmhaíocht chomh maith, atá ar cheann de na fadhbanna is mó in Éirinn i dtaobh carbóin, agus tugadh aghaidh ar oiriúnú d’athrú aeráide sa chuid den domhan atá i mbéal a forbartha.

Leis an léargas uathúil seo, tugtar chun cuimhne na féidearthachtaí atá ann i réimse STEM, agus déantar eolaithe na hÉireann a cheiliúradh ag an am céanna.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:

https://www.sfi.ie/challenges/ai-societal-good/

https://www.sfi.ie/challenges/zero-emissions/#row-collapse-item-1

AGUS ANUAS AIR SIN >>>

AIMSIR

Faigh réamhaisnéisí ar maidin agus ar líne beo ó Future Island, i rith na seachtaine.

RTÉ LEARN

Caith súil ar rte.ie/Learn chun achoimre sciobtha a fháil a chuirfidh daoine ar an eolas faoi na himeachtaí ar líne agus idirghníomhacha ar fad a bheidh ar siúl gach lá de Sheachtain na hEolaíochta.

RTÉ PLAYER

Beidh neart ábhair eolaíochta den scoth ar fáil ar RTÉ Player chun uaireanta an chloig a líonadh, lena n-áirítear gnéchláracha agus cláracha faisnéise.

RTÉ BRAINSTORM

Seo lárionad RTÉ do smaointe agus léargais nua, ar a bhfoilseofar sraith gnéchláracha, podchraoltaí agus físeán le linn Sheachtain na hEolaíochta ar thopaicí éagsúla amhail tástálacha DNA, géanóm an duine, fuinnimh inathnuaite, cé aige a bhfuil smacht ar an idirlín, an méid is féidir a fhoghlaim faoi neamhoird an duine ó phéisteanna agus go leor leor eile.

Faigheann Seachtain na hEolaíochta ar RTÉ tacaíocht ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Seachtain na hEolaíochta ar RTÉ, téigh chuig www.rte.ie/scienceweek. Is féidir leat coinneáil suas le RTÉ ar Twitter, Facebook agus Instagram trí leas a bhaint as an haischlib #scienceweek.

 


Méadaíonn RTÉ agus Fís Éireann/Screen Ireland a infheistíocht i ndrámaíocht bhaile le sraith nua Storyland 

Lorgaíonn RTÉ agus Fís Éireann/Screen Ireland ag lorg tallann chruthaitheach nua chun drámaíocht úrnua a choimisiúnú le craoladh ar RTÉ2 agus RTÉ Player

Seimineár Gréasáin, 11am Déardaoin an 4 Samhain, 2021

I measc na bpainéal tá, Ceann Gníomhach Drámaíochta, RTÉ, David Crean agus Bainisteoir Tionscadail Teilifíse, Screen Ireland, Andrew Byrne.

Cláraigh anseo: https://zoom.us/webinar/register/WN_JzyprfAgSr-sdcUpDlp42g

Tá séasúr nua de Storyland fógartha ag RTÉ agus Fís Éireann inniu, tionscadal coimisiúnaithe a bhfuil duaiseanna buaite aige, trína dtugtar deis d’Éireannaigh chumasacha atá ag teacht chun cinn i réimse na drámaíochta cláracha bunaidh a léiriú.

Storyland leagtha amach chun deiseanna a chruthú do dhaoine cumasacha nua saothar drámaíochta a chur ar aghaidh, a fhorbairt agus a léiriú chun a ngairm agus a seasamh sa tionscal a bhrú chun cinn go mór.

Faoi bhrat Storyland, tabharfaidh RTÉ agus Fís Éireann an deis do dhaoine cumasacha cruthaitheacha atá ag teach chun cinn in Éirinn scéalta bunaidh Éireannach a chur os comhair lucht féachana agus éisteachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an RTÉ Player agus craolfar na saothair dhrámhaíochta a roghnófar ar RTÉ2 den chéad uair.

Beidh méadú réasúnta mór ar an mbuiséad chun a chinntiú go mbeidh na saothair dhrámaíochta ar an gcaighdeán is airde chun bheith ag teacht leis an láithreacht nua ar an teilifís. Is ionann seo agus forbairt shuntasach do Storyland agus is léiriú é ar thiomantas níos mó RTÉ agus Fís Éireann i dtaobh tallann a thabhairt chun cinn.

Leanann Storyland de bheith ag cur tús maith ar fáil do scríbhneoirí, stiúrthóirí, léiritheoirí agus aisteoirí cumasacha Éireannacha ar fud oileán na hÉireann. Is ionann é agus cuid de thiomantas RTÉ agus Fís Éireann réimse iléagsúil daoine, tallainne agus guthanna i sochaí na hÉireann a aithint agus a chur chun cinn.

Táimid ag iarraidh ocht script a choimisiúnú agus a bheith ag obair go dlúth lena scríbhneoirí agus léiritheoirí chun na scripteanna sin a fhorbairt. Táthar ag lorg scríbhneoirí ó réimsí na teilifíse, scannánaíochta, amharclannaíochta, litríochta, na gcláracha faisnéise agus iriseoireachta cibé má scríobh siad don teilifís nó do scannáin roimhe seo nó nár scríobh. Nuair a dhéanfar na scripteanna a fhorbairt tuilleadh agus nuair a bheidh siad réidh don fhorbairt dheiridh agus don obair réamhléiriúcháin beidh stiúrthóirí faoi chonradh.

Déanfaidh Storyland trí shaothar drámaíochta aonair 25 nóiméad ar fhad a choimisiúnú as na saothair drámaíochta forbartha.

Is éard a dúirt Ceannasaí Drámaíochta Gníomhach, RTÉ, David Crean; “Is tréimhse iontach í seo ó tharla go bhfuil Storyland ag dul i dtreo ré nua sa teilifís. Is céim in airde riachtanach í chun go mbeidh daoine cumasacha in Éirinn ábalta a gcuid saothar a chur os comhair lucht spéise ar fud an domhain agus tá an-áthas orainn a bheith ag obair le Fís Éireann inár dtiomantas cur le próifíl dhrámaíochta na hÉireann.”

Is éard a dúirt Andrew Byrne, Bainisteoir Teilifíse Fís Éireann; “Tá ríméad orainn a bheith ag obair le RTÉ ar an leagan nua seo de Storyland, a thacaíonn lenár gcuspóirí i leith Drámaíocht Teilifíse. Táimid tiomanta d’infheistíocht a dhéanamh i ndaoine cumasacha nua atá ag teacht chun cinn agus guthanna agus scéalta iléagsúla nua a lorg a dhéanann ceangal le lucht spéise áitiúil agus idirnáisiúnta”.

Chun áit a chur in áirithe do Sheimineár Gréasáin Storyland – imeacht eolais in RTÉ – iarrtar ar pháirtithe leasmhara clárú trí chliceáil ar an nasc seo.


Tá Gradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 ar ais, BEO ó Vicar Street agus ar RTÉ Radio 1

Tá Gradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 ar ais, BEO ó Vicar Street agus ar RTÉ Radio 1

Ag ceiliúradh scoth an cheoil tíre in Éirinn le bliain anuas

Fógrófar an gearrliosta Déardaoin an 4 Samhain | Bronnfar na gradaim Dé Máirt an 16 Samhain

Ticéid ar díol anois ar ticketmaster.ie | #rtefolkawards

Beidh Gradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 ar ais agus BEO ó Vicar Street, Baile Átha Cliath agus ar RTÉ Radio 1 ag 8.00pm Dé Máirt an 16 Samhain.

Cé gur ócáid bronnta gradam fhíorúil a bhí ann anuraidh, beidh láithreoirí RTÉ John Creedon agus Ruth Smith ag filleadh ar Vicar Street i mBaile Átha Cliath chun an searmanas gradam a chur i láthair os comhair lucht féachana beo, tráth a mbeidh RTÉ ag déanamh ceiliúradh ar scoth cheol tíre na hÉireann le bliain anuas agus ag tabhairt aitheantais do mhórcheoltóirí tíre as Éirinn. Craolfar clár teilifíse ar RTÉ One Dé Sathairn an 20 Samhain chomh maith chun buaicphointí na hoíche a léiriú.

Tá ticéid do Ghradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 ar díol anois ar www.ticketmaster.ie. Tá costas €28 in aghaidh an ticéid orthu, a áiríonn an táille láimhseála.

Fógrófar ainmnithe Ghradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 na bliana seo Déardaoin an 4 Samhain. Áirítear ar chatagóirí na ngradam:

• Amhránaí Ceoil Tíre is Fearr (buaiteoir 2020: Radie Peat)
• Ionstraimí Ceoil Tíre is Fearr (buaiteoir 2020: Steve Cooney)
• Grúpa Ceoil Tíre is Fearr (buaiteoir 2020: Lankum)
• Albam Ceoil Tíre is Fearr (buaiteoir 2020: Ceol Ársa Cláirsí: Tunes of the Irish Harpers for Solo Guitar – Steve Cooney)
• Traic Ceoil Tíre Bunaidh is Fearr (buaiteoir 2020: Baby Talk, Mick Flannery & Susan O’Neill)
• Traic Ceoil Tíre Thraidisiúnta is Fearr (buaiteoir 2020: Eleanor Plunkett, Steve Cooney)
• Gradam Saoil

Ar na ceoltóirí a mbronnadh an Gradam Saoil orthu roimhe seo, tá Steve Cooney (2020), Moya Brennan (2019) agus Andy Irvine (2018). Déanfar ceoltóir a ionduchtú i nDámhachtain na Laoch de chuid Ghradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 chomh maith.

Le linn an tsearmanais gradam, beidh taibhléirithe beo ó roinnt d’ainmnithe na bliana seo, agus dealraíonn sé gur oíche fíorspeisialta a bheidh ann, ar a ndéanfar ceiliúradh ar cheol agus ceoltóirí tíre na hÉireann, idir cheoltóirí cruthaithe agus cheoltóirí atá ag teacht chun chinn.

Is éard a dúirt John Creedon, comhláithreoir na ngradam agus láithreoir le RTÉ: “Mar dhuine a thaitníonn ceol go mór leis, agus mar dhuine a théann go ceolchoirmeacha go rialta, tá ríméad orm go mbeidh na gradaim iontacha seo ar siúl in Vicar Street arís os comhair slua beo a bhfuil dúil aige sa cheol tíre. D’airíomar ar fad uainn go mór ceol agus imeachtaí beo, na ceoltóirí iontacha a bheidh linn ar an oíche chun togha agus rogha cheol tíre na hÉireann le bliain anuas a cheiliúradh thar aon duine eile, agus a leithéid de bhliain a bhí ann. Ní féidir liom fanacht.”

Dúirt Ruth Smith, comhláithreoir na hócáide agus láithreoir le RTÉ: “Seo an ceathrú bliain de Ghradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1, tar éis do shearmanas na bliana seo caite ag tarlú i bhformáid gearrtha siar sa stiúideo ón Ionad Raidió. Tá lúcháir orm a bheith ag filleadh ar Vicar Street in éineacht le John Creedon agus an criú léiriúcháin, mar go bhfuil an chosúlacht air gur sároíche cheoil, chomhluadair agus cheiliúrtha a bheidh ann, toisc nach bhfuil aon rud níos fearr ná lucht féachana agus éisteachta a bhfuil grá acu don cheol agus lucht an cheoil tíre a bheith istigh in aon seomra amháin agus iad ar fad ag baint sult as taibhléirithe agus ag tabhairt tacaíochta dá chéile.”

Chuir Ann-Marie Power, Grúpcheannasaí Ealaíon & Cultúir, RTÉ, leis an méid sin nuair a dúirt sí: “Tar éis bliain thar a bheith dúshlánach do cheoltóirí na hÉireann, is iontach an rud é a bheith in ann Gradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 na bliana seo a chraoladh beo ó Vicar Street os comhair slua beo agus na buaicphointí a thaispeáint ar RTÉ One. Is cuimhin liom nuair a chraol Colm Mac Con Iomaire beo óna theach ag tús na paindéime, agus ó shin i leith tá iontas orm maidir le freagairtí cruthaitheacha agus nuálaíocha cheoltóirí tíre na hÉireann le hocht mí dhéag anuas. Táimid ag súil go mór le leas a bhaint as cumhacht RTÉ arís chun urraim a thabhairt don obair seo, gan trácht ar an aoibhneas a bhaineann le ceoltóirí a tharraingt le chéile chun seinm faoin aon díon amháin in Vicar Street le haghaidh oíche dhraíochtúil eile.”

Bíodh an nuacht is déanaí agat maidir le Gradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 trí RTÉ agus RTÉ Radio 1 a leanúint ar Twitter, Facebook agus Instagram agus an haischlib #rtefolkawards a úsáid agus trí bheith ag éisteacht le RTÉ Radio 1.

Mura mbeidh tú in ann a bheith linn in Vicar Street Dé Máirt an 16 Samhain, éist leis an gclár beo ar RTÉ Radio 1 ag 8pm an tráthnóna sin, agus ná déan dearmad ar chlár teilifíse na mbuaicphointí ar RTÉ One Dé Sathairn an 20 Samhain.


24 GRADAM BUAITE AG RTÉ AG NEW YORK RADIO FESTIVALS 2021

Ag Gradaim Idirnáisiúnta Raidió New York Festivals 2021, a cuireadh ar siúl go fíorúil oíche aréir, bhuaigh cláracha RTÉ 24 gradam a bhfuil ardmheas orthu. Tugadh aitheantas do RTÉ as an scil a léirigh sé le ceird na scéalaíochta, nuair a bronnadh dhá chorn óir, seacht gcinn airgid, ceithre ghradam cré-umha agus 11 teastas craobhiomaitheora air. Tugadh onóir do chlos-saothar de scoth an domhain a chruthaigh scéalaithe as breis is 30 tír ar fud na cruinne ag an ócáid fhíorúil Storytellers Gala ar an 12 Deireadh Fómhair.

I measc na gcatagóirí inar éirigh le RTÉ an bua a fháil, bhí Clár Drámaíochta Digití is Fearr, Reacaireacht is Fearr, Scríbhneoireacht, Podchraoladh Srathaithe, Ceol, Spórt & Áineasa, Stiúrthóir, Caidreamh Daonna, Stair agus go leor eile, rud a thaispeáin láidreacht agus raon chláracha raidió RTÉ.

Bhí Documentary on One de chuid RTÉ Radio 1 corn óir, trí ghradam airgid agus dhá ghradam cré-umha as a chuid scéalta tarraingteacha. Bhain Documentary on One an gradam óir amach as The Grief of a Nation (Caidreamh Daonna). Bronnadh trí ghradam airgid ar Documentary on One freisin, as The Nobody Zone (Reacaireacht is Fearr), The Nobody Zone (Podchraoladh Srathaithe) agus Shane Healy – Back on Track (Spórt & Áineasa).

Bronnadh gradam óir ar Drama on One de chuid RTÉ Radio 1 as Islands – with Chris Watson and Luke Clancy (Fuaim is Fearr), agus dhá ghradam airgid as Hamlet, Prince of Derry le Colin Murphy, arna stiúradh ag Conall Morrison (Clár Drámaíochta Digití is Fearr), agus Small Bones le Siobhán Mannion (Scríbhneoireacht is Fearr). Bronnadh gradam cré-umha ar Gorretti Slavin (Stiúrthóir is Fearr) as Rainbow Baby le John O’Donnell.

Thug RTÉ lyric dhá ghradam airgid leo as The Lyric Feature: The Ballad of the Stolwijk Rescue (Ceol bunaidh is Fearr) agus The Lyric Feature: Music, Mystery and Manuscripts (Clár Faisnéise: Beathaisnéisí/Próifílí) mar aon le gradam cré-umha as The Lyric Feature: Island Time (Scríbhneoireacht is Fearr).

Bronnadh 11 Teastas Craobhiomaitheora ar fud RTÉ Radio 1, Radio 1 Extra agus RTÉ lyric fm chomh maith.

Dúirt Peter Woods, Ceann RTÉ Radio 1: “Is ionann na gradaim seo agus aitheantas eile ar an mbarr feabhais a bhíonn i gceist go leanúnach le hábhar faisnéise agus drámaíochta Radio 1. Cláracha amhail The Grief of a Nation, a thug leis an corn óir, a chuireann ré agus tráth staire in iúl go sciliúil, mar aon leis an gcor cinniúna a thóg Eamon Kennedy chuig Ospidéal Parkland in Dallas i mí na Samhna 1963. Ar an gcaoi chéanna, bua na samhlaíochta thar thréimhse na dianghlasála a bhí in ‘Islands’ le Chris Watson agus Luke Clancy (Fuaim is Fearr), arna léiriú ag Kevin Brew, an clár a sháraigh na seánraí agus a thug leis an gradam óir – scéal faoi thuras samhailteach ó na Galapagos chuig an oileán miotasach Hy Brasil.”

Dúirt Sinead Wylde, Ceann RTÉ lyric fm: “Is mór an moladh iad trí ghradam RTÉ lyric fm as an Lyric Feature ag gradaim New York Radio Festivals na bliana seo, moladh do chlár a thugann spreagadh do cheoltóirí agus d’ealaíontóirí féidearthachtaí nua a iniúchadh trí bheith ag obair trí mheán an raidió.”

D’oibrigh léiritheoir na sraithe Eoin O Kelly le Brían Mac Gloinn den bhanna ‘Ye Vagabonds’ chun leas a bhaint as a chuid scileanna scríbhneoireachta amhrán agus a chumas ceoil chun scéal tráthúil crógachta agus seasmhachta a chur in iúl i bhfocail agus sa cheol in ‘The Ballad of the Stolwijk Rescue’ (Airgead). Is léir ó ‘Island Time’ (Cré-umha) le Kevin Barry, a léiríodh i gcomhar le Aerial Sparks ag Gaillimh 2020, gur cumasach an scríbhneoir don raidió é Barry, scríbhneoir a bhuaigh an gradam Impac roimhe seo. Tá insint ealaíonta déanta ag Zoë Comyns ar scéal an úrscéalaí agus cumadóra Ether Voynich a rugadh in Éirinn in ‘Music, Mystery and Manuscripts’ (Airgead).”

 


Aisling Bea, Laura Whitmore agus Dermot Whelan i measc na foirne aisteoirí mór le rá in Will Sliney’s Storytellers

Ealaín, eachtraíocht agus beochaintí nua taibhsiúla – seónna nua do lucht féachana agus éisteachta níos óige fógartha ag RTÉ don bhriseadh lár téarma agus do thréimhse na Samhna

Aisling Bea, Laura Whitmore agus Dermot Whelan i measc na foirne aisteoirí mór le rá in Will Sliney’s Storytellers

Beidh an gearrscannán X Marks the Spot a bhfuil Clare Dunne i measc na cléire i sceideal RTÉ2 agus ar an RTÉ Player

Tá seónna agus sraitheanna iontacha úrnua agus seónna a bheidh ar ais ar an aer fógartha ag RTÉ inniu, lán d’ealaín, eachtraíocht faoin spéir, beochaintí nua, gearrscannáin, scannáin agus cláir speisialta thaibhsiúla Samhna chun siamsaíocht a chur ar fáil don lucht féachana agus éisteachta níos óige le linn an bhriseadh lár téarma ag deireadh na míosa seo.

Is é an t-ealaíontóir greannán Éireannach Will Sliney agus cliar de carachtair mhóra le rá a bheidh ar thús cadhnaíochta agus iad ag cur seó iontach nua ealaíne éagsúil faoinár mbráid ar RTÉ2 agus ar an RTÉ Player. Beidh Will Sliney’s Storytellers á chraoladh ag 12.05pm gach lá ón 25 Deireadh Fómhair ar meascán de sheó líníochta agus beochan eachtraíochta é chun múineadh do dhaoine óga a bhfuil bua na healaíne acu leis an uirlis troda is cumhachtaí dá bhfuil ann a úsáid – an peann luaidhe. Inseofar sa tsraith scéal Freya (Laura Whitmore), léarscáilí óg de shliocht na Lochlannach agus Ogham an lia mothaitheach fíorthráthúil a bhíonn ar foluain (Aisling Bea) agus iad ag iarraidh ealaíontóirí óga a earcú chun tabhairt faoi thóraíocht amthaistil le go gcuirfidh siad stop le Chronicle (Dermot Whelan) agus a bhuíon de ghiollaí gualainne gan mhaith greim a fháil ar na saothair ealaíne is mó le rá ar domhan. Beidh leaganacha beochana spreagúla sa tsraith den láithreoir agus scríbhneoir, Dawn O’Porter, an t-iomrascálaí de chuid WWE Superstars, Stephen Farrelly, an t-aisteoir Demi Isaac Oviawe (ó The Young Offenders) agus an t-aisteoir, Suzie Seweify, iad ar fad ag déanamh guthú dá gcarachtair féin.

Is ealaíontóir agus scríbhneoir sárdhíola greannán Marvel é Will Sliney a bhfuil gradaim buaite aige. Is éard a dúirt sé faoin tsraith, arna léiriú do RTÉ ag a chomhlacht féin Pioneertown Productions agus ag an gcomhlacht as Baile Átha Cliath, Fastnet Films: “Tá súil agam gur seó a bheidh in Storytellers a thabharfadh ugach don chéad ghlúin eile d’ealaíontóirí, scríbhneoirí, ealaíontóirí greannán agus beochantóirí óga Éireannacha. Táim ag iarraidh go bhfoghlaimeoidh leanaí uaim le pictiúir a tharraingt agus le scéal a scríobh agus ba mhaith liom béim a chur ar gur scil í an líníocht ní tallann agus go bhfuil fíorghairmeacha ann d’ealaíontóirí. Má tá leaid óg as baile iascaireachta i gCorcaigh ábalta gairm a bhaint amach ina ealaíontóir greannán do Marvel tá duine ar bith in ann an rud céanna a bhaint amach. Faoi dheireadh na sraithe beidh na huirlisí ag duine ar bith a fhéachann uirthi a gcarachtair agus scéalta nua féin a chumadh. Is í an fhís atá agamsa ná go mbeadh daoine as Éirinn iad féin ag obair i dtionscal na cruthaitheachta i gceann cúpla bliain agus súil agam go mbeidh ugach éigin faighte acu ónár seó chun tabhairt faoin gcruthaitheacht.”

Féach ar an mblaisín anseo.

An 23 Deireadh Fómhair ar RTÉjr agus an 25 Deireadh Fómhair ar RTÉ2 a thosóidh A Breath of Fresh Scare, sraith nua thaibhsiúil de ghearrscannáin bheochana ó sheacht gcomhlacht Éireannacha: scéal bhunús Fhéile na Samhna i ‘Samhain’; ‘Nana’s Terrifying Zoom Call’; píosa idircheoil scanrúil a fhanfaidh leat ar feadh i bhfad ar a dtugtar ‘I Wanna Be A Werewolf’; ‘Ghost Dog’, scéal croíúil faoi chailín agus a madra a fhanfaidh lena taobh go brách; ’Dagda’s Harp’, ina bhfuil gnéithe den bhéaloidis agus gné de shaol lár na cathrach sa lá atá inniu ann fite fuaite ina chéile agus fuaimrian funcaí leis, is é Jordan Kelly aka Strange Boy, a bhfuil a chéad albam ardmholta seolta aige le gairid, a bheidh i mbun reacaireachta; ‘Cliodhna, Queen of the Banshees’; scéal chailín sí óg atá ag iarraidh a bheith ar nós gach uile dhuine eile faoi Shamhain; is é an comhlacht And Maps And Plans, a bhain gearrliosta Dhuais an Acadaimh amach, a chuirfidh ‘Empty Little People’ i láthair.

Is féidir féachaint ar bhlaisín do A Breath of Fresh Scare anseo.

An 25 Deireadh Fómhair ar RTÉ2 ag 2.55pm a bheidh X Marks the Spot á chraoladh ina insítear scéal Sam a chuireann caipín an bhleachtaire uirthi féin nuair a bhíonn sí den barúil go bhfuil an Foghlaí Mara clúiteach Gráinne Mhaol ina cónaí béal dorais. Faoi stiúir Hugh O’Connor (Metal Heart) agus ina bhfuil Clare Dunne (Herself, Kin), Sive agus Aisling Doyle, Carl Shaaban (Taken Down, Songs for While I’m Away) agus Jade Jordan (Kin, The Virtues) ina bpríomhaisteoirí, is scéal croíúil é X Marks the Spot faoi chomh tábhachtach is atá sé a bheith mórtasach asat féin fiú nuair a chuirtear brú ort a bheith ar nós gach uile dhuine eile. Is é David Kitt a chum an ceol bunaidh do X Marks the Spot agus is í Eithne Fitzsimons ó Tailored Films a léirigh.

Is féidir féachaint ar bhlaisín de X Marks the Spot anseo.

Beidh Critters TV ar ais do shraith nua gach lá ar RTÉ2 agus RTEjr ón 25 Deireadh Fómhair. Seo seans casadh le hainmhithe fiáine dúchasacha na hÉireann ar bhealach nua ar fad – iad sa bhaile, iad caite siar ag ligean a scíthe agus iad ag breathnú ar chláracha faisnéise faoin bhfiadhúlra ar an scáileán teilifíse! Idir míreanna scannánaíochta beo-aicsin ó chláracha faisnéise agus beochaintí carachtar déthoiseach fíorghreannmhara amach is amach, tá Critters TV leagtha amach chun go mbeidh lucht féachana óg na hÉireann ábalta foghlaim faoin domhan nádúrtha atá díreach taobh amuigh dá dtairseach féin.

I mí na Samhna – beidh an sraith nua, Bush Kids, á craoladh ón 1 Samhain ag 3.50pm, sraith ina mbeidh saineolaí an mharthanais, Tom Bán, ag tarraingt ceithre theaghlach amach as an gclúid, iallach orthu a ngutháin a fhágáil ina ndiaidh, agus tabharfaidh sé ar eachtra iontach sa bhfiántas iad – nach orthu atá an t-ádh! Cuirfear gach teaghlach i mbun spaisteoireachta i ngnáthóg ar leith, múinfidh Tom réimse leathan scileanna marthanais dóibh, tine a lasadh, greim a fháil ar bhia agus é a réiteach, foscadh a thógáil agus conas dúshlán na síne a thabhairt. Idir aibhneacha agus shléibhte, móinéir agus cladaigh cuirfear áilleacht nádúrtha na hÉireann os ár gcomhair in Bush Kids agus  tabharfar ardán do na scileanna a theastaíonn chun teacht slán as an timpeallacht dhian ach, mar sin féin, uathúil.

Idir an dá linn, tá gach a bhfuil de sholas in RTÉJr Radio múchta agus fonn diabhlaíochta ceart ar chách le linn Fhéile na Samhna!

Spooky FM – Bhí aerthonnta RTÉjr Radio faoi léigear ag zombaí agus ag vaimpír le linn Fhéile na Samhna seo caite chun scéalta scanrúla scéiniúla a insint don teaghlach ar fad ag teannadh le hOíche Shamhna. Peter Dunne a scríobh agus ba é Liam Geraghty a léirigh, tabhair cluas dó má tá sé de mhuinín agat! Is féidir éisteacht le sraith a haon agus le sraith a dó de Spooky FM tríd an bpodchraoladh nó is féidir an raidió a chasadh air gach oíche Dé hAoine ag 7pm chun creathadh aisteach a bhaint asat.

https://www.rte.ie/radio/podcasts/series/33184-spooky-fm/

A Way Home – An tSlí Abhaile: Mar chuid de scéim Chomhealaíontóra Siamsa Tíre i dTrá Lí, rinneadh Olivia Hope a choimisiúnú chun taighde a dhéanamh ar sheanchas na gCeilteach agus scéal nua faoi anáil na dtraidisiún agus na gcreideamh a bhaineann le Féile na Samhna a fhorbairt – tréimhse ina ngéilleann gile an tsamhraidh do dhorchadas an gheimhridh agus ina mbíonn an tsamhlaíocht faoi bhláth faoi scáth an ghruaim. Agus go deimhin bhí samhlaíocht Olivia faoi bhláth agus is spreagadh mór é a scéal A Way Home/An tSlí Abhaile don taispeántas mór ealaíne seo do leanaí. Bhí sí ag obair i gcomhpháirtíocht le 20 maisitheoir agus ealaíontóir a chur draíocht agus dath lena scéal. Tá leagan fuaime den bhunscéal curtha le chéile ag foireann RTÉjr Radio, leagan a chuirfidh faoi gheasa thú. Tá aisteoirí, idir shean agus óg, ó cheantar Thrá Lí páirteach sa leagan seo den scéal agus tugtar cuireadh don lucht éisteachta sult a bhaint as an tSamhain seo. Beidh sé ar fáil le linn sheachtain na Samhna ar RTÉjr Podcasts nó ar an raidió ag 4pm ar Oíche Samhna, an 31 Deireadh Fómhair.

https://www.rte.ie/radio/podcasts/series/30697-rtejr/

Samhain Stories – Tá máistir mór na scéalaíochta, Steve Lally, ar ais le mionsraith de scéalta scéiniúla ag 6.30pm gach tráthnóna ó Déardaoin an 28ú lá go dtí Oíche Shamhna nó éist leis trí RTÉjr Podcast.

https://www.rte.ie/radio/podcasts/series/30697-rtejr/

Fizzwhizzle – Bí i dteannta Lola Panforté, sealgaire na bpúcaí den scoth agus leanbh bona fide, agus í ag tabhairt cuairt arís ar cheann de na tithe is mó sa tír a bhfuil taibhsí ann chun an ceol is scanrúla agus na hiontais is síofrúla a nochtadh. Oíche Shamhna ag 11am nó éist siar leis tríd an leathanach raidió.

https://www.rte.ie/radio/rtejrradio/fizzwhizzle/

Beidh an tsraith dhrámaíochta fantaise HBO/BBC His Dark Materials le Ruth Wilson, Simone Kirby (a bheidh le feiceáil go gairid i ndráma nua RTÉ Hidden Assets) agus Andrew Scott, ar RTÉ One gach tráthnóna ag 4.35pm ón 31 Deireadh Fómhair.

I measc na scannán a bheidh ar siúl le linn an bhriseadh lár téarma beidh: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales; Against The Wild -The Great Elephant Adventure; Against The Wild- Survive the Serengeti; Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket; agus Ghostbusters 2


Tá Féile Ceoldrámaíochta Loch Garman agus RTÉ tagtha le chéile arís

Tá Féile Ceoldrámaíochta Loch Garman agus RTÉ tagtha le chéile arís chun blaiseadh de dhraíocht na Féile a thabhairt don lucht spéise, bídís in Éirinn nó in áiteanna eile ar fud an domhain

Shakespeare In the Heart

Faigh blaiseadh d’Fhéile Ceoldrámaíochta Loch Garman ar RTE.ie, RTÉ lyric fm, RTÉ Player, ARTE Opera

Tá Féile Ceoldrámaíochta Loch Garman, RTÉ agus ARTE tagtha le chéile arís chun blaiseadh de Loch Garman a thabhairt don lucht spéise sa bhaile nó cibé áit ina bhfuil siad. Beidh 70ú Féile Ceoldrámaíochta Loch Garman ‘Shakespeare in the Heart’ ar siúl ón 19 – 31 Deireadh Fómhair. Ó cheoldrámaí ar an bpríomhstáitse, go dtí ceolchoirmeacha, tob-imeachtaí agus léachtaí, beidh oirfidigh ó ar fud an domhain páirteach san fhéile chomh maith le daoine óga cumasacha as Éirinn atá ag teacht chun cinn.

Fógraíodh sonraí inniu maidir leis an mbealach a mbeidh lucht spéise sa bhaile ábalta teacht ar thaibhithe dodhearmadta a bheidh le sruthú/craoladh ar fud RTE.ie/culture, RTÉ Player agus RTÉ lyric fm.

Bain sásamh sa bhaile as na 3 cheoldráma sa tráthnóna ar stáitse Amharclann bhreá O’Reilly san Áras Náisiúnta Ceoldrámaíochta:

 • Féach ar an léiriú iomlán ar stáitse de Edmea (Alfredo Catalani) BEO ar RTE.ie/culture agus ar ARTE ar an 22 Deireadh Fómhair, ag 8pm nó beifear ábalta breathnú arís air ar an RTÉ Player. Nó éist siar leis an taibhiú ar an 30 Deireadh Fómhair ar Opera Night le Paul Herriott, 7pm | RTÉ lyric fm.
 • Bí ag éisteacht BEO le Le Songe d’une nuit d’été (Ambroise Thomas) ar an 23 Deireadh Fómhair ar Opera Night le Paul Herriott, ar RTÉ lyric fm nó féach arís air ar RTE.ie/culture ar an RTÉ Player ón 25 Deireadh Fómhair.
 • Ar an 6 November éist siar le taibhiú ceolchoirme de Ein Wintermärchen (Karl Goldmark) ar Opera Night with Paul Herriott, ag 7pm ar RTÉ lyric fm

Beifear ábalta dhá bhuaicphointe eile den fhéile a fháil sa bhaile freisin:

 • I Capuleti e i Montecchi (Vincenzo Bellini), arna chur i láthair ag baill den Wexford Factory II ar an 25 Deireadh Fómhair ar RTE.ie/culture agus ar an RTÉ Player nó ar an 13 Samhain éist siar leis an léiriú ar Opera Night le Paul Herriott, ag 7pm RTÉ lyric fm.
 • Ceann de bhuaicphointí na féile nár cheart a chailleadh ón 29 Deireadh Fómhair, ná Angela Meade, a bhfuil cáil uirthi ar fud an domhain, i mbun taibhiú speisialta ceiliúrtha a bheidh le craoladh ar RTE.ie/culture agus a bheidh le breathnú arís air ar an RTÉ Player.

Déanfar trí cheolchoirm ar an bpríomhstáitse a chraoladh ar fud an domhain mar chuid de Shéasúr EBU Euroradio ina mbeidh rogha de na ceolchoirmeacha agus ceoldrámaí is fearr ó ar fud an domhain mar chuid de. Le breis is deich mbliana, tá an EBU ag roinnt taibhithe den scoth as Loch Garman le stáisiúin raidió agus lucht éisteachta go hidirnáisiúnta, ag tabhairt blaiseadh de Loch Garman do na milliúin éisteoirí ar fud an domhain.

Craolfaidh Marty Whelan Marty in the Morning freisin beo ón Áras Náisiúnta Ceolchoirmeacha Dé Céadaoin an 20 Deireadh Fómhair ar RTÉ lyric fm. Nuair a bheidh an chéad taibhiú thart, déanfaidh sé píosa cainte leis na hoirfidigh atá páirteach i léiriúcháin na bliana seo, ag breathnú ar an gclár mór imeachtaí a bheidh ar siúl agus ag casadh le roinnt de na saorálaithe a mbíonn baint mhór acu leis an bhféile gach bliain.

Dúirt Rosetta Cucchi, Stiúrthóir Ealaíne Fhéile Ceoldrámaíochta Loch Garman, “Is iontach an scéal é go gcuirfidh RTÉ, Lyric Fm agus na heagraíochtaí meán go léir atá páirteach Féile Ceoldrámaíochta Loch Garman ar fáil do dhaoine ar fud an domhain arís”.

Is éard a dúirt Ann-Marie Power, Grúpcheannasaí Ealaíon & Cultúr, RTÉ: “Tá mórtas ar RTÉ a bheith páirteach arís sa chomhpháirtíocht iontach agus nuálach seo le Féile Ceoldrámaíochta Loch Garman, agus le ARTE. Tá sé tábhachtach go leanfaimid den leas is fearr a bhaint as an gcumhacht atá ag ardáin RTÉ chun ceangal a dhéanamh leis an lucht spéise, beag beann ar an áit a bhfuil siad, anseo sa bhaile agus thar lear, tríd an scoth de na healaíona agus den chultúr a chur ar fáil dóibh. Guím gach rath ar gach duine atá páirteach i gclár thar barr Fhéile na bliana seo.”

Chun sonraí go léir ‘Shakespeare in the Heart a fháil agus chun an bróisiúr a íoslódáil, téigh chuig wexfordopera.com

Ba mhaith le Féile Ceoldrámaíochta Loch Garman a mbuíochas a chur in iúl don Chomhairle Ealaíon, do Chomhairle Contae Loch Garman, Fáilte Ireland/Oirthear Ársa na hÉireann agus Cairde na Féile, lucht urraíochta agus deontóirí as an tacaíocht leanúnach a thugann siad.

twitter.com/wexfordopera | facebook.com/WexfordFestivalOpera youtube.com/user/WexfordFestivalOpera | instagram.com/wexfordfestivalopera/

#WFO | #WFO70 | #WexfordFactory


Comhpháirtíocht Junk Kouture agus RTÉ ag leanúint in 2021

Babhta Ceannais Junk Kouture 2021 le craoladh ar RTÉ2 níos déanaí i mbliana

Clárúchán ar oscailt anois le haghaidh Junk Kouture 2022 freisin – lena gcuirfear críoch leis an gcéad Bhabhta Ceannais Domhanda de Junk Kouture

Tá an-áthas ar Junk Kouture, an t-ardán Éireannach mór le rá um léiriú, cruthaitheacht agus inbhuanaitheacht na n-óg, a fhógairt go mbeidh sé ag dul i gcomhar le RTÉ don dara bliain as a chéile, ag leanúint leis an gcomhpháirtíocht ar éirigh go maith leis a tionscnaíodh i dtosach in 2020. De bharr na comhpháirtíochta, tugadh an comórtas deartha chun an scáileáin bhig agus taispeánadh Babhta Ceannais Junk Kouture ar an teilifís den chéad uair ar RTÉ2 agus rinneadh é a shruthú ar an RTÉ Player, tráth a cuireadh an babhta ceannais beo ar athló agus a ndearnadh é a leagan amach arís de dheasca Covid-19. Tá Junk Kouture in ann a nochtadh anois go gcraolfar Babhta Ceannais 2021 ar theilifís RTÉ – le tuilleadh sonraí iontacha le teacht fós!

Trí bheith ag dul i gcomhar lena chéile don dara huair, cuirtear ar chumas RTÉ agus Junk Kouture araon an tábhacht a bhaineann leis an gcruthaitheacht maidir le cur chun cinn inbhuanaitheachta agus comhfheasa aeráide a choinneáil chun tosaigh in intinn lucht féachana níos óige. Leis an gcomhpháirtíocht seo, tugtar deis tallann daoine óga cruthaitheacha idir 13 – 18 mbliana d’aois ó gach cearn d’oileán na hÉireann a chur os comhair lucht féachana níos leithne, tráth a mbeidh siad ag cruthú dearaí a dhéanfaidh siad go hiomlán as ábhar athchúrsáilte agus ábhar a caitheadh amach, rud a chuirfidh ar a gcumas iad féin a chur in iúl go cruthaitheach agus nósanna inbhuanaithe a ghlacadh ag an am céanna, le go mbeadh siad ina dtionscnóirí athraithe sa saol seo.

Mar is dual do Junk Kouture, beidh ar iomaitheoirí i mbabhta ceannais 2021 dul i gcion ar phainéal moltóirí mór le rá, a bhfuil tuiscint nach beag acu ar bheith ag seasamh amach i lár slua agus ar bheith ag smaoineamh ar bhealach úr maidir le cruthaitheacht, dearadh agus cur i láthair. Ar na réaltaí a bheidh ag roinnt a gcuid saineolais agus céad bhuaiteoir eile Junk Kouture á chuardach acu, beidh an t-údar sárdhíola leabhair cócaireachta, fiontraí agus díograiseoir uaschúrsála faisin, Roz Purcell; réalta RuPaul’s Drag Race Michelle Visage; an pearsa teilifíse agus bainisteoir ceoil Louis Walsh, agus iarbhuaiteoir an chomórtais agus dearthóir faisin Stephen McLaughlin.

Beidh Laura Fox agus Emma Power ó RTÉ 2FM ann chun rudaí ag coinneáil ag imeacht, iad ar ais arís i mbliana le bheith ina láithreoirí, fad a mbeidh foireann nua láithreoireachta ann, i bhfoirm an láithreora RTÉ Kids Orla Morris agus an scannánóra óig Éireannaigh Sean Treacy, leis an aicsean ar fad ón gcúlra a chur os comhair an lucht féachana.

Dúirt Troy Armour, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Junk Kouture: “Mar gheall ar chraoladh RTÉ, tá deis ann Junk Kouture a chur os comhair lucht féachana nua, ag léiriú tallann chruthaitheach agus nuálaíochta daoine óga na hÉireann i seomraí suí ar fud na hÉireann – agus ar fud na cruinne chuig ár gcríocha nua de bharr an RTÉ Player – agus mar sin tá an fhoireann ar bís agus ag súil go mór leis an bpleanáil maidir le gach a bhfuil romhainn agus muid i bpáirt le RTÉ arís do bhliain eile. Tá sé seo ag tógáil ar an tiomantas a rinneamar do dhaoine óga cruthaitheacha agus do mhúinteoirí an babhta ceannais a chur ar siúl in ainneoin nach bhfuil imeachtaí beo ar siúl i mbliana, agus tugann sé an deis dóibh leanúint leis an gceiliúradh bliantúil ar thallann cruthaitheach agus nuálaíocht inbhuanaithe Éireannaigh óga. Tá ríméad orainn freisin fáilte ar ais a chur roimh Louis, Michelle agus Stephen agus táimid ag súil le hionchur Roz ar an bpainéal a fheiceáil agus an 11ú buaiteoir bliantúil Junk Kouture á roghnú acu!”

Dúirt Suzanne Kelly, Grúpcheannasaí ar Ábhar do Leanaí agus Daoine Óga, RTÉ: “Tá sé iontach ar fad a fheiceáil go bhfuil comhpháirtíocht RTÉ le Junk Kouture ag dul ó neart go neart mar a bhímid ag obair le chéile chun daltaí ar fud na tíre a chumasú prionsabal maireachtála inbhuanaithe a ghlacadh agus an sárbhua cruthaitheach atá iontu a scaoileadh amach chun dearthaí faisin dochreidte a chruthú. Trí bhlaiseadh a thabhairt den mhéid atá ag dul ar aghaidh sa chúlra, an obair agus an chruthaitheacht ar fad atá i gceist chun ócáid mhór an Bhabhta Ceannais a chur ar siúl, tá RTÉ ag cur gné nua le Junk Kouture agus ag coinneáil saincheisteanna inbhuanaitheachta agus comhfheasa aeráide chun tosaigh in intinn lucht féachana níos óige. Táimid ag súil go mór leis.”

Dúirt Roz Purcell, moltóir Junk Kouture: “Tá sé iontach ar fad a bheith páirteach in Junk Kouture agus cuireann sé an dlaoi mhullaigh ar an scéal go gcraolfar an babhta ceannais ar RTÉ. Fuair mé blaiseadh den tallann a bheidh páirteach in Junk Kouture níos luaithe i mbliana nuair a chabhraigh mé le Louis, Michelle agus Stephen na 5 dearadh a bhfuil cuireadh speisialta acu a bheith sa chomórtas, agus mar sin tá mé ag dúil go mór le bheith i mo mholtóir agus na dearthaí iontacha uile a chruthaigh iomaitheoirí 2021 a fheiceáil. Mar dhuine a bhfuil an-tóir aige ar Junk Kouture, tuigim nár cheart d’aon duine sa bhaile an babhta ceannais ar RTÉ a chailleadh. Beidh sé lán le cruthaitheacht, inbhuanaitheacht, taispeántais mhóra agus beagán galántachta freisin! Scaoil chugainn é!”

Idir an dá linn, leanann Éire Ildánach de thacaíocht a thabhairt do Junk Kouture thar réimsí éagsúla chun a acmhainní oideachais ar líne a fhorbairt lena chinntiú go mbeidh daltaí agus oideoirí araon in ann leas a bhaint as ábhar oideachais a bhaineann le trí réimse fócais Junk Kouture – cruthaitheacht, inbhuanaitheacht agus fiontraíocht. Cuideoidh cláir a fhaigheann tacaíocht ó Éire Ildánach le hoideoirí daoine óga a spreagadh a bheith ina micri-thioncairí ar son athraithe trí mheán na cruthaitheachta agus na ciorclaíochta.

Agus ná déan dearmad! Fad atáimid ag fanacht go foighneach ar Bhabhta Ceannais 2021, is féidir le múinteoirí daoine óga cruthaitheacha idir 13 – 18 mbliana d’aois in Éirinn a scoil a chlárú do chomórtas na bliana 2022, a mbeidh an chéad Bhabhta Ceannais Domhanda riamh mar bhuaicphointe leis! Mar is gnáth, is é an rud is tábhachtaí ná go ndéanfaí an dearadh as 100% ábhar athchúrsáilte. Téigh chuig láithreán gréasáin Junk Kouture https://junkkouture.com/sign-up-page/ chun tuilleadh eolais a fháil, lean cainéil shóisialta Junk Kouture @junkkouture agus coinnigh súil ar YouTube chun an t-eolas is deireanaí agus inspioráid a fháil!

Dé réir an sceidil, tá babhtaí ceannais réigiúnacha beo in ionaid ar fud na hÉireann le bheith ar siúl arís i mí an Mhárta 2022 agus beidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo ag dul in iomaíocht lena chéile ansin ag an mbabhta ceannais náisiúnta i mBaile Átha Cliath, mar aon le deich n-áit a bhfuil an-tóir go deo orthu le bheith san iomaíocht ag Babhta Ceannais Domhanda Junk Kouture níos déanaí an bhliain seo chugainn. Má chreideann scoileanna go bhfuil an mianach ceart iontu a bheith in uachtar ar an ardán domhanda, is féidir leo iontráil a dhéanamh mar dhuine aonair nó mar fhoireann a bhfuil trí bhall ar a mhéid uirthi.


Clúdach RTÉ ar Bhuiséad 2022

Cuirfidh RTÉ clúdach cuimsitheach ar fáil ar Bhuiséad 2022 Dé Máirt an 12 Deireadh Fómhair, clúdach a mbeidh tuairisciú agus anailís fhairsing mar chuid de ar fud na seirbhísí teilifíse, raidió agus ar líne.

Cuirfear tús leis an gclúdach teilifíse ar Bhuiséad 2022 ar RTÉ One ag 12.40pm nuair a bheidh David McCullagh agus Sharon Tobin ag cur clúdach agus anailís bheo i láthair ar aitheasc an Bhuiséid ar fud an tráthnóna. Craolfar tuairimí ó pholaiteoirí, ó chomhlachtaí agus eagraíochtaí ionadaíocha ar fud na tíre trí líonra stiúideonna réigiúnacha RTÉ. Roinnfidh baill den phobal i nDroichead Átha agus i nGaillimh a ndearcthaí féin agus beidh Eileen Whelan ag fáil tuairimí ó ghrúpaí éagsúla leasmhara i mBaile Átha Cliath. Craolfar clúdach beo d’imeachtaí as Dáil Éireann le linn an lae lena n-áirítear freagraí ón bhfreasúra ar chainéal RTÉ News ón 1.00pm ar aghaidh.

Craolfar clúdach beo d’aithisc an bhuiséid ar chlár speisialta níos faide de News at One with Bryan Dobson, a thosóidh ag 12.45pm agus a bheidh ar siúl go dtí 3.30pm. Beidh aitheasc an Aire Airgeadais, Paschal Donohoe, agus aitheasc an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath, á gcraoladh ar News at One. Beidh an méid a bheidh le rá ag an bhfreasúra ar an gclár chomh maith le tuairimí agus anailís láithreach. Bí i dteannta Cormac Ó hEadhra ar chlár speisialta buiséid de Drivetime ón 4.30pm ar aghaidh, ar a ndéanfar anailís ar an tionchar a bheidh ag na hathruithe ar lucht saothair agus iadsan a fhaigheann sochair stáit chomh maith le tuairimí lucht na polaitíochta ó ar fud an speictrim sa Dáil agus i Seanad Éireann. Díreofar sa chlár ar an tionchar a imreoidh na hathruithe a fhógrófar i mBuiséad 2022 ar na príomhréimsí i saol na ndaoine ar fud na hÉireann de réir mar atá an tír ag teacht slán ó Covid-19 agus í ag fáil faoi réir do na hathruithe atá ag teacht ar ráta cánach corparáide príomha na tíre.

Ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ón 1.30pm ar aghaidh cuirfidh Gormfhlaith Ní Thuairisg clúdach agus anailís bheo ar fáil ar Bhuiséad 2022 ar an gclár Lá na Cáinaisnéise. Beidh an sainchomhairleoir cánach, Ciarán Ó Feinneadha, an saineolaí airgeadais Conall Ó Móráin, an saineolaí ar chúrsaí leasa shóisialaigh, Mairéad Uí Dhomhnaill, agus an t-iriseoir Áine Ní Chiaráin i measc na bpainéalaithe ar an gclár. Cuirfidh craoltóir RTÉ Raidió na Gaeltachta, Máirín Ní Ghadhra, an nuacht is déanaí ar fáil le linn an chláir chomh maith le nuashonraithe ar aitheasc an Aire agus ar thuairimí an phobail. Déanfaidh na painéalaithe anailís ar na himpleachtaí agus ar na drochthorthaí polaitiúla ar dóigh a thiocfaidh as na cinntí a fhógrófar agus cloisfimid tuairimí na n-ionadaithe poiblí ó ar fud an speictrim pholaitiúil freisin. Leanfar den phlé ar an gclár Tús Áite ón 5pm ar aghaidh agus i dteanna an láithreora Fachtna Ó Drisceoil beidh an Comhairleoir Neamhspleách, Deirdre Donnelly, Ceann Fiontair agus Scoil na Gaeilge in DCU, Ciarán Mac an Bhaird, agus Iriseoir Polaitiúil RnaG, Eoin Ó Catháin, chun anailís a dhéanamh ar shonraí an bhuiséid.

Cuirfear clúdach agus anailís chuimsitheach ar líne ar fáil ar RTÉ.ie agus ar an RTÉ News App agus áireofar sonraí iomlán Buiséid chomh maith le tuairimí i mBéarla agus i nGaeilge. Déanfar gach forbairt ar an lá mór seo a rianú ar rianaire nuachta RTÉ do gach líon tí agus gnó in Éirinn. Beidh sruthanna beo ar fáil de chlúdach teilifíse agus raidió RTÉ d’úsáideoirí ar fud an domhain tríd an RTÉ Player agus an RTÉ Radio Player.

Léireoidh Nuacht dhá chlár speisialta uair a chloig do TG4 ar lá an bhuiséid. Tosóidh an clár Buiséad 2022 ar TG4 ag 2pm ar a mbeidh painéal d’aíonna sa stiúideo agus ó chian i mbun mionscrúdaithe agus anailíse ar na bearta de réir mar a fhógrófar iad. Beidh an dara clár ar siúl ag 7pm ar a ndéanfar mionscrúdú níos déine ar impleachtaí an bhuiséid ar réimse grúpaí éagsúla. Is iad Siún Nic Gearailt, Máirín Ní Ghadhra agus Máire T Ní Mhadaoin a bheidh ag cur an dá chlár i láthair.

Beidh achoimre iomlán Buiséid ar Nuacht RTÉ le TG4 ar an dá mhír nuachta ag 5pm ar chainéal RTÉ News agus ar RTÉ One ag 5.40pm. Beidh tú ábalta an nuacht is déanaí a fháil ar na bearta ar an leathanach Nuacht ar an RTÉ News App, ar Twitter ag @NuachtTG4 agus ag @NuachtRTE agus ar Facebook.

Cuirfear léargas cuimsitheach ar an mBuiséad ar fáil ar Six One News, beidh agallamh beo ar an gclár ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chomh maith le anailís ó chomhfhreagraithe RTÉ chomh maith le tuairimí ó pholaiteoirí. Beidh clúdach breise ar bhearta an bhuiséid ar fáil níos déanaí sa tráthnóna mar aon le tuairimí i leith na mbearta sin ar Nine O’Clock News le Sharon Ní Bheoláin agus ina dhiaidh sin ar an gclár uair a chloig Prime Time Budget Special ag 9.40 arna chur i láthair ag Miriam O’Callaghan agus Sarah McInerney i mBaile Átha Cliath agus ag Fran McNulty i gCorcaigh. Beidh an tAire Airgeadais Paschal Donohoe sa stiúideo i mbun díospóireachta le Pearse Doherty Shinn Féin ar chúrsaí buiséid agus beidh siad ag dul i ngleic leis na saincheisteanna a thiocfaidh chun cinn trí nasc físe ón bpobal. Beidh Prime Time á chraoladh as Corcaigh chomh maith agus iad ag bualadh le feirmeoirí, le pinsinéirí agus le daoine eile chun a dtuairimí a fháil ar fhógraí ar fad an lae. Beidh aire sinsearach Rialtais agus ball den fhreasúra i mbun díospóireachta níos déanaí ar an clár.

Beidh mír bhuiséid speisialta ar The Late Debate le Katie Hannon ar RTÉ Radio 1 ón 10pm ar aghaidh – ar a mbeidh dearcthaí na bpáirtithe agus na bpolaiteoirí neamhspleácha ar fad, chomh maith le tuairimí ó ghrúpaí ionadaithe chun léargas a fháil ar thionchar Bhuiséad 2022 chomh maith le meoin daoine ina leith.

An mhaidin i ndiaidh an bhuiséid beidh an tAire Airgeadais, Paschal Donohoe, agus an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath, i dteannta Claire Byrne sa stiúideo don eagrán bliantúil glaoigh isteach speisialta don bhuiséad. Mar a bhíonn i gcónaí, tabharfaidh Today with Claire Byrne cuireadh don lucht éisteachta glaoch isteach a chur chun labhairt go díreach leis na hAirí agus a gceisteanna féin a chur orthu faoina gcúiseanna imní mar thoradh ar Bhuiséad 2022.

 


SEO CLUICHE AMHRÁNAÍOCHTA ÚRNUA LAST SINGER STANDING LE TOSÚ DÉ SATHAIRN AN 23 DEIREADH FÓMHAIR AR RTÉ ONE

– Arna léiriú ag Nicky Byrne, beidh réaltaí móra an phopcheoil, Nadine Coyle, Joey Fatone, agus Samantha Mumba ina theannta mar Phainéalaithe Pop.

– Beidh teaicticí chomh maith le bua na hamhránaíochta ó na hiomaitheoirí agus iad in iomaíocht lena chéile, iad ar fad ar a ndícheall an babhta ceannais a bhaint amach agus €25,000 a bhuachan.

Tá sé fógartha ag RTÉ inniu go mbeidh an seó cluiche amhránaíochta úrnua d’oíche Shathairn, Last Singer Standing, ag tosú Dé Sathairn an 3 Deireadh Fómhair ar RTÉ One, ar feadh ocht seachtaine a bheidh an seó ar siúl agus beidh an babhta ceannais meidhreach ar siúl i mí na Nollag.

Seó cluiche a mbeidh an teaghlach ar fad ábalta sult a bhaint as, seó ina mbeidh ar na hiomaitheoirí teaicticí chomh maith le bua na hamhránaíochta a bheith acu agus amhránaithe ag tabhairt aghaidh ar a chéile i gcomhrac amhránaíochta agus diongbháilteachta. Arna léiriú ag ShinAwiL do RTÉ, craolfar an tsraith tráthnóna Dé Sathairn agus ní éireoidh ach le hamhránaí amháin as gach seó dul ar aghaidh chuig an mbabhta ceannais.

Nicky Byrne a bheidh ag cur Last Singer Standing i láthair agus tabharfaidh daoine mór le rá i saol an phopcheoil, Nadine Coyle, Joey Fatone agus Samantha Mumba treoir chomh maith lena dtaithí sa tionscal ar fáil do na hiomaitheoirí a bheidh ann ó gach cearn den tír chun tabhairt faoin stáitse.

Tabharfaidh na hiomaitheoirí aghaidh ar a chéile i gcomhrac ceoil agus diongbháilteachta agus iad ar a ndícheall dul i gcion ar an bpainéal de réaltaí móra an phopcheoil, an lucht féachana agus éisteachta sa stiúideo agus a chéile chun áit a bhfuil go leor daoine á santú a bhaint amach sa bhabhta ceannais.

Is éard a dúirt an t-óstach, Nicky Byrne: “Beidh tú ar chorr do shuíocháin ag an seó seo – tá luas lasair leis, tá sé spreagúil agus lán de bhaol. Beidh ar na hamhránaithe aghaidh a thabhairt ar dhúshláin nach bhfacthas riamh cheanna agus iad ar a ndícheall an duais mhór a thabhairt leo. Tá an painéal de réaltaí móra an phopcheoil, Nadine, Joey agus Samantha cumasach, géarintinneach agus tá pearsantacht an-láidir acu triúr. Seó úrnua a bheidh ann agus ceapaim féin go mbainfidh an lucht féachana agus éisteachta an-sult as gach oíche Dé Sathairn.”

Is éard a dúirt Nadine Coyle: “Is éard a thaitin liom faoin seó seo ná go bhféadfadh go mbeadh ar na daoine a bheidh ag glacadh páirte cleachtadh a fháil ar amhrán nach bhfuil ar eolas acu agus sin a dhéanamh san eochair bhunaidh agus faoi bhrú ollmhór – is iontach an rud é sin a fheiceáil. Chuaigh an cumas amhránaíochta atá in Éirinn go mór i gcion orm, agus is breá liom go bhfuil deis á bhfáil ag daoine an cumas sin a chur os comhair an phobail ar Last Singer Standing.”

Is éard a dúirt Samantha Mumba: “Is coincheap úrnua a bhfuil an-spraoi ag baint leis é Last Singer Standing, leagan nua de ghnáthseó tallainne, chur sé sin fonn orm a bheith páirteach ann. Bíonn sé go deas i gcónaí teacht abhaile d’obair mar go gciallaíonn sé go mbíonn mé ábalta mo mhuintir agus mo chairde a fheiceáil freisin. Tá sé seo níos speisialta fós ó tharla nach raibh mé ábalta teacht abhaile chomh minic sin le cúpla bliain anuas.”

Is éard a dúirt Joey Fatone: “Is comórtas amhránaíochta scléipeach é Last Singer Standing lena mbaineann gné seó cluiche leis agus ina mbíonn ar na hiomaitheoirí úsáid chliste a bhaint as straitéis. Bíonn ar na hiomaitheoirí rogha a phiocadh as catagóirí, a laghdaíonn an rogha agus a fhágann nach mbíonn an oiread céanna rogha amhrán acu… bainfidh daoine sa bhaile an sult as féachaint air.”

Tosóidh Last Singer Standing ar RTÉ One Dé Sathairn, an 23 Deireadh Fómhair.


Creative Futures RTÉ: 13-14 Samhain 2021

Samhlaigh todhchaí difriúil do na meáin. Samhlaigh meáin a chruthóidh TUSA!

An bhfuil tusa lán le smaointe iontacha? An bhfuil fonn millteanach ort do scéal FÉIN a insint? An bhfuil tú ag iarraidh do chuid cruthaitheachta agus an paisean atá agat a roinnt leis an saol mór? Má tá, tá deireadh seachtaine Creative Futures RTÉ oiriúnach DUITSE.

Beidh RTÉ agus an Creative Futures Academy ag cur deireadh seachtaine dianoiliúna i láthair i UCD, Belfield agus ba mhaith linn cloisteáil ó phobail a mbíonn gannionadaíocht orthu de ghnáth i meáin na hÉireann.

Cibé scéal atá agat, ba bhreá linn cloisteáil uait! Imeacht cumasaithe a bheidh ann ina ndíreofar ar scileanna, an chéad chéim de do ghairm sa tionscal cruthaitheachta.

Cuirfimid ar fáil:

 • Sárthaispeántas post, ina ndéanfar réimse gairmeacha meán a iniúchadh
 • Seisiúin phraiticiúla ar iriseoireacht mhóibíleach agus podchraoltóireacht
 • Ceardlanna ar chruthaitheacht, eiticí agus ról na meán sa saol tar éis na paindéime
 • Seisiún pitseála os comhair painéal saineolaithe
 • Deiseanna chun aithne a chur ar dhaoine agus do phróifíl a láidriú
 • Meantóireacht agus tacaíocht leanúnach i ndiaidh an imeachta deireadh seachtaine.

Cuirfidh tusa ar fáil:

 • Do ghlór agus dearcadh uathúil féin
 • Smaointe dochreidte maith
 • Paisean agus díograis!

Chun iarratas a dhéanamh:

Ba mhaith linn tuilleadh a fhoghlaim fút agus an fáth gur mhaith leat a bheith páirteach i mí na Samhna a thuiscint.

Chun iarratas a dhéanamh, seol ráiteas gearr chugainn (ráiteas i scríbhinn nach mó ná 300 focal nó taifeadadh nach mó ná 90 soicind) chun a insint dúinn conas a thabharfaidh tú athrú agus éagsúlacht do thírdhreach na meán in Éirinn. Is é Dé hAoine an 15 Deireadh Fómhair 2021 an spriocdháta d’iarratais. Roghnófar fiche iarrthóir ar éirigh leo.

Seol do ráiteas iarratais chuig creativefutures@rte.ie

Tabharfar breith ar d’iarratas bunaithe ar mar a dhéantar cur síos ann ar d’uaillmhianta, do chruthaitheacht agus an t-athrú a thionscnóidh tú. Níl aon taithí ghairmiúil sna meáin riachtanach chun iarratas a dhéanamh. Beidh cúig stipinn ar fáil chun costais taistil agus lóistín a chlúdach dóibhsean a bhfuil cónaí orthu lasmuigh de cheantar Bhaile Átha Cliath.

Seo an t-am. Déanaimis é!


Showing 21 - 30 of 77 stories