skip to main content

Ó na 2 Johnnies go na Hothouse Flowers: Tá RTÉ ag ceiliúradh Sheachtain na Gaeilge le Energia 2024

Tá na Two Johnnies ag dul go dtí an Ghaeltacht. Tá na Hothouse Flowers ag dul siar bóithrín na smaointe. Agus tá fonn ar Bhláithín de Burca labhairt faoi chúrsaí ghnéis as Gaeilge in The Irish for Sex. Fáilte go #SnaG24 ar RTÉ.  Beidh RTÉ ag obair i bpáirt arís le Conradh na Gaeilge le haghaidh Seachtain na Gaeilge le Energia 2024, agus ceiliúradh á dhéanamh ar gach a bhaineann leis an nGaeilge. Tá ról lárnach ag an bhféile ó thaobh daoine fud fad na hÉireann agus ar fud an domhain a spreagadh leis an ‘gcúpla focal’ atá acu a úsáid.    Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón Aoine an 1 Márta go dtí Lá Fhéile Pádraig, Dé Domhnaigh an 17 Márta, agus tá sí ar cheann de na hócáidí ceiliúrtha idirnáisiúnta is mó atá againn ar na nGaeilge agus ar ár gcultúr.   Dúirt Kevin Bakhurst, Príomh-Stiúrthóir RTÉ: “Seo é an rogha is fearr de chláir nuálacha trasardáin dá raibh ag RTÉ go dtí seo chun tacú le Seachtain na Gaeilge, agus tá ábhar nua agus beo ar fáil i nGaeilge agus go dátheangach ar an teilifís, ar an raidió agus ar líne. Tá méadú tagtha ar líon na gclár Gaeilge a chraolann RTÉ, ó 123 uair an chloig d’ábhar Gaeilge in 2017 go dtí beagnach 1,200 uair an chloig in 2023 – rud a thugann léargas ar leith faoi dhúthracht RTÉ i leith na teanga. Is do gach duine Seachtain na Gaeilge, lena n-áirítear an dream nach bhfuil acu ach na ‘cúpla focal”   BUAICPHOINTÍ AR AN TEILIFÍS  Tá fás leanúnach ag teacht ar ábhar Ghaeilge agus ábhar dátheangach RTÉ agus tá rogha breá d’ábhar siamsaíochta, spóirt agus faisnéis coimisiúnaithe as an nua agus craolfar iad seo le linn buaicthréimhsí in Earrach na bliana 2024.    Cuirfear tús le séasúr nua de choimisiúin Chláracha Gaeilge le The Irish for Sex (RTÉ One, Déardaoin, 14 Márta ag 10.15pm) ina mbeidh an bhean ghrinn ar a boinn, a bhfuil duaiseanna buaite aici, Bláithín de Burca, ár dtabhairt ar thuras spleodrach faoin nGaeilge sa tóir ar fhocail atá gan srian, gan náire ionas go mbeidh glúin nua in ann labhairt i nGaeilge faoi gach a bhaineann le cúrsaí gnéis agus gnéasachta. Feicimid agallaimh atá géarchúiseach – agus go minic an-ghreannmhar – le Manchán Magan, an Dr Sharon Arbuthnot ó Ollscoil Cambridge, The Wild Geeze, Growler, Hysteria Comedy Collective agus an bailitheoir cáiliúil focal Toose Mac Gearailt, agus casfaidh Bláithín le Gaeilgeoirí de gach aois agus i ngach réimse agus iad ag plé focail atá dearmadta, greannmhar agus go minic gleoite a bhaineann leis an gcuid is dlúthphearsanta dár saol. Agus an greann fite fuaite le staidéar radacach, nua, ar ár dteanga agus ar ár gcultúr, leanann an clár faisnéise Bláithín agus í ag cur liosta le chéile d’fhocail a bhraitheann sí a bheith in easnamh, ní hamháin agus í ag obair mar bhean ghrinn, ina gnáthshaol ó lá go lá chomh maith.   Tá na Hothouse Flowers ar cheann de na bannaí ceoil is ansa linn in Éirinn ó thosaigh siad amach i dtosach beagnach dhá scór bliain ó shin. 35 bliain níos déanaí táimid ina gcomhluadar in Albain agus iad ar bhabhta amháin dá gcamchuairt sa Ríocht Aontaithe. Tá a lucht leanúna tagtha go Glaschú agus Aberdeen as Melbourne, Berlin, Liverpool agus fiú chomh fada ó bhaile le Toraí agus iad in ann gach uile fhocal a chanadh in éineacht leo. Beidh muid in ann éisteacht leis an lucht leanúna, an banna féin agus baill dá dteaghlaigh agus muid ag bualadh isteach chucu anois agus arís agus iad ar a dturas, ag dul siar agus aniar ina stair, ag plé an chaoi ar éirigh chomh hiontach leis an mbanna ón tús, agus an chaoi ar éirigh leis an mbanna fanacht le chéile i rith an ama. Beidh Hothouse FlowersStick Around And Laugh A While, ar siúl ar RTÉ One, ar an 18 Márta, Luan an tSaoire Bainc, ag 6.30pm.   Gach tráthnóna le linn SnaG, beidh foireann an Today Show ag spreagadh an lucht féachana le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge le Focal an Lae, agus beidh gearrscannáin, a coimisiúnaíodh go speisialta, le feiceáil ar chainéil meán sóisialta an chláir.   Agus beidh neart ar siúl do na páistí i nGaeilge ar RTÉjr, ar chaineál You Tube RTÉjr, agus ar rannóg na bpáistí ar Sheinnteoir RTÉ. Tá an coiméide beochana réamhscoile, Baile na Samhlaíochta, de chuid Nuria González Blanco a bhí ainmnithe le haghaidh Oscar, in ann spreagadh agus croí a thabhairt do dhuine, agus tá sé fréamhaithe go domhain i dtéama an teaghlaigh.  Sraith foghlama beo i nGaeilge is ea Tír na nÓg, atá bunaithe ar an bhfinscéal Ceilteach, agus a bhfuil 21 cuid inti. Cuideoidh sé le páistí an Ghaeilge a fhoghlaim agus a labhairt go muiníneach, chomh maith leis an gcruthaitheacht agus an smaointeoireacht neamhspleách a fheabhsú sna luathbhlianta. Tugann Silly Sundays léargas ar an éagsúlacht atá in Éirinn na linne seo, ar an scáileán agus le linn an léirithe araon. Bí ag éisteacht laethanta na seachtaine ar RTÉ Jr ón 28 Feabhra ar aghaidh.

BUAICPHOINTÍ AR AN RAIDIÓ  Ar RTÉ 2FM, tá The 2 Johnnies ag tabhairt aghaidh ar an nGaeltacht in Iarthar Chiarraí, áit a mbeidh siad ag craoladh beo ó theach tábhairne Pháidí Uí Shé i gCeanntrá ar an Aoine an 8 Márta. Beidh ambasadóir Sheachtain na GaeilgeAindriú de Paor ag cuidiú leis na leaideanna agus iad ag teannadh leis an lá mór agus ag cabhrú leo gach lá lena ‘gcúpla focal’.  Beidh Jennifer Zampereilli ag foghlaim faoi Ghnéas as Gaeilge. Agus ar Breakfast with Donncha, Doireann and Carl, beidh siad ag tabhairt faoi chuid de na míreanna agus ceisteanna is fearr leo as Gaeilge. Tiúnail isteach mar is gnáth chuig The National Chart Show le Bláthnaid Tracey idir 7.00pm agus 9.00pm gach Aoine agus beidh nuacht dhátheangach, chomh maith le tuairiscí tráchta, le cloisteáil gach aon lá le linn na dtrí seachtaine.   Ar RTÉ Radio 1, beidh Folk on One, South Wind Blows, Céilí House, The Rolling Wave agus go leor eile ag ceiliúradh na féile ar a gcuid clár, agus ar an 14 Márta athróidh The Late Debate arís go dtí An Díospóireacht Dhéanach, áit a mbeidh painéal de pholaiteoirí ag plé ceisteanna polaitíochta a bhaineann leis an nGaeilge inár sochaí. Beidh an dá theanga in úsáid um thráthnóna, tráth a mbeidh Colm Ó Mongáin ina láithreoir. Ar 13 Márta cloisfear eagrán speisialta i nGaeilge de A Word in Edgeways clár a bhíonn ar siúl gach maidin i rith na seachtaine.      Ar RTÉ lyric fm a bheidh Éist ar siúl, agus an scríbhneoir agus teangeolaí Manchán Magan ag fí isteach focail i nGaeilge, a dhéanann cur síos ar ghnéithe éagsúla den cheol, na hamhráin, agus na fuaimeanna, sna sceidil laethúla.    Ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, is í Seachtain na Gaeilge í gach seachtain den bhliain agus leanfaidh an stáisiún de thogha an cheoil, an chomhrá agus na díospóireachta a chur ar fáil chomh maith le nuacht náisiúnta, idirnáisiúnta agus áitiúil gach lá den mhí. Ar RTÉjr Radio, tabharfaidh Ón Domhan Thíos na páistí ar thuras draíochtúil, mistéireach isteach i bhfinscéalta na hÉireann le scéal nua a chruthú; scéal faoi shíofraí, faoi na Tuatha de Danann agus an méid a tharlaíonn nuair a bhuaileann saol ársa an lucht sí agus páistí ó shaol na linne seo in Éirinn le chéile. Samhlaigh go bhfuil Stranger Things ag bualadh leis an nGaeltacht! Ón 7 Márta ar RTÉ Jr radio. BUAICPHOINTÍ AR LÍNE  Tá RTÉ ag cur leis na seirbhísí atá ar fáil dúinn i nGaeilge agus tá méadú ag teacht ar an ábhar i nGaeilge a bhíonn le fáil ar RTÉ.ie agus ar Sheinnteoir RTÉ.    Ar Sheinnteoir RTÉ, cuirfidh Séaghan Ó Súilleabháin – A.K.A. The Kerry Cowboy – Shockin’ at Gaeilge i láthair. Scannán gearr lán le greann atá sa tsraith Treoir ar an nGaeilge ina múineann sé na frásaí Gaeilge a theastóidh uait chun dul i ngleic le cúrsaí an tsaoil, cúrsaí grá agus gach rud idir eatarthu. Idir a bheith ag eascaine i nGaeilge agus ag cúirtéireacht i nGaeilge sa 21ú haois, gheobhaidh tú gach a bhfuil uait ón Kerry Cowboy sna físeáin ghearra, ghreannmhara seo, atá tú in ann a roinnt.     Ar leathanach baile Sheinnteoir RTÉ leagfar amach an t-ábhar is fearr i nGaeilge le haghaidh gach aois, agus deis á tabhairt don lucht féachana fáil amach dóibh féin faoin saibhreas a bhaineann leis an rogha clár a chuireann Cláracha Gaeilge RTÉ ar fáil.

Agus leanfaidh www.rte.ie/gaeilge ar aghaidh ag tabhairt ardáin don ábhar is fearr i nGaeilge a thagann chugainn ó RTÉ agus ón tír uilig, agus ag tabhairt smaointe agus tacaíochta do dhaoine a bheadh ag iarraidh cur leis an ‘gcúpla focal’ atá acu, chomh maith le haird a tharraingt ar an gcuid is fearr de na himeachtaí a bheidh ar siúl le linn Sheachtain na Gaeilge.  Beidh Ceolfhoireann choirme RTÉ ag roinnt a gcuid saineolais le ‘ Uirlis an Lae’ ar ardáin meáin shóisialta RTÉ.  Má theastaíonn uait feabhas a chur ar do chuid Gaeilge le linn na míosa seo chugainn gheobhaidh tú neart ábhar a chuideoidh leat ar Learning Irish (rte.ie). Chun an t-eolas is déanaí ar fad a fháil ar Sheachtain na Gaeilge ar RTÉ, caith súil ar rte.ie/culture, rte.ie/gaeilge, chomh maith le cuntais Facebook, Twitter agus Instagram RTÉ ag úsáid #snag.   Agus chun tuilleadh eolais a fháil faoi imeachtaí Sheachtain na Gaeilge ar fud na tíre, téigh chuig www.snag.ie.


Fógraíocht i nGaeilge le cur ar fáil ar RTÉ Raidió na Gaeltachta den chéad uair le 50 bliain

Bhí RTÉ Raidió na Gaeltachta, stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge na hÉireann, ag ceiliúradh 50 bliain a bhunaithe sa bhliain 2022 agus tá an stáisiún réidh anois chun sprioc thábhachtach shuntasach eile a bhaint amach trí fhógraíocht i nGaeilge a chur ar fáil ar an raidió den chéad uair. Chomh maith le fógraíocht ar an tseirbhís FM, cuirfear fógraíocht ar fáil i nGaeilge ar láithreán gréasáin RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ar an RTÉ Radio Player.

Éilítear le hAcht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 ar chomhlachtaí poiblí a chinntiú go bhfuil 20% ar a laghad dá bhfógraíocht i nGaeilge agus go bhfuil 5% dá mbuiséad fógraíochta curtha i leataobh do na meáin Ghaeilge. Ó tharla gurb é RTÉ Raidió na Gaeltachta an t-aon stáisiún raidió náisiúnta lán-seirbhíse Gaeilge atá ann, cuirfidh an tseirbhís nua seo ar an stáisiún ar chumas gach fógróra an ceanglas riachtanach seo a chomhlíonadh agus ag an am céanna cuirfear sruth nua tábhachtach ioncaim ar fáil do RTÉ Raidió na Gaeltachta. Leis an sruth nua ioncaim seo, beidh deis ann níos mó infheistíochta a fhorbairt agus feabhsófar seirbhís RnaG chun freastal níos fearr ar chainteoirí Gaeilge.

Is éard a dúirt Gearóid Mac Donncha, Ceannaire RTÉ Raidió na Gaeltachta: “Is iontach an scéal é seo don earnáil agus cuirfidh sé leis an obair mhór atá á déanamh ag RTÉ Raidió na Gaeltachta le 50 bliain. Cuideoidh an tacaíocht ó fhógróirí linn feabhas a chur ar an ábhar a chuirimid ar fáil agus cuideoidh sé freisin chun bonneagar nua comhaimseartha a fhorbairt agus é mar sprioc againn freastal níos fearr a dhéanamh ar lucht éisteachta an lae inniu agus amárach.”

Is éard a dúirt Gavin Deans, Stiúrthóir Tráchtála RTÉ: “Is forbairt thábhachtach í seo don fhógraíocht i nGaeilge. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Gearóid agus leis an bhfoireann in RTÉ Raidió na Gaeltachta agus le m’fhoireann féin anseo i nDíolachán Meán RTÉ, as an obair chrua a rinne siad agus as an am a chaith siad ag iarraidh an bonneagar a chur ag obair le go mbeimis in ann an tseirbhís seo a chur ar fáil dár ngníomhaireachtaí agus cliaint.”

Le fiosrúchán a dhéanamh maidir le Deiseanna Fógraíochta Gaeilge in RTÉ, seol ríomhphost chuig mediasales@rte.ie

Chun áirithint a dhéanamh, seol ríomhphost chuig:

Raidió: radio.bookings@rte.ie

Ardáin Dhigiteacha: digital.bookings@rte.ie


Evelyn O’Rourke ceaptha ina Comhfhreagraí Ealaíon agus Meán RTÉ

Is cúis áthais do Nuacht RTÉ a fhógairt go bhfuil Evelyn O’Rourke ceaptha ina Comhfhreagraí Ealaíon agus Meán tar éis comórtas inmheánach.

D’oibrigh Evelyn, iriseoir craolacháin RTÉ le breis is 20 bliain agus a bhfuil gradaim bainte amach aici, ar raon leathan clár, i nGaeilge agus i mBéarla araon, ar fud RTÉ agus TG4 agus bhí Evelyn ag tuairisciú le gairid anuas don chlár maidine laethúil ‘Today’ ar Raidió 1 a bhfuil Claire Byrne ina láithreoir air.

Chomh maith le comhláithriú a dhéanamh ar The Irish Book Awards le blianta fada ar theilifís RTÉ One, rinne Evelyn cur i láthair agus tuairisciú freisin ar an gclár ealaíon Arena ar RTÉ Radio 1 a chlúdaíonn gach gné de shaol ealaíon agus cultúir na hÉireann.

Dúirt Evelyn O’Rourke faoina ceapachán: “Táim ríméadach a bheith ceaptha i mo Chomhfhreagraí Ealaíon agus Meán RTÉ tráth a bhfuil cáil thallann aisteoireachta agus scríbhneoireachta na hÉireann ar fud an domhain mhóir, a léiríonn tallann as cuimse thionscail chruthaitheacha na hÉireann. Táim ag tnúth go mór cíoradh a dhéanamh ar an raon leathan scéalta maidir leis na healaíona agus leis an gcultúr in Éirinn chomh maith le hiniúchadh agus tuairisciú a dhéanamh ar thírdhreach na meán sa tír seo atá ag síorathrú agus na scéalta sin a chur os comhair an lucht féachana ar fud na meán digiteach, an raidió agus na teilifíse. Aireoidh mé uaim go mór mo chomhghleacaithe ar Radio 1 agus ar an seó Today with Claire Byrne ach táim ag súil taitneamh a bhaint as an bhfócas a bheidh i gceist le mo ról nua agus tiomantas leanúnach RTÉ na scéalta tábhachtacha seo a insint.”

Dúirt Deirdre McCarthy, Stiúrthóir Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ: “tá lúcháir an domhain orainn go mbeidh Evelyn ar an bhfoireann Nuachta agus Cúrsaí Reatha ina Comhfhreagraí Ealaíon agus Meán. Clúdaíonn an comhfhreagras seo dhá earnáil i saol na hÉireann atá thar a bheith tábhachtach. Tá ról ríthábhachtach ag na hEalaíona i saol cultúrtha, sóisialta agus geilleagrach na tíre seo agus tá tírdhreach na meán ag forbairt go tapa agus tá mífhaisnéis agus bréagaisnéis ag cruthú dúshláin mhóra dúinn go léir.”

Is as Baile Átha Cliath Evelyn O’Rourke. Bean í a bhfuil taithí mhór aici agus a bhfuil gradaim Láithreora/Tuairisceora RTÉ bainte amach aici i gcúrsaí teilifíse agus raidió araon. Tar éis dí céim a bhaint amach i Staidéar na Drámaíochta agus an Bhéarla i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, d’oibrigh Evelyn i gcúrsaí teilifíse agus scannánaíochta sula ndeachaigh sí le RTÉ. Tá clár Ardteistiméireachta bliantúil rathúil an Mhoil Staidéir á chur i láthair aici ó Eanáir 2021, a bhfuil tóir thar na bearta air ar na meáin shóisialta, le breis is 2 mhilliún lucht spéise. Scríobh Evelyn an bheathaisnéis sárdhíola ‘Dear Ross’ freisin sa bhliain 2014. Is Gaeilgeoir líofa í Evelyn agus baineann sí sult as bheith ag craoladh i nGaeilge go minic.


CLUAS AG NÍOS MÓ ÉISTEOIRÍ LE SEIRBHÍSÍ RAIDIÓ RTÉ DE RÉIR NA bhFIGIÚIRÍ JNLR IS DEIREANAÍ

• Aird ag níos mó ná dhá mhilliún duine fásta gach seachtain* nó 48% ar sheirbhísí raidió RTÉ

• Le RTÉ 17 clár as an 20 clár raidió is mó lucht éisteachta arna gcraoladh in Éirinn

• Is é RTÉ Radio 1 an aon stáisiún raidió amháin a tharraingíonn aird níos mó ná aon mhilliún duine in aghaidh na seachtaine**, ardú +29,000 Tréimhse ar Thréimhse agus +68,000 Bliain ar Bhliain.

• Ardú 1% Bliain ar Bhliain go dtí 9% ar líon na ndaoine a dtarraingíonn RTÉ 2fm a n-aird laethanta na seachtaine

• 322,000 duine a éisteann le RTÉ lyric FM gach seachtain, ardú +9,000 Tréimhse ar Thréimhse, +22,000 Bliain ar Bhliain.

I gcomórtas leis an am seo anuraidh, tá 68,000 éisteoir sa bhreis ag éisteacht le RTÉ Radio 1 i rith na seachtaine. Tá ardú 22,000 (Bliain ar Bhliain) ar líon na n-éisteoirí gach seachtain ag RTÉ lyric fm agus ardú 1% le himeacht bliana ar líon na ndaoine a dtarraingíonn 2fm a n-aird ar laethanta na seachtaine.

Ag trácht dó ar na figiúirí is deireanaí, dúirt Kevin Bakhurst, Príomh-Stiúrthóir RTÉ: “Is léir ó na figiúirí is deireanaí seo an tábhacht agus an fiúntas a bhraitheann muintir na hÉireann i gcónaí le meáin chumarsáide seirbhíse poiblí. Bíonn aird ag níos mó ná dhá mhilliún duine fásta seachtain i ndiaidh seachtaine ar sheirbhísí raidió RTÉ agus níl aon stáisiún raidió ach amháin RTÉ Radio 1 a tharraingíonn aird níos mó ná aon mhilliún duine in aghaidh na seachtaine. Is ábhar gairdis faoi leith an t-ardú leanúnach a fheiceáil ar líon na ndaoine óga a airíonn ceangal le 2fm, gné bhuntábhachtach den réimse seirbhísí poiblí a chuireann RTÉ ar fáil. Tá ardú 1% le himeacht bliana ar lucht éisteachta na seirbhíse ó Luan go hAoine. Is dea-theist dílseacht lucht éisteachta RTÉ lyric fm, chomh maith leis an ardú ar líon na n-éisteoirí agus ar an sciar den lucht éisteachta a tharraingíonn RTÉ Radio 1 ó Luan go hAoine agus ar an deireadh seachtaine ar an dlúthcheangal a airíonn an lucht éisteachta leis na seirbhísí poiblí bunriachtanacha seo. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis na héisteoirí, le gach uile dhuine acu, as leanúint de sheirbhísí raidió RTÉ a roghnú agus an buíochas céanna a chur in iúl do na meithle léiriúcháin agus do na láithreoirí a chuireann oiread dua orthu féin ag freastal ar lucht éisteachta RTÉ.”

RTÉ Radio 1

Bíonn aird ag 905,000 éisteoir ar RTÉ Radio 1 ar laethanta na seachtaine (+25,000 Tréimhse ar Thréimhse agus +66,000 Bliain ar Bhliain).

• Is é an clár Morning Ireland fós an clár raidió is mó a n-éistear leis agus ba é 486,000 líon na n-éisteoirí a bhí aige sa tréimhse seo (+23,000 Tréimhse ar Thréimhse)

• Is é The Nine O’Clock Show an dara*** clár raidió is mó lucht éisteachta in Éirinn, ar fud na stáisiún raidió go léir, le 343,000 éisteoir gach lá ó Luan go hAoine.

• Bíonn 341,000 duine ag éisteacht le Today with Claire Byrne, ón 10 r.n. – 12 meánlae, Luan go hAoine (+10,000 Tréimhse ar Thréimhse)

• Bíonn cluas ag 214,000 éisteoir (+1,000 Tréimhse ar Thréimhse) leis an gceol iontach ar The Louise Duffy Show.

• Éisteann 306,000 duine (+3,000 Tréimhse ar Thréimhse) le News at One le Bryan Dobson

• Bíonn lucht éisteachta 303,000 duine (+1,000 Tréimhse ar Thréimhse) ag Liveline le Joe Duffy

• 186,000 duine (+9,000 Bliain ar Bhliain) a éisteann le The Ray D’Arcy Show ar RTÉ Radio 1 gach tráthnóna ó Luan go hAoine

• Éisteann 221,000 duine gach tráthnóna (+13,000 Bliain ar Bhliain) le Drivetime.

• Bíonn 342,000 éisteoir ar an Satharn (+7,000 Tréimhse ar Thréimhse) agus 343,000 éisteoir ar an Domhnach*** (+20,000 Tréimhse ar Thréimhse) ag The Brendan O’Connor Show

• Tá lucht éisteachta 222,000 duine (+16,000 Tréimhse ar Thréimhse) ag Saturday with Colm Ó Mongáin.

• Bíonn lucht éisteachta 204,000 duine (+24,000) ag Saturday Sport/Doc On One idir 2-6 i.n. ar RTÉ Radio 1 agus lucht éisteachta 210,000 duine (+19,000) ag Sunday Sport.

• 313,000 duine (+19,000 Tréimhse ar Thréimhse) de lucht éisteachta a bhíonn ag The Business gach maidin Sathairn

• Bíonn 292,000 duine (+20,000 Tréimhse ar Thréimhse) ag éisteacht leis an gclár Sunday with Miriam

Is éard a dúirt Peter Woods, Ceannasaí RTÉ Radio 1: “Is léir gur tuairisc an-mhaith é seo ag RTÉ Radio 1 le hardú ar an lucht éisteachta ó Luan go hAoine agus ar an deireadh seachtaine chomh maith. Ba mhaith liom, ar an gcéad dul síos, buíochas a ghlacadh leis na héisteoirí a leanann dá muinín a chur sa stáisiún seo. Tréaslaím toradh a gcuid saothair freisin leis na láithreoirí nach bhfuil a sárú ar fáil ar fud na seánraí ar fad. Níor cheart d’aon duine a cheapadh gur furasta clár a chur i láthair agus sin a dhéanamh go sármhaith lá i ndiaidh an lae. Tá olltábhacht freisin le dúthracht agus le ceannródaíocht na meithle léiriúcháin, an bonn a chuirtear gach lá den bhliain faoi shaothar an stáisiúin uilig. Tá rath ar gach cuid den sceideal. Déanann RTÉ Radio 1 díograis faoi leith maidir le ceol na hÉireann agus oirfidigh de chuid na hÉireann, idir fhir agus mhná. Is tábhachtach an rud béim a leagan air sin agus ar an rath atá air.”

RTÉ 2FM

• Bíonn 146,000 duine (+17,000 Bliain ar Bhliain) ag éisteacht le Doireann, Donncha agus Carl ar 2FM Breakfast ar laethanta na seachtaine

• Tá 136,000 de lucht éisteachta (+2,000 Bliain ar Bhliain) ag Jennifer Zamparelli on 2FM

• Baineann 113,000 éisteoir taitneamh as an gceol iontach a bhíonn ag Tracy Clifford dóibh ag am lóin gach lá

• Leantar den tsiamsaíocht a chur ar fáil d’éisteoirí ar fud na tíre ar Drive It with The 2 Johnnies a mbíonn 150,000 duine (+31,000 Bliain ar Bhliain) ag éisteacht leis tráthnóna

• Bíonn 121,000 duine (+3,000 Tréimhse ar Thréimhse) ag éisteacht le Laura Fox ón 9 r.n. – 12 meánlae ar an Satharn agus 115,000 duine (+1,000 Tréimhse ar Thréimhse) ar an Domhnach

• Bíonn lucht éisteachta 126,000 duine ar an Satharn (+3,000 Tréimhse ar Thréimhse) agus 105,000 duine ar an Domhnach (+4,000 Tréimhse ar Thréimhse) ag Roz and Emma on 2FM ón 12 meánlae – 3 i.n.

Is éard a bhí le rá ag Dan Healy, Ceann Straitéis Raidió RTÉ agus RTÉ 2FM: “Is dea-scéal é go bhfuil talamh slán déanta ag 2fm den ardú ar an lucht éisteachta a gnóthaíodh i rith thréimhse na tuairisce roimhe seo. Coinníodh éisteoirí ar fud sceideal na gcláracha ar fad i rith an lae. Tá neartú freisin ar sceideal nua an deireadh seachtaine, ar cuireadh tús leis an tráth seo anuraidh, agus ardú ar líon éisteoirí Laura Fox agus Roz and Emma ar 2FM ó thréimhse suirbhéireachta go chéile. 2fm a bhí chun tosaigh riamh maidir le ceol arna léiriú in Éirinn a chur i lár an aonaigh agus táthar ag tnúth leis an RTÉ Choice Music Prize ar an 7 Márta, a bheidh á chur i láthair ag Tracy Clifford agus á chraoladh beo ar 2fm.”

RTÉ lyric fm

• Tá lucht éisteachta 47,000 duine (+6,000 Bliain ar Bhliain) ag Classical Drivetime le Niall Carroll

• Bíonn 56,000 duine ag éisteacht le Marty in the Morning gach maidin ó Luan go hAoine

• Bíonn 47,000 ag éisteacht le Liz Nolan’s The Full Score/ Aedín in the Afternoon (ar an Aoine)

• Bíonn lucht éisteachta 63,000 duine (+8,000 Bliain ar Bhliain) ag Classic Drive le Lorcan Murray

• Bíonn 54,000 duine ag éisteacht gach tráthnóna Sathairn le Movies and Musicals le Aedín Gormley

• Bíonn lucht éisteachta 29,000 duine (+11,000 Bliain ar Bhliain) ag Opera Night

• Bíonn 37,000 duine (+15,000 Bliain ar Bhliain) ag éisteacht le Daybreak le Evonne Ferguson

• Bíonn lucht éisteachta 47,000 duine (+11,000 Bliain ar Bhliain) ag Hamilton Scores le George Hamilton ar an Satharn

• Bíonn 42,000 duine ag éisteacht le Seán Rocks on Sunday

Is éard a dúirt Sinéad Wylde, Ceann RTÉ lyric fm: “Is iontach an teist ar mheitheal RTÉ lyric fm an t-ardú leanúnach atá ar an lucht éisteachta seasta ag na cláracha i rith an lae. Is ríméad orainn fáilte a chur roimh an 22,000 duine breise le bliain anuas sa lucht éisteachta ar fud sceideal na seachtaine: 6,000 maidir le Classical Daytime le Niall Carroll agus 8,000 éisteoir breise ag Classic Drive le Lorcan Murray. Leanann Marty in the Morning d’aird 56,000 duine arb é stíl Marty Whelan is rogha leo a tharraingt gach maidin. Tá éisteoirí ag roghnú RTÉ lyric fm i gcónaí ar mhaithe le scíth ó fhuadar agus ó fhothrom an tsaoil agus le suaimhneas a bhaint as an gceol ar RTÉ lyric fm.”


GRADAM SAOIL LE BRONNADH AR THRÍONA NÍ DHOMHNAILL AG GRADAIM CEOIL TÍRE RTÉ RADIO 1

GRADAM SAOIL LE BRONNADH AR THRÍONA NÍ DHOMHNAILL

AG GRADAIM CEOIL TÍRE RTÉ RADIO 1

Ag ceiliúradh scoth an cheoil tíre in Éirinn le bliain anuas

Beidh imeacht na ngradam BEO in Vicar Street agus ar RTÉ Radio 1 Dé Máirt an 27 Feabhra

Tá líon teoranta ticéad ar fáil ó ticketmaster.ie | #rtefolkawards

Tá ríméad ar RTÉ a fhógairt go dtabharfar aitheantas do Thríona Ní Dhomhnaill nuair a bhronnfar an Gradam Saoil uirthi ag an séú ceann de Ghradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 in Vicar Street, Baile Átha Cliath Dé Máirt an 27 Feabhra ag 7.45pm. Tá Tríona Ní Dhomhnaill ar dhuine de na príomhoirfidigh ceoil thraidisiúnta agus tíre in Éirinn agus is cumadóir agus cumadóir amhrán í freisin a bhfuil clú agus cáil ar fud an domhain bainte amach aici.

Craolfar Gradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 beo ar RTÉ Radio 1 agus ar an RTÉ Radio App óna 8pm. Craolfar buaicphointí ó na Gradaim ar theilifís RTÉ One Dé Sathairn an 2 Márta 2024.

Bronnann Coiste Stiúrtha Feidhmiúcháin Ghradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 an Gradam Saoil gach bliain ar cheoltóir nó amhránaí atá fós beo agus a bhfuil go leor déanta acu ar mhaithe le ceol tíre na hÉireann thar thréimhse roinnt blianta. I measc na gceoltóirí ar bronnadh an Gradam Saoil orthu roimhe seo, tá Mary Black (2022), Christy Moore (2021), Steve Cooney (2020), Moya Brennan (2019) agus Andy Irvine (2018).

Is éard a dúirt Tríona Ní Dhomhnaill nuair a fuair sí amach go mbeidh an Gradam Saoil á bhronnadh uirthi: “Tá ríméad orm glacadh leis an ngradam seo do mo shaol sa cheol agus is mór an onóir dom é. Tá sé go hálainn agus is iontach an t-ardú croí é aitheantas a fháil ar an gcaoi seo agus táim fíorbhuíoch aitheantas speisialta an Ghradaim Saoil a fháil ó Ghradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1.”

Tá beathaisnéis iomlán Thríona Uí Dhomhnaill le fáil thíos.

Agus an gradam le bronnadh ar Thríona Ní Dhomhnaill, luaigh an Coiste Stiúrtha Feidhmiúcháin an tionchar a bhí aici, go háirithe, ar cheoltóirí eile – go mór mór amhránaithe agus seinnteoirí méarchláir – a rinne aithris uirthi.

Duine acu sin is ea Natalie Ní Chasaide – pianódóir agus seinnteoir méarchláir leis na Bonny Men – a raibh an méid seo le rá aici faoi Ghradam Saoil Thríona: “Is mór an tionchar a bhí ag Tríona orm agus mé ag fás aníos. Tá an chaoi a gcasann sí an-aitheanta, an-sainiúil agus an-fhoirfe. Tá a cuid ceoil nua-aimseartha agus iontach ach fós féin tá sé an-sean, ar nós go raibh sé ann riamh. Agus ar nós gur cheart go mbeadh sé ann go brách.”

Taibhithe Beo ag Gradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1

Dealraíonn sé gur oíche fhíorspeisialta a bheidh ann ar a ndéanfar ceiliúradh ar cheol tíre na hÉireann agus casfaidh Tríona Ní Dhomhnaill saothair óna gairm a théann siar níos mó ná caoga bliain. Ag seó na nGradam beidh

taibhithe beo freisin ón réalta Muireann Bradley atá ag teacht chun cinn agus ón déagóir ar an bpíb uilleann, Sorcha Ní Scolaí a bhfuil tóir mhór uirthi, ó cheoltóirí agus amhránaithe a fuair ainmniúcháin lena n-áirítear Eoghan Ó Ceannabháin, Niamh Bury agus Bláth na hÓige, agus ó na réaltaí idirnáisiúnta Johnny McEvoy agus Rhiannon Giddens.

Déanfar an píobaire uilleann, amhránaí agus bailitheoir Séamus Ennis a ionduchtú i nDámhachtain na Laoch de chuid Ghradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 ar an oíche freisin. Beidh a mhac, Christopher Ennis, i measc na n-aíonna oinigh in Vicar Street ar an oíche.

Is é an láithreoir RTÉ John Creedon a chuirfidh an searmanas bronnta gradam i láthair arís os comhair lucht féachana beo.

Tá líon teoranta ticéad do Ghradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 fós ar fáil trí www.ticketmaster.ie agus €33.10 an costas atá orthu leis an táille áirithinte agus táille sheirbhíse san áireamh. Tá táille shaoráide €1 i gceist.

Bíodh an nuacht is déanaí agat maidir le Gradaim Ceoil Tíre RTÉ Radio 1 trí RTÉ agus RTÉ Radio 1 a leanúint ar Twitter, Facebook agus Instagram agus an haischlib #rtefolkawards a úsáid agus trí bheith ag éisteacht le RTÉ Radio 1.

Mura mbeidh tú in ann a bheith linn in Vicar Street Dé Máirt an 27 Feabhra, éist leis an gclár beo ar RTÉ Radio 1 ag 8pm an tráthnóna sin, agus ná déan dearmad ar chlár teilifíse na mbuaicphointí ar RTÉ One Dé Sathairn an 2 Márta 2024.

Maidir le Tríona Ní Dhomhnaill

Tá Tríona Ní Dhomhnaill ar dhuine de na príomhoirfidigh ceoil thraidisiúnta agus tíre in Éirinn agus is cumadóir agus cumadóir amhrán í freisin a bhfuil clú agus cáil ar fud an domhain bainte amach aici. Tógadh i gCeanannas i gContae na Mí í agus tá sí ina cónaí i mBaile Átha Cliath anois. Is de bhunadh Ghaeltacht Rann na Feirste i gCo. Dhún na nGall a sinsir. Is minic a luann sí aintín léi, Neilí Ní Dhomhnaill – amhránaí agus seanchaí mór le rá – mar dhuine de na daoine is mó a raibh tionchar nach beag uirthi agus í ag fás aníos.

Bhí a teaghlach fíorthábhachtach do Thríona Ní Dhomhnaill i gcónaí, go háirithe a deartháir Mícheál nach maireann agus a deirfiúr Maighread agus bíonn siad ag ceol in éineacht go rialta. Bhí Tríona ina príomhbhall de roinnt na bannaí is mó raibh tionchar acu ar cheol na hÉireann ó thús na 1970idí, lena n-áirítear grúpaí ar nós Skara Brae, an Bothy Band a bunaíodh arís le déanaí, Relativity, Nightnoise agus an sárghrúpa gutha atá fréamhaithe go domhain i gcultúr Dhún na nGall, T with the Maggies, a raibh a deirfiúr Maighread, Moya Brennan (ó Chlannad) agus Mairéad Ní Mhaonaigh (ó Altan) ann freisin.

Rinne amhránaithe idirnáisiúnta mór le rá taifeadadh ar a cuid amhrán lena n-áirítear Linda Ronstadt, ina bhfuil a leagan d’amhrán Thríona ‘In a deep sleep’ san áireamh san eagrán iomlán The Trio Collection ina bhfuil Dolly Parton, Emmylou Harris agus Linda Ronstadt.


RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona: Cad atá ar siúl i mí Feabhra

Féach ar ár mblaisín: RTÉ Supporting the Arts | Cad atá ar siúl

I mí Feabhra tá ríméad ar RTÉ tacú le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath 2024, mar aon le 21 imeacht ealaíon agus cultúir eile ar fud na tíre.

Tá RTÉ ag tacú le réimse imeachtaí iontacha a chuimsíonn amharclannaíocht, stair, litríocht, ealaín, ceol, scannáin agus eile, ó Fhéile Ghaeilge Na Tonnta i nGaillimh, go Féile Scannán Ráth Maoláin i nDún na nGall, agus Féile Mother Tongues agus Brigit: Cathair Bhaile Átha Cliath ag Ceiliúradh na mBan i mBaile Átha Cliath.

Le linn 2023, thacaigh RTÉ le 170 imeacht ealaíon agus cultúir ar fud na hÉireann trí scéim RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona. Idir scannáin, cheol, dhamhsa, cheoldrámaíocht, fhéilte, litríocht, amharclannaíocht agus taispeántais, agus le cur chun cinn tiomnaithe ar sheirbhísí teilifíse, raidió agus digiteacha RTÉ, agus tacaíocht fhorleathan ar fud chainéil shóisialta RTÉ, is líne tharrthála í scéim RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona d’earnálacha cruthaitheacha agus cultúrtha na hÉireann.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi RTÉ Supporting the Arts cliceáil anseo.

Faigh amach cad atá ag tarlú in aice leat ar www.rte.ie/culture


Fógartha ag Bryan Dobson go mbeidh sé ag éirí as a phost le RTÉ an t-earrach seo

Tá sé fógartha ag an gcraoltóir Bryan Dobson go bhfuil sé socraithe aige éirí as a phost le RTÉ ag deireadh mhí Aibreáin i mbliana. Tá Brian ina láithreoir faoi láthair ar RTÉ News at One with Bryan Dobson ar RTÉ Radio 1 agus tá sé ina iriseoir agus ina chraoltóir le Nuacht RTÉ le 37 bliain. Tá príomhchláir nuachta uile RTÉ curtha i láthair ar an teilifís agus ar an raidió aige le linn na tréimhse sin mar aon leis a bheith ina phríomhláithreoir ar chlúdach teilifíse RTÉ ar thoghcháin, agus ar imeachtaí speisialta stáit.

Agus é ag labhairt faoi bheith ag éirí as den chéad uair, dúirt Bryan Dobson: “Tar éis 37 bliain iontach le RTÉ tá sé in am bogadh ar aghaidh. Aireoidh mé uaim na comhghleacaithe iontacha cumasacha agus díograiseacha a raibh mé ag obair leo. Braitheann iriseoireacht RTÉ ar obair foirne agus bhí deis agamsa a bheith ar roinnt de na foirne ab fhearr. Táim buíoch freisin as na héisteoirí agus as lucht féachana a chaith a gcuid ama ag éisteacht liom agus a thug aird dom thar na blianta. Tá súil agam gur éirigh liom tuairisciú ábhartha, cothrom agus cruinn a thabhairt ar ais mar chúiteamh.”

Dúirt Kevin Bakhurst, Príomh-Stiúrthóir RTÉ: “Tá Bryan ar cheann de na hiriseoirí is fearr in iriseoireacht na seirbhíse poiblí. Le blianta fada, d’éirigh leis údarás a thabhairt do na scéalta is tábhachtaí. Gach lá, léiríonn sé mioneolas agus ionracas iomlán ina chuid oibre agus ní raibh eagla air riamh na ceisteanna is deacra a chur agus daoine a thabhairt chun cuntais. Ba phléisiúr agus pribhléid é a bheith ag obair leis.”

Dúirt Deirdre McCarthy, Stiúrthóir Nuacht & Cúrsaí Reatha RTÉ:Is iriseoir den scoth é Bryan Dobson agus tá sé ar dhuine de na láithreoirí nuachta is aitheanta agus is iontaofa sa tír ar an raidió agus ar an teilifís le blianta fada. D’fhás go leor de mhuintir an náisiúin aníos ag éisteacht le Bryan Dobson gach tráthnóna ar Six One News agus ar Morning Ireland agus le déanaí cloistear é ina phríomhláithreoir ar News at One. Chabhraigh a intleacht, a thaithí agus a mhioneolas ar nuacht agus ar chúrsaí reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta le lucht féachana na hÉireann a choinneáil ar an eolas agus cothrom le dáta. Léirigh Bryan an cumas atá aige arís agus arís eile scéalta faoi thragóidí a insint chomh maith le scéalta a mbaineann lúcháir mhór leo. Ba chomhghleacaí den scoth é sa seomra nuachta le blianta fada, aireoidh foireann ar fad Nuacht & Cúrsaí Reatha RTÉ uathu é.”

Thosaigh Bryan Dobson ag obair le RTÉ in 1987 mar thuairisceoir leis an gclár This Week ar RTÉ Radio 1. Níos deireanaí an bhliain sin ceapadh ina Chomhfhreagraí Gnó é le RTÉ, chomh maith le bheith ina láithreoir ar an gclár gnó teilifíse Marketplace. In 1991 ceapadh ina láithreoir é ar RTÉ One O’Clock News, agus ina dhiaidh sin bhog sé ar aghaidh chun an clár Nine O’Clock News a chur i láthair sular ceapadh ina phríomhláithreoir é ar Six One News in 1996. Chaith sé 21 bliain ar an bpríomhchlár, sular bhog sé ar aghaidh le bheith mar chuid den fhoireann láithreoireachta ar Morning Ireland in 2017, an clár raidió is mó lucht éisteachta in Éirinn.

Chuir sé Election 2020: Bryan Dobson Interviews… i láthair, sraith nua roimh an olltoghchán deireanach ina raibh agallaimh ghrinne le ceannairí na bpáirtithe polaitíochta, a craoladh le linn sceideal buaicthrátha ar RTÉ One. D’oibrigh sé freisin ar roinnt cláir faisnéise de chuid RTÉ, ina measc The Madness from Within, cuntas ar Chogadh Cathartha na hÉireann; Witnesses to War, ina raibh agallaimh le hiarshaighdiúirí Éireannacha an Dara Cogadh Domhanda agus bhí sí sé ina aoi-láithreoir ar chláir speisialta ar an Lusitania agus Éirí Amach 1916 do RTÉ Nationwide.


Fógraíonn RTÉ agus Virgin Media Television clúdach Sé Náisiún

Craobh na Sé Náisiún ag tosú Dé hAoine an 2 Feabhra agus beidh gach cluiche beo agus saorchraolta ar fáil ar fud RTÉ agus Virgin Media Television

Áirítear ar an gclúdach feachtais Fhir, Mhná agus F20 na hÉireann.

D’eisigh RTÉ agus Virgin Media Television inniu (Dé Luain an 15 Eanáir) sonraí faoina gcomhchlúdach ar chomórtas na Sé Náisiún, ina mbeidh na 15 chluiche bheo agus saorchraolta ar fad i gCraobh Sé Náisiún na bhFear ar fáil ar fud an dá chraoltóir, lena chinntiú go mbeidh an lucht leanúna spóirt in ann taitneamh a bhaint as gach soicind den aicsean.

Cuirfidh Éire, buaiteoirí reatha na Caithréime Móire, tús leis an gcomórtas le turas chun na Fraince Dé hAoine an 2 Feabhra agus tá sé socraithe go mbeidh an cluiche ar siúl in Marseille. Beidh an cluiche ar fáil beo ar Virgin Media Television agus cuirfear tús le clúdach RTÉ an lá dár gcionn leis an gcluiche idir an Bhreatain Bheag agus Albain beo ar RTÉ2 agus ar an RTÉ Player.

Beidh an cluiche idir Éire agus an Bhreatain Bheag Dé Sathairn an 24 Feabhra agus an cluiche idir Sasana agus Éire Dé Sathairn an 9 Márta ar fáil beo ar RTÉ2 agus ar an RTÉ Player. Is í Jacqui Hurley a chuirfidh na cluichí a bheidh beo ar theilifís RTÉ i láthair agus ina teannta beidh réimse painéalaithe agus anailísithe lena n-áirítear Jamie Heaslip, Bernard Jackman, Stephen Ferris, Fiona Coghlan, Donal Lenihan, Hannah Tyrrell agus Jerry Flannery.

Taispeánfaidh Virgin Media Televison an cluiche a bheidh ag Éirinn sa bhaile in aghaidh na hIodáile Dé Domhnaigh an 11 Feabhra, chomh maith leis an gcluiche deireanach a bheidh acu sa bhaile in aghaidh na hAlban Dé Sathairn an 16 Márta. Is é Joe Molloy a chuirfidh an clúdach i láthair agus i measc na bpainéalaithe beidh Rob Kearney, Matt Williams, Shane Horgan, Andrew Trimble, Ian Madigan, Fiona Hayes, Grace Davitt agus Eimear Considine. Is iad Dave McIntyre agus Alan Quinlan a bheidh i mbun tráchtaireachta agus is é Tommy Martin a bheidh ag tuairisciú ó chluichí na hÉireann.

Beidh gach ceann de chluichí na hÉireann i gCraobh Sé Náisiún na bhFear ar fáil beo ina n-iomláine ar RTÉ Radio One.

I measc chlúdach cuimsitheach Sé Náisiún RTÉ ar na cluichí uile sna trí chomórtas, beidh cluichí saorchraolta eisiacha ar RTÉ2, RTÉ Radio agus ar an RTÉ Player, agus ag an am céanna beidh clúdach de réir an nóiméad ar na cluichí chomh maith le nuacht, anailís agus agallaimh ar RTÉ.ie/Sport.

Beidh Against The Head ar ais leis an nuacht agus plé is déanaí oícheanta Dé Luain ar RTÉ2 agus ar an RTÉ Player agus tabharfaidh Spórt RTÉ an lucht leanúna níos gaire do gach rud a bhaineann leis na Sé Náisiúin ar The RTÉ Rugby Podcast. Beidh an clúdach is déanaí ag Nuacht RTÉ faoi chomórtas na Sé Náisiún, lena n-áirítear an nuacht is déanaí ar an aip RTÉ News.

Is éard a dúirt Declan McBennett, Grúpcheannasaí Spóirt RTÉ: “Is imeacht spóirt d’ardchaighdeán fós Craobh na Sé Náisiún a thugann an tír le chéile chun tacú leis an bhfoireann. Tá a fhios againn ó bhlianta roimhe seo agus ó Chorn Rugbaí an Domhain go meallann na cluichí seo lucht féachana ollmhór ar fud gach aoisghrúpa. Ó tharla go n-éiríonn go maith le hÉirinn agus go bhfuil an cumas acu an caighdeán a ardú i gcónaí bliain i ndiaidh bliana, tá ríméad orainn obair a dhéanamh i gcomhar le Virgin Media lena chinntiú go mbeidh na cluichí saorchraolta agus go mbeidh teacht ag an lucht féachana is leithne agus is féidir orthu.”

Maidir leis an bhfógra ar an gclúdach, dúirt Mick McCaffrey, Ceannasaí Nuachta agus Spóirt, Virgin Media Television: “Tá an chuma air gur comórtas Sé Náisiún fíorspéisiúil a bheidh ann i ndiaidh na dtorthaí a baineadh amach i gCorn Rugbaí an Domhain le gairid. Cruthaíodh leis na figiúirí féachana ollmhóra sa Fhrainc go bhfuil an pobal lucht féachana ag tacú go mór le foireann na hÉireann agus iad ag iarraidh forbairt a dhéanamh tar éis do Johnny Sexton éirí as. Tá ríméad orainn go mbeidh muid ag craoladh an chluiche idir Éire agus an Fhrainc in Marseille ar an gcéad deireadh seachtaine, cluiche a d’fhéadfadh a bheith ina chluiche cinniúnach ón tús. Beidh gach duine ag súil go mbeidh deis fós ag Éirinn an Chaithréim Mhór a bhuachan nuair a thabharfaidh siad aghaidh ar Albain i Staid Aviva ar an lá deireanach den chomórtas. Tá muid sásta leanúint orainn ag cur gach cluiche ar fáil don lucht leanúna spóirt saor go haer in éineacht le RTÉ.”


FILLEANN RTÉ AR AN RDS DO THAISPEÁNTAS EOLAÍ ÓG & TEICNEOLAÍOCHTA BT 2024

#BTYSTE #BTYSTE2024

Tá ríméad ar RTÉ filleadh ar an RDS i mbliana do Thaispeántas Eolaí Óg & Teicneolaíochta BT ón gCéadaoin 10ú – Dé Sathairn an 13 Eanáir. Le cláracha raidió beo, podchraoltaí agus léirithe, comórtais, agus marsantas le tabhairt uaidh, tá sé le bheith ina imeacht gnóthach agus spreagúil.

>>>NA BUAICPHOINTÍ

RYAN MACK: Ag cur tús leis an taispeántas, beidh réalta RTÉ 2FM Rising Ryan Mack ag seinm ag Searmanas Oscailte BTYSTE na bliana seo, ag tosú ag 2pm Dé Céadaoin an 10 Eanáir.

Tar éis naoi singil nua a scaoileadh, bhuail Mack níos mó ná 194 milliún sruth Spotify in 2023 agus tá sé ar tí dátaí turais a imirt ar fud Mheiriceá, Cheanada agus na Ríochta Aontaithe in 2024.

AIMSIR RTÉ – AN AIMSIR A CHUR I LÁTHAIR: Is cuma má bhíonn tú ag brionglóid an aimsir a chur i láthair nó dul taobh thiar den cheamara, seo do sheans do chuid scileanna a chur sa triail. Beidh Nuala Carey ó RTÉ páirteach sa ghníomhaíocht mhór-ráchairte Aimsire de chuid RTÉ, Present the Weather, a fhilleann ar shraith RTÉ i mbliana, rud a thabharfaidh deis do chuairteoirí nua agus sean triail a bhaint as an aimsir a chur i láthair thar thréimhse trí lá ag baint úsáide as na soilse, ceamaraí, autocue agus grafaicí aimsire. Beidh Nuala i láthair freisin chun treoir éigin a thabhairt agus bualadh le tallann nua na bliana seo.

BEO RAIDIÓ & PODCHRAOLTAÍ: Craolfaidh Tracy Clifford agus Roz agus Emma ar RTÉ 2FM a gcuid cláracha beo ó shraith RTÉ Déardaoin agus Dé Sathairn faoi seach, mar a bheidh Bladhaire Raidió na Gaeltachta Dé hAoine. Déanfaidh podchraoltaí RTÉjr, The Science of Sense agus Ecolution taifeadadh beo ón RDS Déardaoin agus Dé hAoine faoi seach.

COMÓRTAS SELFIE: Foláireamh comórtais! Tar síos chun pictiúr a ghlacadh ag ár mballa selfie 2 Johnnies. Le fón a thabhairt ar an selfie is fearr, a fháil do cheamara ag an réidh agus post do snaps ag baint úsáide as #RTEBTYSTE.

AGUS… beidh roinnt maitheasaí RTÉ idir lámha againn le tabhairt linn ag seastán RTÉ Déardaoin 11ú, Dé hAoine 12ú agus Dé Sathairn 13ú.

Chun fanacht suas chun dáta ar gach rud atá ag tarlú ag seastán RTÉ, lean ar Facebook, Instagram, TikTok agus Twitter ag baint úsáide as #BTYSTE agus #BTYSTE2024

>>>AN SCEIDEAL

Dé Céadaoin 10 Eanáir

2.00pm: Ryan Mack ag seinm ag Searmanas Oscailte BTYSTE

Déardaoin 11 Eanáir

11.00am – 2.00pm: Gníomhaíocht Aimsire RTÉ Present the Weather le Nuala Carey
12:00pm – 3.00pm: Seó Tracy Clifford BEO ar 2FM
3.30pm – 5.00 pm: Podchraoladh The Science of Sense le RTÉjr (TAIFEADADH BEO)

Dé hAoine 12 Eanáir

11.00am – 12.30pm: Podchraoladh Ecolution de chuid RTÉjr (TAIFEADADH BEO)
1.00pm – 4.00pm: Aimsir RTÉ An Aimsir a Chur i Láthair le Nuala Carey
3.00pm – 5.00pm: Bladhaire BEO ar RnaG

Dé Sathairn, 14 Eanáir

12.00meán lae – 3.00pm: Roz agus Emma BEO ar 2FM
1.30pm – 4.30pm: RTÉ Aimsir Present the Weather activity with Nuala Carey

 


RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona: Cad atá ar siúl i mí Eanáir

Féach ar ár mblaisín: RTÉ Supporting the Arts | Cad atá ar siúl

I mí Eanáir tá ríméad ar RTÉ tacú le Féile Ealaíne agus Cultúir Meabhairshláinte First Fortnight 2024, mar aon le 15 imeacht ealaíon agus cultúir eile ar fud na tíre.

Tá RTÉ ag tacú le réimse imeachtaí iontacha ar fud na tíre an mhí seo ó cheol i nGaillimh agus i Luimneach go dtí roinnt taispeántas éagsúil agus sraith léirithe amharclannaíochta ar fud na tíre.

Le linn 2023, thacaigh RTÉ le 170 imeacht ealaíon agus cultúir ar fud na hÉireann trí scéim RTÉ Supporting the Arts. Idir scannáin, cheol, dhamhsa, cheoldrámaíocht, fhéilte, litríocht, amharclannaíocht agus taispeántais, agus le cur chun cinn tiomnaithe ar sheirbhísí teilifíse, raidió agus digiteacha RTÉ, agus tacaíocht fhorleathan ar fud chainéil shóisialta RTÉ, is líne tharrthála í scéim RTÉ Supporting the Arts d’earnálacha cruthaitheacha agus cultúrtha na hÉireann.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona agus chun iarratas a dhéanamh tabhair cuairt ar RTÉ Supporting the Arts.

Faigh amach cad atá ag tarlú in aice leat ar www.rte.ie/culture

 


Showing 21 - 30 of 376 stories