skip to main content

Tá The Disconnect – sraith bhunaidh ar RTÉ Player – ar fáil anois

Sraith faisnéise faoi theacht in aois, a bhaineann leis an gcaidreamh atá againn le scáileáin

FÉACH AIR ANSEO: The Disconnect – RTÉ Player

Ón bhfoireann a chruthaigh sraith bhunaidh RTÉ Player I’m Fine, foireann a bhfuil gradaim buaite aici. InThe Disconnect, caithfear súil ar na hathruithe sochaíocha atá roimh dhaoine óga in Éirinn anois agus úsáid na meán sóisialta ag méadú mar an príomhbhealach atá ag daoine cumarsáid a dhéanamh agus iad féin a chur in iúl. Cuirtear an cheist leis “Conas a mhothaíonn siad faoi na hionchais atá ann, atá ag athrú, maidir leis an gcuma atá orthu, an cumas atá iontu agus a gcuid caidreamh?” Cuirtear na ceisteanna seo agus a thuilleadh nach iad ar ghrúpa Éireannach óg a d’fhás aníos i saol ina meastar an fón póca a bheith chomh tábhachtach céanna le bia nó uisce, geall leis.

Eipeasóid 1 – Overwhelmed

Cá bhfuil an líne idir bheith ag baint leas as na meáin shóisialta agus a bheith ag caitheamh na n-uaireanta fada ag scrolláil agus ag clóscríobh? Gheobhaimid roinnt tuairimí éagsúla ar an mbealach a bhfuil áit lárnach i saol sóisialta na linne seo déanta ag na meáin shóisialta agus ag fóin phóca dóibh féin, agus ar an tionchar a bhíonn aige sin.

Eipeasóid 2 – The Replacement

Cén t-athrú atá tagtha ar chumarsáid i ré seo na dteachtaireachtaí meandracha agus na bpostálacha meán sóisialta? Is cosúil gur féidir cúpla tapáil a dhéanamh ar an bhfón seachas caidreamh a dhéanamh aghaidh ar aghaidh le duine sa chuid is mó de chásanna. Anois agus an imní shóisialta agus an scoiteacht ag dul i méid, déantar fiosrú san eipeasóid seo ar an tionchar a imríonn na meáin shóisialta ar mheabhairshláinte agus ar fholláine.

Eipeasóid 3 – Reconnecting

Conas is féidir linn saol sóisialta atá níos sláintiúla a chaitheamh agus muid sáite i dtimpeallacht meán sóisialta atá ag síorathrú? San eipeasóid seo, cloisfimid faoi na teorainneacha atá ag teastáil le go mbeimis in ann idirdhealú a dhéanamh idir an chaoi a mbreathnaímid ar an saol mar atá agus an chaoi a mbreathnaímid ar an saol ar líne.


Clúdach RTÉ ar Bhuiséad 2023

Cuirfidh RTÉ clúdach cuimsitheach ar fáil ar Bhuiséad 2023 Dé Máirt an 27 Meán Fómhair, clúdach a mbeidh tuairisciú agus anailís fhairsing mar chuid de ar fud na seirbhísí teilifíse, raidió agus ar líne.

Cuirfidh RTE.ie/news agus Aip RTÉ News clúdach cuimsitheach ar fáil ar Bhuiséad 2023 ó thús na maidine trí bhlag beo chun súil a choinneáil ar an eolas is déanaí chun cuidiú leis an lucht féachana ciall a bhaint as an méid atá i ndán dóibh sa bhuiséad ríthábhachtach costais maireachtála. Is féidir le lucht leanúna ardáin meán sóisialta RTÉ ceisteanna buiséid a chur isteach freisin le freagairt ag saineolaithe airgeadais i mblag beo Ceisteanna & Freagraí, agus cuirfear scéal an bhuiséid in iúl i 90 soicind i bhfíseán mínithe RTÉ atá inroinnte.

Cuirfear tús leis an gclúdach teilifíse ar Bhuiséad 2023 ar RTÉ One ag 12.40pm nuair a bheidh David McCullagh agus Vivienne Traynor ag cur clúdach agus anailís bheo i láthair ar aitheasc an Bhuiséid ar fud an tráthnóna. Craolfar tuairimí ó pholaiteoirí, ó chomhlachtaí agus eagraíochtaí ionadaíocha ar fud na tíre trí líonra stiúideonna réigiúnacha RTÉ.  Gheobhaidh Eileen Whelan na tuairimí is déanaí ó ghrúpaí éagsúla leasmhara agus roinnfidh daoine den phobal i bPort Láirge agus Cúil an tSúdaire a ndearcthaí féin. Craolfar clúdach beo d’imeachtaí as Dáil Éireann le linn an lae lena n-áirítear freagraí ón bhfreasúra ar chainéal RTÉ News ón 1.00pm ar aghaidh.

Craolfar clúdach beo d’aithisc an bhuiséid ar chlár speisialta níos faide de News at One with Bryan Dobson, a thosóidh ag 12.45pm agus a bheidh ar siúl go dtí 3.30pm. Beidh aitheasc an Aire Airgeadais, Paschal Donohoe, agus aitheasc an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath, á gcraoladh ar an gclár. Beidh an méid a bheidh le rá ag an bhfreasúra ar an gclár chomh maith le tuairimí agus anailís láithreach.

Tabhair cluas do Chormac Ó hEadhra ar chlár speisialta buiséid de Drivetime ón 4.30pm, ar a mbeidh tuilleadh tuairimí, díospóireachta agus anailíse agus níos déanaí bí i dteannta Katie Hannon ar an gclár Late Debate ón 10pm.

Beidh clúdach an bhuiséid ar fáil sa chlár, Lá na Cáinaisnéise, ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ón 1.30pm beo ó Theach Laighean. Beidh Ciarán Ó Feinneadha, sainchomhairleoir cánach, Conall Ó Móráin, saineolaí airgeadais, Áine Ní Chiaráin, iriseoir agus Eoin Ó Catháin, Tuairisceoir Polaitíochta RTÉ RnaG i measc lucht an phainéil. Déanfaidh siad anailís ar na himpleachtaí agus ar na drochthorthaí polaitíochta ar dóigh a thiocfaidh as na cinntí a fhógrófar agus cloisfimid tuairimí na n-ionadaithe poiblí ó ar fud an speictrim polaitíochta freisin. Leanfar leis an anailís ón 5pm ar an gclár, Tús Áite, a bheidh á chur i láthair ag Fachtna Ó Drisceoil beo ó Theach Laighean. Beidh Ciarán Mac an Bhaird, Ceann Fiontair agus Scoil na Gaeilge in DCU, agus Frank Allen, Comhairleoir Bonneagair agus Cathaoirleach na Gníomhaireachta Airgeadais do Thithe i measc lucht an phainéil, agus beidh ionadaithe an rialtais agus an fhreasúra ina dteannta freisin chun díospóireacht anamúil a dhéanamh ar fhógraí an lae.

Cuirfear clúdach cuimsitheach ar líne, an nuacht is déanaí agus anailís ar fáil ar RTÉ.ie agus ar an Aip RTÉ News agus áireofar sonraí iomlán Buiséid chomh maith le tuairimí i mBéarla agus i nGaeilge. Déanfar gach forbairt ar an lá mór seo a rianú ar rianaire nuachta RTÉ do gach líon tí agus gnó in Éirinn. Beidh sruthanna beo ar fáil de chlúdach teilifíse agus raidió RTÉ d’úsáideoirí ar fud an domhain tríd an RTÉ Player agus an RTÉ Radio Player.

Craolfaidh Nuacht dhá chlár speisialta uair an chloig do TG4 ar lá an bhuiséid. Cuirfear tús leis an gclár, Buiséad 2023 ar TG4 ag 2pm ar a mbeidh painéal d’aíonna sa stiúideo agus ó chian i mbun mionscrúdaithe agus anailíse ar na bearta de réir mar a fhógrófar iad. Beidh an dara clár ar siúl ag 7pm ar a ndéanfar mionscrúdú níos déine ar impleachtaí an bhuiséid ar réimse grúpaí éagsúla. Is iad Eimear Ní Chonaola agus Beirní Ní Chuinn a chuirfidh an dá chlár i láthair.

Beidh achoimre iomlán ar an mBuiséd freisin ar Nuacht RTÉ le TG4 ar an bhfeasachán ag 5.40pm ar RTÉ One.

Cuirfear léargas cuimsitheach ar an mBuiséad ar fáil ar chlár níos faide de Six One News, agus beidh agallaimh agus anailís bheo ó chomhfhreagraithe RTÉ chomh maith le tuairimí ó pholaiteoirí. Beidh clúdach breise ar bhearta an bhuiséid ar fáil níos déanaí sa tráthnóna mar aon le tuairimí i leith na mbearta sin ar Nine O’Clock News le Sharon Ní Bheoláin agus ina dhiaidh sin beidh clár uair an chloig Prime Time Budget Special ar siúl ag 9.40pm arna chur i láthair ag Miriam O’Callaghan agus Sarah McInerney agus ar an gclár beidh an chéad díospóireacht ar siúl ina mbeidh an tAire Airgeadais agus Urlabhraí Airgeadais Shinn Féin ag tabhairt aghaidh ar a chéile os comhair lucht féachana beo sa stiúideo. Déanfar anailís agus tabharfar míniú ar an tionchar a bheidh ag Buiséad 2023 ar oibrithe, teaghlaigh, gnólachtaí agus daoine leochaileacha in Éirinn trí úsáid a bhaint as cásanna ón bhfíorshaol.

An mhaidin i ndiaidh an Bhuiséid, beidh an tAire Airgeadais, Paschal Donohoe, agus an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath, i dteannta Claire Byrne sa stiúideo don eagrán bliantúil glaoigh isteach speisialta don bhuiséad. Mar a bhíonn i gcónaí, tabharfar cuireadh don lucht éisteachta glaoch ar an gclár, Today with Claire Byrne chun labhairt go díreach leis na hAirí agus a gceisteanna féin a chur orthu faoina nithe atá ina gcúiseanna imní acu mar thoradh ar Bhuiséad 2023.


TODAY AG FILLEADH AR RTÉ ONE DON 11ú SÉASÚR

Today, an clár iarnóna is mó ratha agus is faide atá ar siúl in Éirinn, ag filleadh ar RTÉ One don 11ú séasúr Dé Luain, an 26 Meán Fómhair. Beidh Maura Derrane, Dáithí Ó Sé agus Sinead Kennedy ar ais linn chun tús spreagúil a chur leis na hiarnónta tráth a bhfuil tráthnónta an Fhómhair ag dul i ngiorracht. Is iad Dáithí agus Sinead a bheidh sa stiúideo gach Luan agus Máirt, agus is í Maura a bheidh i dteannta Dáithí ón gCéadaoin go dtí an Aoine gach seachtain.

Leanfar leis an meascán ilchineálach de chúrsaí bia, faisin agus siamsaíochta an séasúr seo den chlár, atá ar siúl le breis is deich mbliana anuas anois. Beidh scoth na comhairle ar fáil ó shaineolaithe ar an uile ábhar, idir bhrionglóidí agus DIY, le hoidis iontacha ó roinnt de na cócairí is fearr sa tír. Beidh na réaltaí móra istigh sa stiúideo agus coinneoidh an painéal nuachta an lucht féachana ar an eolas maidir leis na ceannlínte is déanaí agus le cuid de na gnóthaí aisteacha agus iontacha atá ag tarlú sa tír seo agus thar lear.

Bíonn muintir na hÉireann an-mhórtasach as a dteach agus beidh béim nua ar dhearadh tí an séasúr seo sa mhír Our House. Is mian le Maura, Dáithí agus Sinead scéala a fháil ó dhaoine a bhfuil tionscadal deartha tí curtha i gcrích acu nó a bhfuil réad neamhghnách tugtha abhaile acu le déanaí. Céard iad na cora a bhain leis? Cén t-ábhar inspioráide a bhí i gceist? Cén crá croí a bhain leis? An raibh píosa speisialta amháin ar leith a tharraing le chéile an áit ar fad?

Beifear ag cur cuma na maitheasa ar dhaoine istigh sa stiúideo arís freisin, mír a mbíonn an-tóir uirthi i gcónaí. Beidh Pam Morrissey agus Mark Rogers ag tabhairt ceannaireacht ar scothfhoireann stíleálaithe, dearthóirí agus ealaíontóirí, a bheidh ar fuireachas chun eispéireas áilliúcháin nach bhfaigheann duine ach uair sa saol a thabhairt do lucht féachana Today, a bhfuil sé tuillte go maith acu. Má tá aithne acu ar dhuine a bhfuil an t-eispéireas áilliúcháin iontach seo tuillte acu – déan teagmháil linn.

Ag labhairt di faoi fhilleadh an chláir Dé Luain, dúirt Maura Derrane: “Tá mé ag súil go mór mór le séasúr 11 de Today. Is mór an éacht é don seó agus don fhoireann ar fad a bhíonn ag obair air. Táimid an tnúth le bliain iontach eile, a mbeidh rannpháirteachas an lucht féachana agus neart spraoi mar chuid de, mar is iondúil.”

Beidh tráth na gceist 50/50, a bhfuil gean mór air, ar ais arís, ach le gnéithe nach bhfuil aon choinne leo ag baint leis an uair seo. Beidh comórtais úrnua agus go leor féiríní i bhfoirm airgead tirim i gceist freisin.

Beidh James Patrice ag filleadh ar an seó freisin, agus é ag taistil fud fad na tíre agus níos faide i gcéin chun scéalta as na ceithre hairde a chur inár láthair. Coinneoidh Bláthnaid Treacy ar an eolas muid faoi na treochtaí faisin is déanaí a bhfuil ann.

Dúirt Sinead Kennedy: “Tá ríméad orm a bheith ar ais i stiúideo RTÉ i gCorcaigh. Táimid go léir ag súil go mór leis an séasúr atá romhainn agus le cloisteáil ón lucht féachana. Beidh sé ar fheabhas a bheith ag bualadh le haíonna nua sa stiúideo agus le daoine a bhfuil seanaithne againn orthu freisin.”

Tá Club Leabhar Today ar bun anois. Le breis is 10 míle leantóir, caithfidh go bhfuil sé ar cheann de na clubanna leabhar is mó sa tír. Is féidir na heisiúintí is déanaí a phlé, mar aon leis na leabhair mhóra a mbíonn léitheoirí ag filleadh orthu arís agus arís eile.

Is éard a dúirt Dáithí Ó Sé: “Tá mé ag tnúth go mór le dul ar ais isteach sa stiúideo i mbliana agus é a bheith beagáinín níos normálta arís. Táimid ag iarraidh an spórt agus an spraoi a chur sna hiarnónta arís, agus is cuid iontach de sin é Today.”

Tá foireann Today ag iarraidh fáil amach faoin méid atá ag tarlú i saol an lucht féachána. Déan teagmháil linn! Roinn scéalta faoi do thionscadal deartha tí. Is féidir linn ardán a thabhairt do thionscadail a bhaineann le hobair chrua agus do thionscadail paisin ar an gclár. An bhfuil cumas faoi cheilt ionat, nó séad fine luachmhar san áiléar agat? Seol ríomhphost chugainn ar today@rte.ie

Beidh Today ag filleadh ar RTÉ One don 11ú Séasúr Dé Luain an 26 Meán Fómhair. Bí ag féachaint gach iarnóin i rith na seachtaine ag 3.30pm.


FÓGARTHA AG TARA KUMAR GO BHFUIL SÍ AG FÁGÁIL RTÉ 2FM

Tá sé fógartha ag Tara Kumar, láithreoir RTÉ 2FM, inniu go bhfuil sí ag fágáil an stáisiúin i ndiaidh sé bliana a chaitheamh ann chun tabhairt faoina gairm i Londain.

Tá aithne mhaith ar Tara mar gheall ar a seó ceoil nua a chuir sí i láthair san oíche ar 2FM, áit ar chuidigh sí ceoltóirí agus amhránaithe nua iontacha as Éirinn a aimsiú agus a chur chun cinn gach seachtain, Dé Domhnaigh go Déardaoin ón 7pm.

Dúirt Tara Kumar: “Bhí an seó ina ghné sheasta de mo shaol le cúpla bliain anuas, agus tá mé thar a bheith buíoch de na healaíontóirí dochreidte ar fad a raibh sé d’onóir agam a gcuid ceoil a chasadh, agallamh a chur orthu agus eolas a fháil fúthu. Tá an oiread sin daoine cumasacha in Éirinn agus táim thar a bheith bródúil as chomh rathúil agus atá tionscal an cheoil inniu. Is é an ceol is gaire do mo chroí, ba mar sin a bhí i gcónaí, agus is mar sin a bheidh go brách. Gabhaim buíochas le gach duine beo a raibh muinín acu ionam. Anois, tá sé in am aghaidh a thabhairt ar eachtra nua i Londain. Slán go fóill a chairde.”

Is éard a dúirt Dan Healy, Ceann RTÉ 2FM: “Tá an-bhrón orainn go bhfuil Tara ag fágáil 2FM ach fós féin tá ríméad orainn di agus í ag déanamh a bealaigh i Londain. Bhí seó Tara ar 2FM ina sheó nach mór éisteacht leis d’aon duine a bhfuil spéis acu i gceol maith nua. Is í Tara a roghnaíonn an ceol a mbeidh tóir ag daoine air agus éireoidh léi cibé áit ina mbeidh sí.”

Cuirfidh Tara a seó deiridh i láthair Dé Céadaoin an 28 Meán Fómhair. Fógróidh 2FM an duine a bheidh ag teacht in áit Tara sna seachtainí atá amach romhainn.


Cuan an Cheoil le Liam Ó Maonlaí ar ais ar RTÉ RnaG

Cuirfear tús le sraith nua den chlár Cuan an Cheoil Déardaoin 22 Meán Fómhair ar RTÉ Raidió na Gaeltachta mar chuid de Sceideal an Fhómhair ar an stáisiún.

Is é Liam Ó Maonlaí a chuirfidh an tsraith i láthair, agus is liosta le háireamh na haíonna ceolmhara a bheas ina chuideachta gach seachtain chun píosa comhrá a dhéanamh agus chun ceol a chasadh leis – Aoife Ní Bhriain; Cormac Begley & Eoin Ó Beaglaoich; Nollaig & Mairéad Casey; Charlie & Éilís Lennon; Nell Ní Chróinín; Eoghan Ó Ceannabháin & Saileog Ní Cheannabháin; Edel Fox & Caoimhín Ó Fearghail; Muitir Uí Chasaide – Odhrán, Seathrún & Sibéal Ní Chasaide; Caitlín Nic Gabhann & Antóin Mac Gabhann agus Paddy Glackin & Dónal Lunny.

Ba i Stiúideo Cuan sa Spidéal a taifeadadh an tsraith seo, ionad nua ealaíon agus ceoil ag breathnú amach ar Chuan na Gaillimhe. Chuir an t-ionad go mór leis an atmaisféar machnamhach, teolaí atá sna cláracha, agus an oscailteacht, dá réir sin, atá le brath sna comhráití idir Liam agus na haíonna.

Deir Liam: “Fuair mé an-spreagadh ó chomhluadar na gceoltóirí sa tsraith seo, agus bhí gach uile clár éagsúil ón gceann a chuaigh roimhe mar gheall ar na daoine a bhí i gceist. Tá aithne agam ar go leor de na ceoltóirí seo, agus feiceann muid a chéile in aerfoirt agus ag coirmeacha ceoil, agus deir muid go minic go mbeadh sé go deas suí síos tamaillín le chéile uair éigin … agus thug Cuan an Cheoil an deis sin dúinn – suí síos agus a bheith ag comhrá lena chéile agus ag casadh ceoil le chéile. Bhain mé an-sásamh as.”

Deir an Léiritheoir Sraithe Darach Mac Con Iomaire: “Is í an fhís a bhí agam don tsraith seo, ardán nua a chruthú d’ealaíontóirí na tíre seo nascadh le pobal níos leithne. Bhí sé iontach a bheith ag obair le plúr na gceoltóirí agus iad i gcuideachta an maestro, Liam Ó Maonlaí, agus iad ag tomadh i ndomhan an cheoil le chéile. Cuirfidh na físeáin áille go mór le taithí an éisteora, agus tá Stiúideo Cuan thar a bheith buíoch don tacaíocht leanúnach atá á fháil againn ó RTÉ Raidió na Gaeltachta agus an BAI.”

Is í an fidléir Aoife Ní Bhriain a bheas le cloisteáil sa chéad chlár sa tsraith ar 22 Meán Fómhair. Is as Baile Átha Cliath d’Aoife ó dhúchas, agus tógadh i dteaghlach ceolmhar í. Tá an iliomad duaiseanna buaite aici sa cheol traidisiúnta agus sa cheol clasaiceach, agus d’oibrigh sé le go leor ceoltóirí a bhfuil a n-ainm in airde, leithéidí Eliso Virsaladze, Martin Hayes, Catrin Finch, Wolfgang Muthspiel agus an t-aisteoir Tim Robbins. Tá sí ina ball den chúigréad Wooden Elephant, agus den Goodman Trio.”

Beidh Cuan an Cheoil le cloisteáil gach Déardaoin ag 7 pm ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, agus beidh na físeáin le feiceáil ar chuntais Youtube agus Facebook Raidió na Gaeltachta, agus ar rte.ie/gaeilge agus rte.ie/culture.

Is léiriú de chuid Stiúideo Cuan atá sa tsraith seo, maoinithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann leis an gceadúnas teilifíse.


Monday Night Live – Sraith Nua Ocht gClár Seolta ag RTÉ

Láithreoirí David McCullagh, Louise Byrne, Mark Coughlan agus Sharon Tobin

Ón 3 Deireadh Fómhair ag 10.35pm ar RTÉ One cuirfear tús le craoladh Monday Night Live – sraith painéil cúrsaí reatha úr nua ocht gclár.

Leis an seó cainte painéil nua seo, caithfear uair an chloig ag déanamh plé ar mhórcheist a bhfuil tionchar aici ar shaol daoine ar fud na tíre. Beidh painéal de cheathrar i dteannta láithreora gach seachtain sa stiúideo agus beidh aíonna speisialta eile páirteach sa phlé beo freisin.

Is iad na hiriseoirí David McCullagh, Sharon Tobin, Louise Byrne agus Mark Coughlan a chuirfidh an tsraith i láthair, gach duine acu ag cur dhá chlár an duine i láthair.

Pléifear na mórcheisteanna a bhfuil tionchar acu ar dhaoine sa tsraith ocht gclár seo a bheidh ar siúl san fhómhar, an ganntanas tithíochta, seirbhísí cúraim leanaí agus athrú aeráide ina measc.

Sa chéad chlár, a chuirfidh David McCullagh i láthair, déanfar an tionchar atá ag géarchéim an chostais maireachtála ar dhaoine ar fud na tíre a phlé agus na dúshláin a mbíonn ar dhaoine aghaidh a thabhairt orthu gach lá agus go leor acu ag streachailt teacht slán. Ó mhórbhoilsciú bia go dtí praghsanna fuinnimh atá ag méadú as cuimse, cloisfimid faoin rogha a bheidh le déanamh ag go leor an fómhar seo idir bia nó teas. Labhróidh David le polaiteoirí sa Rialtas agus san Fhreasúra, chomh maith le húinéirí gnó, eacnamaithe, pearsaí sa tionscal agus uathu sin is mó a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim orthu agus gheobhaidh amach faoin tionchar a d’fhéadfadh a bheith aici agus míonna an gheimhridh ag teannadh linn.

Is éard a dúirt Paul Maguire, Eagarthóir Bainistithe Eatramhach, Cúrsaí Reatha Theilifís RTÉ: “Tabharfaidh an tsraith Monday Night Live deis do dhaoine dul go domhain sna fadhbanna a bhfuil tionchar acu ar shaol laethúil daoine an fómhar agus geimhreadh seo. Cuirfidh gach clár uair an chloig am agus spás ar fáil chun na daoine sin atá i gcumhacht agus na daone sin a bhfuil tionchar díreach ag an bhfadhb orthu a thabhairt le chéile chun an t-ábhar sin a phlé. Chomh maith le húdar agus tionchar na faidhbe a scrúdú, cloisfimid ó shaineolaithe agus fiosróimid réitigh fhéideartha.”

Is éard a bhí le rá ag an gcraoltóir David McCullagh sular craoladh an chéad chlár de Monday Night Live: “Tá a fhios agam go bhfuil an oiread daoine faoi bhrú ag tionchar an chostais maireachtála atá ag ardú go tréan gach lá, is ceann de na hábhair é a labhraíonn daoine faoi ar dtús. Táimid chun féachaint go domhain ar fhadhb ar an gclár nua atá againn, cloisfimid ó roinnt daoine a bhfuil tionchar ag an bhfadhb sin orthu agus breathnóimid ar na réitigh a d’fhéadfadh cabhrú leo.”

Féach ar Monday Night Live, ag tosú Dé Luain an 3 Deireadh Fómhair ag 10.35pm ar RTÉ One agus ar an RTÉ Player.

NÓTAÍ

Sraith ocht gclár é Monday Night Live a chraolfar ar RTÉ One agus ar an RTÉ Player idir an 3 Deireadh Fómhair agus an 30 Samhain 2022.

Seolfar sraith úr nua cúrsaí reatha leanúnach Teilifíse a mbeidh lucht spéise beo sa stiúideo in Eanáir 2023 le teacht in áit Claire Byrne Live. Fógrófar tuilleadh sonraí ina leith sin in am trátha.


CARR LE BUACHAN AR RTÉ 2FM AR MHAITHE LE CHILDLINE I gCOMHAR LE KEARYS MOTOR GROUP

Seol DaciaDuster le téacs chuig 50300 chun €4 a thabhairt do Childline

Tá RTÉ 2FM i gcomhar le Kearys Motor Group ag tabhairt deis d’éisteoir amháin carr a bhuachan ar mhaithe le Childline. Cuireadh tús leis an gcomórtas ar 2FM Breakfast le Doireann, Donnacha agus Carl maidin inniu agus tá na línte téacsanna oscailte anois. Beidh deis ag duine den lucht éisteachta carr a bhuachan agus airgead a thabhairt ag an am céanna chun cuidiú le leanaí ar fud na hÉireann. Beidh na línte téacsanna oscailte ar feadh coicíse agus beidh an comórtas á reáchtáil ar fud sceideal 2FM go dtí go bhfógrófar an buaiteoir ar Drive It With The 2 Johnnies Dé hAoine an 30 Meán Fómhair. Is féidir cur isteach ar an gcomórtas trí DaciaDuster a sheoladh le téacs chuig 50300.

Tá 2FM ag obair i gcomhar le Kearys Motor Group chun cistí a bhfuil géarghá leo a bhailiú do Childline. Faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair, beidh freagra tugtha ag Childline ar theagmháil a bheidh déanta ag 115,000 leanbh ar fud na hÉireann leo. Ar an meán, tugann Childline freagra ar 2,200 teagmháil sa tseachtain nó breis is 300 teagmháil in aghaidh an lae. Is imní, dúlagar agus lagmhisneach na príomhábhair a labhraíonn leanaí fúthu lena gcomhairleoirí gach lá. Is bunábhar imní é seo agus is fadhb é atá ag méadú i measc leanaí agus gan mórán acmhainní ar fáil dóibh lasmuigh de sheirbhísí Childline, agus is é sin ceann de na bunchúiseanna a bhfuil Childline chomh tábhachtach sin. Tá Childline oscailte 24 uair an chloig sa lá, 365 lá sa bhliain. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Childline trí ghlaoch a chur ar 1800 666 666 nó téacs a sheoladh chuig 50101.

Is éard a dúirt Caroline Downey, Uachtarán Childline: “Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl do Kearys Motors as a bhflaithiúlacht ollmhór an Dacia Duster seo a thabhairt dúinn le cur ar raifil chun cistí a bhailiú do Childline agus ár mbuíochas a chur in iúl do 2FM freisin as a dtacaíocht den scoth. Tá maoiniú €12,000 in aghaidh an lae ag teastáil ó Childline chun an tseirbhís ghutháin / téacsanna /agus comhrá a choinneáil ar bun 24 uair an chloig sa lá.”

Is éard a dúirt Ceann RTÉ 2FM agus Straitéise Raidió, Dan Healy: “Tá ríméad ar 2FM leanúint leis an mbaint leanúnach a bhíonn aige le Childline, a bhfuil gach uile cúnamh ag teastáil uaidh le go mbeidh sé ar fáil ar feadh na bliana. Is iad Kearys Motors a chuir an duais den scoth seo ar fáil dúinn. Déanfaidh cláracha s’againne an méid is féidir chun an ócáid tiomsaithe airgid seo a chur chun cinn.”


Clúdach RTÉ ar Shochraid Bhanríon Eilís II na Breataine

Craolfar clúdach beo ar RTÉ ar an teilifís agus ar líne ar shochraid Bhanríon Eilís II na Breataine a bheidh ar siúl Dé Luain an 19 Meán Fómhair 2022.

Ag tosú ag 10.30am ar RTÉ One agus RTE Player, cuirfidh Ray Kennedy clár speisialta i láthair ina mbeidh clúdach ar shochraid an stáit ó Mhainistir Westminster, Londain. Cuirfidh Kate Egan tráchtaireacht ar an searmanas ar fáil.

Tá ceannairí stáit agus ceannairí idirnáisiúnta le freastal ar an tsochraid, ina measc Uachtarán na hÉireann Micheál D. Ó hUigínn, agus an Taoiseach Micheál Martin.

Craolfar clúdach níos leithne ar imeachtaí i rith an lae ar chainéal RTÉ News.


Filleadh Chraobhchomórtais CLG, URC Beo agus Corn FAI Extra.ie beo ar RTÉ

Tagann an Fómhar le brag beo ar RTÉ2 agus imreoir RTÉ an deireadh seachtaine seo le rugbaí URC, Craobhchomórtais ClubANNA CLG agus Corn fai Extra.ie.

Cuirfear tús leis an ngníomh amárach (12.30pm) le ceanntásc dúbailte URC Live agus Cúige Laighean ag taisteal go dtí an Iodáil chun zebre Parma a ghlacadh ag an Stadio Lanfranchi (KO 1.00pm) agus Cardiff v Munster ó Cardiff Arms Park (KO 3.05pm) ina dhiaidh sin. 

Tráthnóna amárach beidh Damian Lawlor in éineacht le Noelle Healy agus Philly McMahon do chlúdach beo ar chluichí ceathrú ceannais Chraobh Shinsir Peile Bhaile Átha Cliath ó Pháirc Parnell le Na Fianna v Colmcilles (Caith isteach 5.15pm) agus Cill Mochuda Crócaigh v Cuala (Caith isteach 7.00pm) beo ar RTÉ2 agus imreoir RTÉ.

Dé Domhnaigh (4.30pm) beidh Peter Collins in éineacht le John McDonnell agus Alan Cawley ar RTÉ2 agus ar RTÉ Player le haghaidh clúdach beo ó Staid Ryan McBride Brandywell i gcluiche ceathrú ceannais Chorn an FAI Extra.ie idir Derry City agus Shamrock Rovers (KO 5.00pm).

Coinneoidh Saturday Sport agus Sunday Sport ar RTÉ Radio 1 éisteoirí cothrom le dáta le tráchtaireachtaí beo agus beidh nuashonruithe, tuairiscí agus gnéithe ag RTÉ.ie/Sport freisin.


Féach ar nuashonrú aipeanna soghluaiste RTÉ Radio Player

Tá nuashonrú nua tugtha isteach againn ar aip soghluaiste RTÉ Radio Player atá ar fáil anois. Mholfaimis duit an nuashonrú a íoslódáil agus rátáil a thabhairt don aip san Apple App Store agus sa Google Play Store.

Tugann an aip nuashonraithe deis duit beoshruthú agus éisteacht siar le gach clár ar fud stáisiúin raidió RTÉ, in éineacht le réimse leathan podchraoltaí bunaidh, gearrthóga móréilimh agus buaicphointí ónár gcláracha raidió agus réimse rianta ceoil a sheinntear agus a seinneadh le déanaí, agus go leor eile.

Is féidir an aip nuashonraithe a íoslódáil trí na naisc seo, nó trí ‘RTÉ Radio Player’ a chuardach san aip ar d’fhón póca:

Apple App Store
Google Play Store

Cad atá nua:

  • Comhéadan athdheartha le leathanaigh stáisiúin úrnua a cheadaíonn ráillí sraithe agus alt
  • Rochtain iomlán ar chatalóg podchraolta RTÉ, lena gceadaítear bailiúcháin agus ráillí coimeádaithe
  • Anois Ag seinm agus ag seinm le déanaí tugann eolas amhrán beocht do chláracha ceoil.
  • Taithí úsáideora amhairc níos fearr le níos mó saothar ealaíne agus íomhánnaNaisc go díreach isteach i gcuntais shóisialta an stáisiúin, stáisiún whatsapp / ríomhphost / téacs 51551
  • I measc na ngnéithe nua tá Íoslódálacha As Líne, Sleep Timer, RTÉ News Briefing (feasacháin)
  • Comhtháthú le Siri, Android Auto, Apple CarPlay

Is féidir aiseolas nó ceisteanna poiblí a sheoladh chuig radio.player@rte.ie, agus tá Ceisteanna Coitianta tacaíochta ar fáil anseo.

Is féidir teacht ar an leagan Gaeilge anseo.

Tá aipeanna RTÉ Radio 1, 2FM agus Doc ar One comhtháite san aip nuashonraithe RTÉ Radio Player agus níl siad ar fáil d’úsáideoirí nua ar shiopaí aipeanna a thuilleadh, ach leanfaidh siad ag obair. Ní thabharfar tacaíocht dóibh a thuilleadh ón mhí seo chugainn, agus mar sin moltar d’úsáideoirí bogadh trasna chuig RTÉ Radio Player.

Tabhair cuairt ar www.rte.ie/keeplistening chun na bealaí ar fad ar féidir leat éisteacht le Raidió RTÉ a fheiceáil.

Mar sin, íoslódáil an aip nuashonraithe agus cuir in iúl dúinn cad a cheapann tú.

 

 

 


Showing 1 - 10 of 166 stories