skip to main content

Bronntanas iontach na mbláthanna le fiosrú i sraith nua a thosóidh ar Lá Fhéile Vailintín ar RTÉ One

Déanfar ceiliúradh ar bhithéagsúlacht shaibhir na hÉireann sa tsraith Faoi Bhláth

Nochtfaidh an láithreoir Aedín Ní Thiarnaigh réimse saibhir de bhláthanna fiáine agus gheobhaidh amach faoin úsáid is féidir a bhaint astu sa chócaireacht, i gcúrsaí leighis agus i gceardaíocht.

Sa tsraith iontach nua seo a thosóidh anocht ar RTÉ One, tabharfaidh an láithreoir Aedín Ní Thiarnaigh camchuairt ar pháirceanna, lochanna, portaigh agus sléibhte na hÉireann chun an réimse saibhir de bhláthanna fiáine atá againn a nochtadh agus chun an seanchas a bhaineann leo mar aon leis an úsáid is féidir a bhaint astu sa chócaireacht, i gcúrsaí leighis agus sa cheardaíocht a fháil amach.

I ngach aon cheann de na heipeasóid sa tsraith nua 13 clár seo, a bheidh le craoladh gach tráthnóna Dé Luain ag 7.30pm ar RTÉ One, breathnóidh Aedín ar ghnáthóg éagsúil, lena n-áirítear fálta sceach, sléibhte, bruacha lochanna, portaigh agus móinéir agus tráchtfaidh ar chuid de na bláthanna atá faoi bhláth le linn a cuairte. Roinnfidh sí an seanchas agus na piseoga a bhaineann le gach bláth ón am atá caite agus rachaidh sí sa tóir freisin ar eolas faoi na húsáidí a mbaintí as na bláthanna sin fadó agus taispeánfaidh go bhfuil roinnt de na húsáidí agus an t-eolas sin fós ann sa lá atá inniu ann.

Tabharfaidh a turas ó lochanna Loch Coirib í chomh fada le fiántas Dhúiche Sheoigheach ar theorainn na Gaillimhe agus Mhaigh Eo agus síos ó dheas go dtí Leithinis an Daingin agus níos faide i gcéin.

Is saoririseoir agus craoltóir í Aedín Ní Thiarnaigh as Inis Córthaidh i gContae Loch Garman a bhfuil scaitheamh caite aici ag obair le TG4, RTÉ, BBC Gaeilge agus Nós.ie agus le gairid ag cur Faoi Bhláth i láthair ar léiriúchán é de chuid Abú Media. Is í a bhunaigh agus a dhéanann coimeád ar an gcuntas @BláthannaFiáine ar Instagram a bhfuil an-tóir air ina roinneann sí grianghraif agus an seanchas a bhaineann le bláthanna fiáine na hÉireann, ag díriú go háirithe ar an tsanasaíocht a bhaineann leo i dtaobh na Gaeilge. Tá breis is 5,500 lucht leanúna meallta aici lena físeáin ghearra ina roinneann sí fíricí spraíúla faoi bhláthanna dúchasacha.

Is éard a dúirt Aedín: ‘Níl aon phost eile ar domhan ab fhearr liom ná a bheith ag cur Faoi Bhláth i láthair. Thug sé deis dom cuairt a thabhairt ar roinnt de na háiteanna is áille in Éirinn agus aithne a chur ar roinnt de na daoine is spéisiúla dár casadh riamh orm le dul ag caint faoin ábhar is ansa liom; na bláthanna dúchais atá againn agus an seanchas a bhaineann leo.’

Craolfar Faoi Bhláth gach oíche Dé Luain ag 7.30pm ag tosú anocht an 14 Feabhra ar RTÉ One agus ar an RTÉ Player.

 

Is féidir breis eolais agus íomhánna a fháil ar presspack.rte.ie (RTÉ One, Seachtain 7)


Ocht dtionscadal Storyland a mbeifear ag dul i mbun forbartha orthu fógartha ag RTÉ agus Fís Éireann

Treisíonn tionscnamh ollmhór Storyland infheistíocht i gcláracha drámaíochta agus gealltanas i dtaobh tacú le daoine cumasacha nua

Is ábhar mórtais é do RTÉ agus Fís Éireann na hocht dtionscadal Storyland a bheidh ag dul ar aghaidh go dtí an chéim forbartha a fhógairt. As na hocht gclár drámaíochta a forbraíodh, déanfar trí chlár drámaíochta aonair 25 nóiméad an ceann a choimisiúnú lena léiriú agus craolfar iad ar RTÉ2 agus ar an RTÉ Player den chéad uair.

D’fhógair RTÉ agus Fís Éireann go rabhthas chun infheistíocht níos mó a dhéanamh i mbliana sa tsraith de ghearrchláracha drámaíochta a bhfuil gradaim buaite aici. Ó cuireadh tús leis breis is 10 mbliana ó shin, is tús maith agus tacaíocht thar a bheith luachmhar é Storyland do scríbhneoirí, stiúrthóirí, léiritheoirí agus aisteoirí Éireannacha ar fud oileán na hÉireann lena gcuid gairmeacha a fhorbairt. Fuarthas breis is 200 iarratas ar an nglao ar thionscadail i mbliana.

Anois i ndiaidh na tóra móire a bhí ag an lucht féachana ar chláracha drámaíochta as Éirinn a craoladh le gairid ar RTÉ, a bhfuil scéalaíocht áitiúil ina gcroílár agus a mheall go mór lucht féachana níos óige, tá scéalta atá ábhartha sa lá atá inniu go mór i gceist sna hocht gclár drámaíochta a roghnaíodh do Storyland chomh maith le daoine cumasacha iléagsúla agus iontacha den chaighdeán is airde.

Dúirt David Crean, Ceannasaí Drámaíochta Gníomhach, RTÉ:Is iontach an rud é cláracha drámaíochta coimisiúnaithe a thabhairt ar ais go RTÉ2 le Storyland nua ollmhór ina mbeidh trí chlár drámaíochta aonair nua mar chuid de. Ba chinneadh deacair a bhí ann na hocht bhfoireann sin a roghnú lena bhforbairt, ach táimid ar bís faoi na daoine ar leith agus an réimse leathan scéalta a bheidh le cur os comhair an phobail i mbliana. Is iontach na comhpháirtithe iad Fís Éireann agus muid ag díriú ar dhaoine cumasacha agus ar fhorbairt chun cláracha drámaíochta den scoth as Éirinn a chur ar fáil don lucht féachana sna blianta amach romhainn.”

Dúirt Andrew Byrne, Bainisteoir Teilifíse Fís Éireann: “Tá ríméad orainn infheistíocht a dhéanamh i Storyland agus táimid thar a bheith sásta le caighdeán na ndaoine cumasacha agus na scéalta a fuarthas tríd an bpróiseas iarratais. Táimid ag súil go mór le bheith ag obair go dlúth le foireann RTÉ ar na chéad chéimeanna eile den fhorbairt, infheistíocht a dhéanamh i ndaoine iléagsúla atá ag teacht chun cinn agus na trí léiriúchán ardchaighdeán a chur ar na scáileáin níos deireanaí i mbliana sa deireadh thiar”.

Tá sonraí ar na 8 tionscadal a roghnaíodh liostaithe thíos.

BALOR HALL le Rioghnach Ní Ghrioghair

Léiritheoir: Deirdre Levins, Fantastic Films

Tugtar cuireadh chuig Balor Hall duit… Tá dúnmharú le tarlú. Clár ar féidir é a chur i gcosúlacht le Knifes Out/Succession bunaithe ar thalamh teaghlaigh a sciobadh agus lonnaithe i dteach mór tuaithe.

BLOOD AND WATER le Nessa Wrafter

Léiritheoir: Rebecca O’Flanagan, Treasure Entertainment

Cuirtear as go mór don saol ciúin atá bean a chaitheamh nuair a fhilleann deirfiúr léi nach bhfuil feicthe aici le tamall fada. Measann gach duine gur chóir di a bheith sásta faoi go bhfuil sí ar ais. Bíonn áthas agus crá croí i gceist don bheirt fad a fhéachann siad le déanamh mór lena chéile arís.

EVERY FIVE MILES le Sinéad Collopy

Léiritheoirí: Colmán Mac Cionnaith & Cormac Fox, Vico Films

Tarraingítear oibrí óg i stáisiún peitril isteach sa saol uafásach atá ag inimirceach atá ag níochán carranna sa stáisiún céanna agus anois tá an iomarca faitís orthu labhairt amach ar fhaitíos go gcaillfidís gach a bhfuil acu.

FIXATION le Joy Buckle

Léiritheoir: Stephen McCormack, Reflektor Media

Tá stácáil á déanamh ar líne ar bhean agus tá eagla an domhain uirthi. Mar a tharlódh sé, is é a comhpháirtí nua an stalcaire. Scéal é seo faoi fhaireachas, stácáil agus sáinniú.

GOODNIGHT GIRL le Hiram Harrington

Léiritheoir: Maggie Ryan, Escape Pod Media

Fad is a bhíonn ceathrar cairde atá aiteach ag freastal ar shochraid cara leo ar duine trasghnéasach a bhí inti, faigheann siad amach go bhfuil a muintir á cur faoin ainm a baisteadh uirthi agus ag cur i gcoinne a hinscne cheart. Tagann na cairde le chéile chun mian a croí a thabhairt chun fíre: a luaithreach a ghoid agus a sochraid féin a bheith acu di.

MUSTARD le Eva O’Connor

Léiritheoir: Jason Forde, Four Quadrant Films

Tá Eilis tugtha uilig do mhustard. Bíonn sí ag ceapadh go bhfuil deireadh leis an dúil atá aici sa mhustard nuair a thiteann sí i ngrá, ach faraor, filleann an dúil mhór arís sa stuif bhuí nuair a chuirtear deireadh leis an gcaidreamh.

SMALL FISH le Simon Delany

Léiritheoir: Owen McCardle, Oddboy Media

Tá fear féinfhostaithe ar tí misneach a chailleadh – tá a athair básaithe, tá teach an teaghlaigh caillte aige agus diabhal meas ná cion atá ag a mhuintir air níos mó. Tá na roghanna ag tosú ag éirí gann anois air, ach tá rogha amháin fós fanta aige. Dá bhfaigheadh polaiteoir áitiúil bás meas tú an leigheasfadh sé sin an scéal dó?

WARD-7 le Jonathan Hughes

Léiritheoirí: Ali Doyle & Trish Ryan thar ceann Savage Productions

Tá an t-am ag rith gearr ar mhuintir Ward agus iad ag iarraidh an t-ospidéal a bhaint amach sula dtiocfadh páiste an duine is óige sa teach ar an saol.


Tiúnann líon mór daoine isteach i RTÉ2 agus RTÉ Player Dé Sathairn ag deireadh seachtaine ollmhór do spórt na hÉireann

D’fhéach lucht leanúna spóirt na hÉireann arís ar líon mór daoine mar gur caitheadh leo le cúpla lá dochreidte de ghníomhaíocht spóirt beo ar RTÉ. D’éirigh le hÉirinn tús a chur leis an mbua dé Sathairn in aghaidh na Breataine Bige ag Staid Aviva. Chuaigh 729,000 duine ar an meán isteach i RTÉ2 le sciar de 66% díobh siúd a bhí ag breathnú ar an teilifís ag an am. Ag féachaint ar bhuaic ag 4.07pm le 841,000 ag faire. Ina theannta sin, bhí 96,000 sruth ar RTÉ Player.

Níos déanaí tráthnóna Dé Sathairn, bhí an dara ruaig ar Bhaile Átha Cliath i Sraith Peile Allianz, an uair seo i gcoinne Chiarraí i dTrá Lí. Bhí 444,000 duine ar an meán ag teacht isteach i gclúdach Beo CLG an tSathairn ar RTÉ2 le sciar de 35%. Shroich an lucht féachana ag 494,000 ag 8.12pm. Bhí 27,000 sruth ar RTÉ Player.

Cuireadh deireadh le gníomh spóirt an deireadh seachtaine oíche Dé hAoine nuair a bhuail U20s na hÉireann a gcomhghleacaithe Breatnaise sna Sé Náisiún i bPáirc Musgrave le 204,000 tiúnadh isteach ar an meán agus sciar de 17%, ag buaic ag 261,000 ag 8.37pm.

Bhí meán lucht féachana de 83,000 ag Féile Rásaíochta Bhaile Átha Cliath ó Bhaile na Lobhar Dé Sathairn ar RTÉ One le sciar de 9% agus bhí 108,000 duine ar an meán ag rásaíocht Bhaile na Lobhar, ar RTÉ One chomh maith le sciar 14%.

Dé Domhnaigh freisin lean na Sé Náisiún ar aghaidh ar RTÉ2 nuair a d’óstáil an Fhrainc an Iodáil i bPáras agus d’fhéach 240,000 duine ar an meán agus sciar de 27%. Bhí uimhreacha ag 273,000 ag 4.38pm agus bhí 23,000 sruth ar RTÉ Player.

Tráthnóna Dé Domhnaigh bhí clúdach ar ghníomh CLG an deireadh seachtaine ar Dhomhnach Shraith Allianz RTÉ2 a chonaic 110,000 lucht féachana ar an meán agus le sciar de 12% den lucht féachana atá ar fáil.

Agus é ag trácht ar na figiúirí, dúirt Declan McBennett, Ceannasaí Spóirt Ghrúpa RTÉ, “Ar fud rugbaí, CLG agus rásaíochta tá sé soiléir do chách go bhfeicfidh gach duine an fonn atá ar spórt saor go haer. Ligeann imeachtaí cosúil leo siúd ón deireadh seachtaine do dhaoine taitneamh a bhaint as spórt mar chomhchoiteann agus iad siúd atá ag caitheamh a gcuid geansaithe agus síoda le bród agus taitneamh a bhaint as cuid acu agus inspioráid a thabhairt do dhaoine eile.”

Níl aon ligean suas an deireadh seachtaine seo agus an Bhreatain Bheag ag dul ar aghaidh go hAlbain beo sna Sé Náisiún ar RTÉ2 agus RTÉ Player ag 1.30pm Dé Sathairn le buaicphointí iomlána de thuras na hÉireann go Páras ag 10.50pm. Tugann seaimpíní uile na hÉireann aghaidh ar Ghaillimh Henry Shefflin i Sraith Iomána Allianz Dé Sathairn CLG Beo (6.40pm, RTÉ2 & RTÉ Player) agus cuireadh caidhp ar ghníomh uile Shraith Allianz ar Dhomhnach Shraith Allianz ag 9.30pm oíche Dé Domhnaigh.


STEPHEN BELL CEAPTHA MAR PHRÍOMH-AOI-STIÚRTHÓIR CHEOLFHOIREANN CHEOLCHOIRM RTÉ

D’fhógair RTÉ inniu go bhfuil Stephen Bell ceaptha mar Phríomh-Aoi-Stiúrthóir Cheolfhoireann Choirme RTÉ don dá bhliain amach romhainn.

Rugadh Stephen Bell in iarthuaisceart Shasana agus tá éileamh air le réimse leathan ceolfhoirne idirnáisiúnta agus déanann International Record Review cur síos air mar ‘cheann de na seoltóirí Briotanacha is cumasaí’. Le blianta beaga anuas, bhí sé ina chuairteoir rialta agus coitianta le CO RTÉ, a raon eicléictiúil agus a bhronntanas do chumarsáid lucht féachana, rud a d’fhág go raibh sé an-oiriúnach don cheolfhoireann. Roimh an ról CO RTÉ seo, ceapadh é ina Stiúrthóir Ealaíne ar Cheolfhoireann Chathair Oxford in 2009 agus ó 2013 i leith bhí sé ina Stiúrthóir Comhlach ar an Hallé.

Leanann gairmréim stiúrtha oirirc Stephen ó ghairm chomh suntasach céanna mar imreoir adharcach. Tar éis dó staidéar a dhéanamh ar Adharc na Fraince agus ar Stiúradh sa Choláiste Ríoga Ceoil – lena n-áirítear staidéar a dhéanamh faoin stiúrthóir cáiliúil Norman Del Mar – chuaigh sé díreach isteach i ról ag imirt le Ceolfhoireann Choirme an BBC, áit ar fhan sé go dtí go ndeachaigh sé ar scor mar Phríomh-Adharc in 2015. I measc na mbuaicphointí gairme mar imreoir bhí obair ar dhá cheann de scannáin Star Wars le John Williams.

Cuimsíonn a dhioscúrsa le déanaí comhoibriú leis an amhránaí Clare Teal a bhuaigh duaiseanna ar MUD Records, tá sé le feiceáil go minic ar Classic FM agus ar raidió agus teilifís BBC, i measc na dtionscadal stiúrtha tá ceolchoirm ómóis do Stanley Black ag Halla na Féile Ríoga agus Ceolfhoireann Shiansach BBC na hAlban le finscéalta pop Texas i 2017. I measc na láithrithe fairsing BBC Proms tá an Dochtúir Who Prom an-rathúil i Halla Ríoga Albert i 2008.

Mar gheall ar a stair Star Wars, beidh an chéad láithrithe ag Stephen Bell le CO RTÉ mar Phríomh-Aoi-Stiúrthóir ina cheiliúradh 90ú breithlá ar John Williams le ceolchoirmeacha i Leisureland, Gaillimh Déardaoin, 10 Feabhra agus Ceoláras na hOllscoile, Luimneach Dé hAoine, 11 Feabhra. Beidh Stephen ar an lá inniu le Claire Byrne ar RTÉ Radio 1 ag caint faoi John Williams ar an lá breithe féin, Dé Máirt an 8 Feabhra, agus ag caint faoina cheapachán nua ar Marty ar Maidin ar RTÉ lyric fm Déardaoin 10 Feabhra.

Dúirt Stephen: “Ó shin i leith bhí mé i mo chéad stiúrthóir mar aoi-stiúrthóir le Ceolfhoireann Choirme RTÉ ar ais in 2015, bhain mé taitneamh as mo chuairteanna ar Bhaile Átha Cliath i gcónaí agus oibríonn na deiseanna leis an mbailiúchán ceoltóirí iontach cumasacha cruthaitheacha seo. Tar éis dom breis agus 30 bliain a chaitheamh mar phríomhimreoir i gceolfhoireann chraolacháin sa Ríocht Aontaithe, is dóigh liom go dtabharfaidh mé léargas uathúil ar an ról nua seo mar Phríomh-Aoi-Stiúrthóir, go háirithe maidir leis an éagsúlacht mhór stór agus stíleanna ceoil a chaithfidh CO RTÉ a imirt. Tá a n-solúbthacht agus a saineolas tógálach, agus ní féidir liom fanacht le dul i dteagmháil arís leis an lucht féachana dílis agus eolach ag an gCeoláras Náisiúnta agus níos faide i gcéin sna míonna agus sna blianta amach romhainn. Ar ndóigh, tá radharc ceoil bríomhar iomráiteach in Éirinn le stair agus traidisiún saibhir, agus, ina theannta sin, is é an aidhm atá agam eispéireas ceoil chomh leathan agus chomh héagsúil a thabhairt chuig lucht féachana chomh leathan agus chomh héagsúil agus is féidir linn teacht trínár gceolchoirmeacha agus ár gcraoltaí. Táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat ar ais go dtí an-áthas ar cheol beo!”


Cluichí Oilimpeacha an Gheimhridh 2022 i mBéising ar RTÉ

Tosaíonn Cluichí Oilimpeacha an Gheimhridh 2022 i mBéising go hoifigiúil amárach (Dé hAoine an 4 Feabhra) agus an Searmanas Oscailte beo ar Chainéal Nuachta RTÉ ag 11.30am. Ar feadh ré na gcluichí beidh clár buaicphointí laethúla ag Cainéal Nuachta RTÉ ag 3.00pm. Beidh an Searmanas Deiridh Dé Domhnaigh an 20 Feabhra beo ar Chainéal Nuachta RTÉ freisin.

Coinneoidh Spórt RTÉ ar líne chomh maith le NUACHT RTÉ agus RAIDIÓ RTÉ lucht leanúna cothrom le dáta le nuacht faoi lúthchleasaithe na hÉireann i mbun gnímh i mBéising.

Tá Cainéal Nuachta RTÉ ar fáil ar –

Saorview – Cainéal 21

Virgin Media – Cainéal 200

Sky – Cainéal 521

Eir – Cainéal 517


FÓGRAÍONN 2FM SEÓ NUA DRIVETIME – ‘DRIVE IT’ LEIS AN 2 JOHNNIES

Beidh an seó á chur i láthair ag an duo grinn Johnny Smacks agus Johnny B.

D’fhógair RTÉ 2FM inniu a bhranda ag cur seó nua tiomána Drive It with The 2 Johnnies ar 2FM. Beidh an seó, arna chur i láthair ag an duo grinn Johnny Smacks agus Johnny B, ag craoladh midweek ó 3-6pm. Cuirfear tús leis an seó Dé Luain an 21 Feabhra 2022.

Beidh an seó ag freastal ar fhoinn banging, craic mhaith agus deighleoga nua iontacha chun éisteoirí a choinneáil siamsúil i rith na seachtaine. Beidh na mná ag réiteach fadhbanna ón athrú a fháil oíche Dé hAoine, go dtí cathain a athróidh siad an ola ar tarracóir. Agus gheobhaidh Johnny Smacks agus Johnny B muintir na hÉireann ar an aer freisin chun a dtuairimí a chur in aithne.

Dúirt an 2 Johnnies: “Táimid thar a bheith spreagtha a bheith páirteach i 2FM. Táimid ag buzzing cosúil le cuisneoir d’aois. Is stáisiún ollphéist é 2FM, le stair den sórt sin agus beimid ag leanúint i gcosa na bhfathach. Tá sé uiscí uncharted dúinn, ach táimid ag tnúth le ag iarraidh gan a tuairteála ó lá go lá. Táimid chun rudaí a thriail, ní rithfidh sé go réidh i gcónaí, ach ní bheidh tú ag iarraidh é a chailleadh. Ní féidir linn ach súil a bheith againn go mbeidh daoine ag caint fúinn sna blianta atá le teacht….ar bhealach maith.”

Dúirt siad freisin: “Beidh an seó seo don fhear sa veain, na tuismitheoirí ag ithe páistí ag ithe an tsolais lasca solais as an mballa, na mic léinn ag ligean orthu staidéar a dhéanamh, iad siúd a leagann bloic nó glais curling. I gcás éisteoirí atá ar a dteach comaitéireachta, nó má tá siad sa bhaile ina n-aonar, ag siúl an mhadra, nó amach le haghaidh jog. Maidir leis na feirmeoirí, na déantóirí ceapaire, na eaters rolla sicín, iad siúd sa trucail, an bus, an carr nó ag obair ó comaitéireacht bhaile go dtí an chistin. Ó na mná ag ól tay i Mountmellick go dtí na mná i Ráth an Dúin ag fiafraí cá ndeachaigh an t-ionad asraonta – tá an seó seo do gach duine.” 

Dúirt Ceann 2FM Dan Healy: “Tá 2FM ag bogadh tí le haghaidh tiomáint tráthnóna agus táimid amach go Cathaoir! Táimid ag éisteacht leis an 2 Johnnies le roinnt blianta anuas agus tá lúcháir ar 2FM fáilte a chur rompu chuig an stáisiún. Tá ceimic agus ábhar dochreidte ag na mná. Creidim go mbeidh grá ag an lucht féachana 2FM dóibh. Mar sin, leis an seó ag teacht go laethúil ó South Tipp, cruthaíonn sé i ndáiríre go bhfuil 2FM ‘The Sound of The Nation”.

Lean muid ar: @rte2fm,  https://instagram.com/rte2fm , facebook/2fmofficial and www.rte.ie/2fm


The Late Late Show Eurosong 2022 Speisialta chun cinneadh a dhéanamh maidir le hiontráil na hÉireann chuig Comórtas Amhránaíochta na hEoraifíse

Beidh súil ag na sé Eoraifíse in Éirinn dul ar an stáitse beo ar The Late Late Show Eurosong 2022 Speisialta oíche Dé hAoine seo chugainn, ag iarraidh an deis ionadaíocht a dhéanamh ar an náisiún ag Comórtas Amhránaíochta na hEoraifíse atá le teacht san Iodáil i mí na Bealtaine seo chugainn.

Agus den chéad uair le roinnt blianta anuas, beidh deis ag lucht féachana sa bhaile a vóta a chaitheamh ar son an amhráin is fearr leo agus cabhrú le cinneadh a dhéanamh cé a chuirfidh bratach na hÉireann ar foluain ag Eoraifíse. Beidh buaiteoir Eurosong oíche Dé hAoine ag seinm ansin ag Comórtas Amhránaíochta na hEoraifíse, os comhair lucht féachana de 180 milliún duine ar fud an domhain.

An Fómhar seo caite d’eisigh RTÉ glao ar The Late Late Show d’ealaíontóirí agus do scríbhneoirí amhrán a raibh an tallann agus an uaillmhian acu dul san iomaíocht agus rath a bhaint amach sa timpeallacht an-iomaíoch seo. Beidh na sé amhrán dheireanacha, a roghnófar as breis agus 300 iontráil, le feiceáil beo ar RTÉ One tráthnóna Dé hAoine.

Roghnófar an buaiteoir leis na vótaí comhcheangailte a bhronnfaidh an Vóta Poiblí, Giúiré Idirnáisiúnta agus Giúiré Stiúideo.

Beidh ‘stalwart’ Eurovision, tráchtaire Marty Whelan ar láimh mar chomhfhreagraí ár Seomra Glas, ag gabháil an ghnímh chúlstad go léir, ar fud an seó

Is cinnte go sroichfidh sceitimíní ar an oíche páirc fiabhrais le taibhiú eatramh an-speisialta ó Riverdance, a rinne a líne damhsa íocónach den chéad uair i ngnáthamh spine-tingling ag Eurovision ar ais i 1994.

Rachaidh an buaiteoir a roghnófar oíche Dé hAoine ar aghaidh chun ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn ag an gcomórtas in Torino i mí na Bealtaine, agus tharraing Éire le taibhiú sa dara babhta leathcheannais den chomórtas, ag tairiscint cáiliú. Tá an banna rac-cheoil Iodálach Måneskin, buaiteoirí Chomórtas Amhránaíochta na hEoraifíse 2021, tar éis taitneamh a bhaint as rath cairte ar fud an domhain ó bhuaigh siad an comórtas, le Zitti e buoni, a n-amhrán a bhuaigh, ag fáil níos mó ná 200 milliún sruth ar Spotify ó bhuaigh siad i Rotterdam.

De réir cúlra …

Tá an taifead fós ag Éirinn don chuid is mó de bhua na hEoraifíse, le seacht mbua ag an gcomórtas. Chuaigh Éire isteach i gComórtas Amhránaíochta na hEoraifíse den chéad uair i 1965. Bhuaigh Éire 4 cinn as 5 chomórtas sna 1990idí agus ba í an chéad tír í a bhuaigh 3 huaire as a chéile.

Ireland’s Eurovision Winners:

– Dana All Kinds of Everything -1970 – Johnny Logan What’s Another Year -1980 – Johnny Logan Hold Me Now – 1987 – Linda Martin Why Me? -1992 – Niamh Kavanagh In Your Eyes -1993 – Paul Harrington and Charlie McGettigan Rock n Roll Kids -1994 – Eimear Quinn The Voice -1996


RTÉ EYE ON NATURE, AN COMÓRTAS GRIANGHRAFADÓIREACHTA FIADHÚLRA,

Ag eascairt as an rath ollmhór a bhí ar an gcéad RTÉ Eye on Nature anuraidh, seolann an comórtas grianghrafadóireachta fiadhúlra arís tráthnóna inniu, Dé Máirt, an 1 Feabhra, ar RTÉ One i gcomhar le Mooney Goes Wild ar RTÉ Rado 1 agus gairdíní náisiúnta na Lus / OPW.

Beidh Derek Mooney ina chónaí i stiúideo RTÉ Chorcaí tráthnóna inniu ó 3.30 i.n. chun an comórtas a sheoladh. Anuraidh bhí os cionn 7,000 iontráil ann agus beidh na súile go léir ar an domhan nádúrtha arís in 2022. Cuirfidh grianghrafadóirí amaitéaracha agus gairmiúla fonn roimh ghrianghraif de thírdhreacha, flóra agus fána.

Ba é Larry Doherty buaiteoir na bliana seo caite, a ghlac dlúthdhaothrú géar ar an mbean beag bídeach Orange, Halyzia sedecimguttata, bóin Dé buí, ag Bogaigh na Cabrach, Durlas, Co. Thiobraid Árann.

Déanfaidh an scannánóir anne Sommerfield, an grianghrafadóir fiadhúlra Mike Brown agus Matthew Jebb, Stiúrthóir Ghairdíní na Lus in Éirinn, moltóireacht ar chomórtas na bliana seo.

Is é 12 Meán lae dé hAoine 4 Márta an spriocdháta le haghaidh iontrálacha. Is féidir iontrálacha a chur faoi bhráid www.rte.ie/eyeonnature, áit a bhfaightear sonraí iomlána mar aon le Téarmaí agus Coinníollacha. Fógrófar an buaiteoir BEO ó thaispeántas Ghairdíní na Lus ar The Today Show Dé Céadaoin 27 Aibreán. Beidh gailearaí ar líne ar fáil freisin.

Cuirfear feachtas faisnéise poiblí ar siúl ar fud na teilifíse, an raidió, na líne agus na sochaí. Beidh nuashonruithe rialta ar Today agus is féidir le héisteoirí taitneamh a bhaint as agallaimh agus i bhfad níos mó, go seachtainiúil, ar Mooney Goes Wild ar RTÉ Radio 1.

Téigh isteach inniu ag 3.30 i.n. ar RTÉ One tráthnóna inniu chun tuilleadh eolais a fháil. Féach anseo.

#rtesupportingartistssupportingus

 


RTÉ Choice Music Prize – Amhrán na Bliana 2021 Fógra Gearrliosta

RTÉ Choice Music Prize 

I gcomhar le IMRO agus IRMA

Amhrán na Bliana 2021 Fógra Gearrliosta

#rtechoiceprize | www.rte.ie/2fm

Fógraíodh an gearrliosta do RTÉ Choice Music Prize na bliana seo, Amhrán na Bliana 2021, i gcomhar le IMRO &IRMA, inniu ar Tracy Clifford Show de chuid RTÉ 2FM.

Seo a leanas an gearrliosta:

  • Bobbi Arlo – Feel It
  • Dermot Kennedy – Better Days
  • Elaine Mai – No Forever feat. MayKay
  • Inhaler – It Won’t Always Be Like This
  • Jack O’ Rourke – Sea Swimming
  • Kynsy – Mr Nice Guy
  • Picture This – Things are Different
  • Shane Codd – Always on My Mind feat. Charlotte Haining
  • Soda Blonde – Small Talk
  • Soulé – Queenish

Chun vóta a chaitheamh, tabhair cuairt ar www.rte.ie/2fm.

Tá na vótaí teoranta do dhuine in aghaidh an duine in aghaidh an lae. Ní áireofar ach vótaí a chaitear i bPoblacht na hÉireann. Dúnfar an vótáil ag meán oíche Dé Domhnaigh an 27 Feabhra.

Fógróidh Tracy Clifford Amhrán na Bliana 2021 ar sheó speisialta trí RTÉ Player/2FM simulcast ar lá na hócáide beo ar an 3 Márta. Beidh Tracy ag óstáil na hócáide beo an oíche sin freisin.

Beidh taibhithe ó sheacht gcinn de na gníomhartha albam-ghearrliostaithe ar an seó i Sráid Vicar. Ticéid ar díol anois trí https://www.ticketmaster.ie/choice-music-prize-tickets/artist/1541435

Craolfar clár speisialta buaicphointí RTÉ Choice Music Prize ar theilifís RTÉ2 an tseachtain dár gcionn a chuirfidh Bláthnaid Treacy i láthair.

Déanfaidh an 17ú bhliantúil de chuid RTÉ Choice Music Prize ceiliúradh arís ar an gceol is fearr sa cheol taifeadta In Éirinn. Tá an Duais ar cheann de bhuaicphointí thionscal an cheoil den bhliain ó bunaíodh í in 2005. Roghnaíonn painéal d’aon duine dhéag de ghairmithe meán ceoil agus saineolaithe tionscail gradam Albam na Bliana as gearrliosta de dheich n-albam. Tá liosta iomlán na mbreithiúna liostaithe ar http://www.choicemusicprize.ie.

Tá RAAP agus Minding Creative Minds ina gcomhpháirtithe tionscadail oifigiúla freisin de RTÉ Choice Music Prize mar atá Cultúr Éireann agus First Music Contact (FMC).

Tríd an maoiniú a fhaigheann sé do chlár Ceoil Ó hÉireann de chuid FMC, beidh tacaíocht Chultúr Éireann do Dhuais Cheoil Rogha RTÉ dírithe ar ealaíontóirí rannpháirtí, chomh maith le cuidiú le “Comhráite” ar líne De chuid RTÉ Choice Music Prize.

#rtechoiceprize

 


Liosta RTÉ 2FM Rising 2022 Fógartha

CUIREANN 2FM RISING CEOLTÓIRÍ AGUS AMHRÁNAITHE ATÁ AG TEACHT CHUN CINN I SAOL AN CHEOIL ÉIREANNAIGH OS COMHAIR AN LUCHT ÉISTEACHTA

D’fhógair RTÉ 2FM a liosta mór le rá do 2FM Rising na bliana 2022 inniu. Is éard atá ar an liosta seo, arna roghnú ag painéal saineolaithe, ná na deich gceoltóir agus amhránaí is mó a mheastar a mbeidh an rath orthu agus a mbeidh an-tóir ag an lucht éisteachta ar an gcineál ceoil atá acu.

Is iad an deichniúr atá i gceist: Lucy Blue, Sophie Doyle Ryder, Aby Coulibaly, Bklava, Efe, New Dad, Sprints, Cian DuCrot, Sello, Smoothboi Ezra.

Bhí na daoine seo a leanas san áireamh in alumnas 2FM Rising le blianta beaga anuas: Fontaines DC, Denise Chaila, Dermot Kennedy, Jafairs, Lyra, Pillow Queens, Wild Youth, JC Stewart, The Murder Capital, For Those I Love, Monjola agus Gemma Dunleavy.

Ar The Tracy Clifford Show ar 2FM a rinneadh an fógra agus beidh Seachtain Rising ar siúl idir an 31 Eanáir agus an 4 Feabhra. Le linn Sheachtain Rising, a mbeidh 2FM ag tabhairt tacaíochta di le linn na bliana, déanfar na deichniúr ceoltóirí agus amhránaithe a chur chun cinn go mór ar fud an stáisiúin. Déanfar ceol nua agus agallaimh eisiacha leis na ceoltóirí agus amhránaithe seo atá ag teacht chun cinn a chraoladh freisin.

Is éard a dúirt Adam Fogarty, Stiúrthóir Ceoil 2FM: “Tá an-áthas orainn an deichniúr ceoltóir agus amhránaí nua do 2FM Rising a fhógairt don bhliain 2022. Chaith mé féin agus an fhoireann cheoil roinnt míonna ag obair ar an liosta seo – rud a léiríonn chomh láidir is atá ceol na hÉireann i láthair na huaire.”

Dúirt Adam freisin: “Is príomhthionscnamh dúinn uile 2FM Rising agus táimid thar a bheith díocasach agus diongbháilte tacú le ceol agus ceoltóirí na hÉireann. Creidimid gur iontach an sampla é liosta Rising na bliana 2022 ar chomh láidir agus éagsúil is atá saol an cheoil Éireannaigh faoi láthair. Táimid ag súil lenár dtacaíocht a thabhairt do cheoltóirí agus amhránaithe Rising agus do neart ceoltóirí agus amhránaithe breátha Éireannacha eile ar fud ár n-ardán sa bhliain 2022.”

Tionólfar 2FM Rising i gcomhar le IMRO agus gheobhaidh gach duine de dheichniúr ceoltóirí agus amhránaithe na bliana seo sparánacht €1,000 an duine (€10,000 san iomlán) ó IMRO.

Dúirt Keith Johnson, Stiúrthóir Margaíochta & Ballraíochta IMRO: Tá ríméad ar IMRO leanúint lena chaidreamh le RTÉ 2FM Rising. Is am thar a bheith dúshlánach i gcónaí é do phobal an cheoil agus don phobal ealaíne trí chéile agus cuirfidh tionscnamh RTÉ 2FM Rising ardán nach féidir luach a chur air chomh maith le hardán tacaíochta ar fáil do gach duine de na ceoltóirí agus amhránaithe a bheidh páirteach ar feadh na bliana 2022.

Is tionscnamh forbartha ceoltóirí agus amhránaithe é 2FM Rising, i gcomhar le IMRO, faoina gcuirtear am ar an aer, deiseanna bolscaireachta agus ábhair ar fáil do na rannpháirtithe a roghnaítear.

Is féidir sonraí a fháil ar: www.rte.ie/2FMrisinghttps://instagram.com/rte2fm

BEATHAISNÉISÍ AGUS ÍOMHÁNNA: https://we.tl/t-5zZEyh45by


Showing 41 - 50 of 131 stories